IngressVecka efter vecka får vi höra om personer som begått olika brott på våra simhallar runt om i landet. I veckan fick ex polisen i Bro rycka ut för att personalen inte kunde kontrollera ett tjugotal ungdomar, som inte tycks ha accepterat att lämna lokalen där man sedan låtit stänga simhallen kommande dag.  Alla personer har rätt att känna trygghet och sinnesfrid på ett badhus, det är exempelvis inte rimligt att någon gör kanonkulan ner i motionsspåret intill gamla pensionärer. Det ska dessutom räcka för badvakterna att säga till en gång, dessa ska rädda liv inte slå vakt om lagboken.

Ordning och uppförande
Rimligen bör vi förvänta oss att alla klarar av att agera civiliserat, och barn är fortfarande barn. Barn är dock inte barn när polisen behöver tillkallas för att badpersonalen fruktar bråk. Således bör man ge en varning, sedan beroende på vad man gjort sig skyldig till ge olika långa avstängningar. Har man ex. utövat våld bör man kanske stängas av runt 5 år, har man begått något övergrepp på en kvinna eller barn bör man sannolikt bli permanent avstängd. Dömda pedofiler bör också få mycket svårt att vistas i badhus, rimligen bör badpersonal under sträng sekretess informeras om vilka de är. Man bör även ompröva alla individer med tiden om de visat att de lyckats förändra sina liv, alla är värda en andra chans; men den ska inte komma gratis. Man bör även göra en kraftsamling att ungdomar badar med korrekt godkänd badklädsel och inte i underkläder, samt att dessa duschar innan badet.

Nationella spärregistret
Det är även uppenbart att vi behöver upprätta ett register för att spärra individer som inte fungerar bland andra människor, ett badhus är som sagt till för alla och en viktig plats i ett samhälle. Det är därför viktigt att alla simhallar ansluter sig till systemet för att få kontinuitet över landet, eftersom att det inte gagnar någon om ett ungdomsgäng börjar gäcka grannkommunens badhus. Förslagsvis tar man också fingeravtryck på alla individer eftersom det är troligt att ungdomarna riskerar att hamna i annan brottslighet på sikt. Detta görs en gång och kopplas till id-kortet som skannas, eventuella månadskort kopplas också mot id-kort.  Är polisen således uppkopplad mot systemet borde det finnas goda möjligheter att bli bättre på att lösa ouppklarade vålds- och ungdomsbrott. Det är inte heller helt otroligt att andra verksamheter också kan ansluta sig om de upplever att de har problem med ordning och brottslighet. 

Lex Nazister i badhus
Senaste åren har vi också sett nazister byta om till trygghetsvärdar i Göteborg, vilket upprört många människor. Rimligen bör inte vem som helst kunna ikläda sig denna roll, och man har således gjort rätt som avlägsnat dem från lokalen. Idén i sin helhet att civilister bidrar till säkerheten är dock inte helt dum, men det bör vara upp till badhuset vilka man ikläder denna roll. Man bör därför titta på att volontärutbilda förtroendeingivande personer som är på badhuset ofta att ta ett extra ansvar; inte minst personer med utländsk bakgrund. Rimligen bör dessa också kunna få stående rabatt på inträdet som tack, samt snygga badkläder med volontär skrivet på dem. Volontärerna bör kunna avvisa folk från platsen.

Det är dags för politikerna i Sveriges riksdag att tillsammans med polisen börja agera hur vi återigen ska få badhuset till den mest trygga av platser. Detta är ett förslag, som kanske kan inspirera och samtidigt förbättra ungdomsbrottsligheten. Vi kan aldrig acceptera att badhus tvingas hålla stängt för att olika ungdomsgäng tagit över, dessa ska nekas inträde i lokalen om de inte kan uppföra sig. En stängd simhall är att betrakta som ett djupt samhällsmisslyckande och utvecklingen är fullständigt oacceptabel. 

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook