Klart smittorisken ökar om du använder fel dörr på restaurang…

Staten ska alltid vara inblandad när det är någon skit på gång!” ett känt citat från Galenskaparna och After Shaves pjäs Stinsen brinner, en föreställning som kryllar av kritiska citat som ifrågasätter statens inflytande. Ett annat mycket träffade påstående är ”Det är lättare att riva ner en järnvägsstation än att riva upp ett politiskt beslut.”, eftersom pjäsen hånar just byråkrati. I tider av covid-19 har utvecklingen tagit idiotiska proportioner, där arenor som Friends endast kan rymma 20 personer istället för 50 000 eftersom en fullständigt inkompetent regering satt en begränsning per evenemang istället för kvadratmeter publikyta. När undertecknad under Palmsöndagen sjöng in påsken i Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad var vi sju korister, en präst, en organist (orgelspelare tillika dirigent), samt en vaktmästare och 8 församlingsmedlemmar; i en enorm kyrka som en gång byggdes som tilltänkt domkyrka för ett stift omfattande östra Skåne och Blekinge. Gissningsvis hade kyrkan kunnat rymma åtminstone 50 besökare som kunnat ha minst 10 m mellan sig, men precis som tidigare middagar blev för stora om Danny tog fram gitarren; har inte besluten blivit bättre – vilket kanske har sin “naturliga förklaring”?

Att luncha i en galleria med eller utan egen ingång…

För restauranger som inte tillhör ett shoppingcenter kan man sitta i grupper om fyra, det går utmärkt att konversera med anhöriga eftersom man kan sitta vid samma bord. Väljer man istället att besöka ett shoppingcenter kan man bara sitta en person per bord, där man och hustru får sitta med fem meters mellanrum; trots att de sovit praktiskt taget på varandra natten innan. I fallen restaurangen har en ingång från gatan, har vi därför kunnat se restaurangägare sätta upp bisarra men nödvändiga skyltar om att ingång endast sker från gatan; eftersom dessa vill omfattas av reglerna som om de vore en restaurang som inte låg i ett shoppingcenter. Ett närmast humoristiskt inslag, eftersom kontentan innebär att regeringen och dess stödpartier (som bär upp regeringen i riksdagen) tror att smittorisken ökar beroende på vilken ingång som väljs.

Att handla mat med sin hustru

På samma sätt menar den fullständigt inkompetenta regeringen att en familj på fem personer som tillsammans handlar mat, dvs. upptar fem av tjugo tillgängliga platser i en butik är problematiskt eftersom de kan smitta varandra; därför är det bättre enligt regeringens logik att tjugo främlingar handlar i samma butik. Vilket säger sig själv är minst sagt korkat, eftersom det måste vara bättre om människor som umgås med varandra och redan bytt bakterieflora fyller upp platserna än främlingar som inte har något samröre med varandra; risken att familjen smittar varandra ökar ju inte för att man besöker Ica eller Willys. Tvärtom handlar väl allt om att hålla avstånd till människor utanför den inre sfären?

Inkompetenta Covid-idéer stavas socialism  

För alla som inte förstår hur vi hamnat här handlar det om människor som blint tror att staten alltid vet bäst, att de bästa besluten fattas i slutna rum; vi talar alltså om hur ideologin socialism alltid praktiserats. I TV-serien Chernobyl gestaltas detta unkna system mycket väl där en fabriksarbetare blivit borgmästare, och tror sig veta bättre rörande radioaktivitet än den kvinnliga kärnfysikern som framför kritik; precis så ser det nämligen ut i Sverige där sjukvårdsminister Lena Hallengren enligt sitt eget CV aldrig arbetat inom sjukvården eller studerat medicin innan hon blev landets högsta chef på området. I Chernobyl och Sovjet hade man det alltså lite bättre än dagens Sverige, då borgmästaren i alla fall haft ett arbete innan han blev chef. Lena Hallengren har gått från att vara SSU ordförande till att vandra runt på en massa politiska poster, vad vet hon om någonting hon haft ansvar för? Att Dan Eliasson aldrig fångat en bov innan han blev rikspolischef, är därför inte förvånande; så här ser det ut men nu börjar problemen bli så pass påtagliga att alla känner dem (även om många vill förneka dem). Tyvärr tror många att socialism handlar om intellekt eftersom man just tror att man tar de bästa besluten tillsammans, men precis som Trefaldighetskyrkan i Kristianstad, restaurangen i köpcentrumet eller Friends Arena kan Lena eller hennes ”kloka” medarbetare omöjligt vara detaljinsatta i hur alla olika platser ser ut runt om i landet. Det vet man bäst själva!

Därför är det mer troligt att verksamhetsansvariga runt om i vårt land själva kan avgöra hur de bäst genomför sin verksamhet på ett säkert sätt, en stor domkyrka kan rimligen ta fler personer än ett litet gravkapell; att därför neka familjer att ta farväl av en anhörig som gått bort eller kristna att fira påsk är minst sagt ovärdigt. Men när dåliga beslut fattas är det precis som den nedlagda järnvägsstationen svårt att riva upp ett politiskt fattat beslut, eftersom denna fullständigt inkompetenta socialdemokrati inte vill erkänna sina misstag; man är nämligen likt amöban ryggradslös. Istället ägnar man idag full kraft åt att kalla alla som kritiserar eller äventyrar deras maktbegär för ett hot mot demokratin, och man tvekar inte att använda ord som fascister eller nazister. Hur kan någon med mer än en hjärncell säga sig ha förtroende för denna regering när ett land som Sverige aldrig har vanstyrts mer än vad som nu sker? På område efter område råder det nämligen fullständigt kaos, samtidigt som inte det minsta av självkritik finns; hur *** är det möjligt?

”Staten ska alltid vara inblandad när det är någon skit på gång!” ett känt citat från Galenskaparna och After Shaves pjäs Stinsen brinner, en föreställning som kryllar av kritiska citat som ifrågasätter statens inflytande. Ett annat mycket träffade påstående är ”Det är lättare att riva ner en järnvägsstation än att riva upp ett politiskt beslut.”,…

2 kommentarer

Kommentera utan Facebook