Regeringen välkomnar slutsats om inget helförbud mot barngifte, om det skett utomlands?!?

Idag presenterade regeringens utredare Marie Heidenborg sin utredning kring barngifte, slutsatsen är att man vill försvåra barngifte utan att helt förbjuda det. Enligt Heidenborg strider ett generellt förbud mot rätten till både liv och privatliv enligt Europakonventionen; en slutsats som Migrationsminister Fritzon välkomnar. Rimligen tåls det att ställa frågan varför migrationsminister Fritzon behöver en utredare, det är väl klart som korvspad att Sverige inte ska erkänna barnäktenskap under några som helst former? Än mer hårresande är att man inte bara avstår från att sätta ner foten ordentligt, uppenbart välkomnar man också möjligheten att ge pedofiler en fristad i Sverige.

Ensamkommande “barn” vs. barngifte ur ett riktigt feministiskt perspektiv
När ensamkommande män (där ca 80 % enligt de man testat anses vara över 18 år) riskerar att utvisas pga. att man saknar asylskäl och där man även gjort allt för att försvåra vilka man är tycker regeringen uppenbart att dessa ska få stanna. Man väljer alltså att åsidosätta våra befintliga lagar, istället för att upprätthålla dem. När det handlar om konstaterade minderåriga flickor som blivit bortgifta med äldre män, anser alltså den “feministiska” regeringen att dessa flickor ska få stanna… tillsammans med sina “äkta” pedofiler. Svensk lagstiftning är tydlig, har man sexuella intressen mot barn är man pedofil; att man betraktar fenomenet annorlunda i andra länder har ingenting med Sverige att göra. Således kan man med vårt sätt att se (svensk lag måste ju gälla i Sverige) inte tolka det annorlunda att den feministiska regeringen erbjuder pedofiler en fristad i vårt land, dessutom låter man dessa barn stanna med dem.

Förändra Europakonventionen eller lämna den
Är det verkligen rimligt att vi underordnar oss en konvention som öppnar upp lagliga möjligheter för pedofili om äktenskapet skett utanför EU? Rimligen bör Sverige genast och högljutt deklarera att det här ställer vi inte upp på, istället för att som migrationsminister Fritzon välkomna beslutet. Saknas demokratiska möjligheter att förändra denna konvention bör vi istället utmana den, barn ska vara barn och dessa ska vara fredade; ingen institution är värd det horribla priset att juridiskt legitimera pedofili.

Heder att entlediga sig själv när man uppenbart inte ansvarar för sin egen politik
Ena veckan är migrationsminister Helene Fritzon för att ensamkommande som blivit nekad asyl ska utvisas, andra veckan svänger hon tvärt och står plötsligt för en ny åsikt; tåls det att fråga vad vederbörandes ord egentligen är värt? Har Helene Fritzon någon som helst trovärdighet kvar som politiker? När man dessutom välkomnar en utredning som gör att pedofiler får en fristad i Sverige, istället för att ta tydlig ställning och göra sådan vistelse omöjlig; kan man fråga om man förstår vad orden migration eller immigration betyder?

Idag finns det få politiska “ledare” som sätter den egna integriteten och hederligheten framför partiets intressen, vad säger det om karaktären dessa människor har och hur de prioriterar? Helene Fritzon är villig att prioritera makten och härligheten framför barns välbefinnande, vilket är fullständigt hårresande. Dessutom vågar hon uppenbart inte ta ställning själv utan behöver en utredare som således blir ansvarig för politiken, rimligen kan vi ställa oss frågan vem man försöker lura? Är det den här typen av politiker vi ska ha på ledande position i Sverige 2017? Politiker som inte vågar ta avstånd mot pedofili om den sker inom ett barnäktenskap? 

I Sverige ska svensk lag gälla, vi ska placera pedofiler bakom lås och bom. Lagen är dessutom både jämlik och rättvis, och omfattar alla oavsett religion, etnicitet, läggning eller inkomst. När man som migrationsminister och biträdande justitieminister inte begriper hur viktiga dessa principer är, är det dags att avgå.

Vänligen avgå Helene Fritzon, vi behöver en minister som värnar barnens människovärde istället för socialdemokraternas maktposition; den har vi fått nog av i det här landet.

Idag presenterade regeringens utredare Marie Heidenborg sin utredning kring barngifte, slutsatsen är att man vill försvåra barngifte utan att helt förbjuda det. Enligt Heidenborg strider ett generellt förbud mot rätten till både liv och privatliv enligt Europakonventionen; en slutsats som Migrationsminister Fritzon välkomnar. Rimligen tåls det att ställa frågan varför migrationsminister Fritzon behöver en utredare,…

3 kommentarer

Kommentera utan Facebook