Friserar regeringen migrationsiffrorna genom Samhall?

Om det är något man vet när det kommer till socialdemokratiskt regeringsinnehav är att man måste vara på sin vakt när det kommer till statistik, det finns nämligen många exempel där man genom ohederliga vinklingar skapar alternativa verkligheter. På senare år har vi man exempelvis genom statistik kunnat visa att landet ”aldrig varit tryggare”, trots att vi lever i ett nytt samhälle fyllt av mord, rån, inbrott, våldtäkter för att inte tala om narkotika; där vänsterns företrädare försöker förändra andra människors verklighet. Istället för hög arbetslöshet pratar man exempelvis sysselsättning där även någon som är i en åtgärd räknas som sysselsatt, dvs. bilden av ett massivt problem friseras som om en framgång. När riksdagsledamöter io veckan vill undersöka vilka som arbetar på Samhall är det därför intressant (även om Sverigedemokraterna drivit frågan längre). Handlar det om människor med funktionshinder eller placerar regeringen människor där som inte kan svenska; och vad händer då med de funktionshindrade som kanske endast har Samhall som enda möjlighet till arbete?

Göran Persson och förtidspensionerna

Backar vi bandet några år var en av Fredrik Reinfeldts (M) viktigaste poänger i valrörelsen 2006 att Regeringen Persson (S) friserade arbetslösheten genom att förtidspensionera ”alla” som inte lyckades hitta ett arbete. Uppenbart tänkte regeringen mer på sina egna siffror än de människor man stämplade ut ur systemet. Tänk om man istället vågat stå för att siffrorna var en besvikelse, istället för att med siffertrixande skapa en lögnaktig bild med människors öden som insats? Att sjukhälsotalen också steg under samma period, där människor gömdes undan i sjukförsäkringen, blev tydligt när högerregeringens sjuktal gick ned med nästan 50 % åren efter 2006. Under samma period sjönk dessutom förtidspensionerna med ca 60 %, vilket säger en del om hur socialisterna skapade sin sjunkande arbetslöshet.

Hur man skapar en alternativ verklighet kring arbetsmarknaden

Ska man förstå vad som sker i en ekonomi kan man inte titta på en faktor utan man måste titta på många olika faktorer vad som händer. Tittar man därför på arbetsmarknadspolitik kopplat till hög- eller lågkonjunktur kan man exempelvis flytta människor från “arbetslösa” till “sysselsatta”, trots att dessa har lika lite jobb att gå till. En vänsterregering kan också börja anställa människor i staten inför ett val, där skattebetalarna precis som tidigare betalar för andra människors uppehälle samtidigt som regeringen slår sig för bröstet för hur “bra det går när arbetslösheten minskar”. Därför är kanske den viktigaste faktorn när det kommer till att bedöma hur ekonomin verkligen mår att använda sina ögon och titta på verkligheten. Ökar inte Sverige sin export, där fler företag behöver mer personal pga. expansion är det troligt att man sprider en felaktig bild av politiska skäl; där du som skattebetalare blir lurad. Det är ett pyramidspel där man tar någons avlurade investering (skattepengar) och ger till någon annan som utdelning (ersättning för sysselsättning), principen är densamma även när staten gör det av politiska skäl. Hur mycket staten svindlat bort i sitt pyramidspel blir alltid tydligt när pyramidspelet spruckit, dvs. när det inte finns mer pengar att dela ut eftersom för få vill investera mer i “framgångssagan” svensk migrationspolitik.


”Vi ser hur invandrare får jobb som aldrig förr”

När regeringen därför reserverar sig för att (dvs. inte vill) utreda vilka som arbetar på Samhall, bör det få varningsklockorna att ringa. Har man rent mjöl i påsen är det rimligen inga problem att vända den ut och in och visa dess innehåll. När företaget syfte handlar om att ge jobb till de svagaste i samhället, är det inte rimligt att andra länders medborgare tar dessa platser; eftersom regeringen vill visa sig duktiga på migration. Migration mäter man rimligen genom att på samma sätt studera verkligheten om en massa ”svenska” företag anställer personer som inte behärskar språket eller den inhemska kulturen; hur ser det ut på din arbetsplats? 2018 under regeringen Löfven kunde vi se regeringen presentera att ”Nyanländas etablering går snabbare”, vilket för frågan till sin spets var dessa människor arbetar?

När Entreprenörsforum samtidigt visar att hela 73 %! av utomeuropeiska invandrare inte kan försörja sig själva, och vi dagligen överöses av nyheter hur bra det går; behöver man inte fundera om vi som väljare blir förda bakom ljuset eller inte. Regeringen Andersson, Löfven gör samma sak som Regeringen Persson. Arbetslösheten minskar inte för att Sveriges företag expanderar utan för att man av politiska skäl gömmer människor i alla möjliga hål, för att man vill visa upp att ”föregångslandet Sverige” lyckas med vad inget annat land lyckas med; en fullständigt gränslös migration. Samtidigt ser vi hur kommun efter kommun får utanförskapsområden med enorma problem som följd, där människor inte pratar svenska utan lever under klan-territorier precis som i Mellanöstern. Men den bilden får vi höra är helt felaktig, eftersom vi enligt vänstern lever i ett land ”som aldrig varit tryggare”; där din otrygghet är fiktiv och endast självupplevd ty dessa figurer vet bäst. I september är det val, då kan du välja om du vill rösta för mer ”alternativa verkligheter” om hur ”fantastiskt” Sverige går eller välja något parti som faktiskt vill rätta till det som inte fungerar så bra som vänstern påstår. Rösta rätt!

Om det är något man vet när det kommer till socialdemokratiskt regeringsinnehav är att man måste vara på sin vakt när det kommer till statistik, det finns nämligen många exempel där man genom ohederliga vinklingar skapar alternativa verkligheter. På senare år har vi man exempelvis genom statistik kunnat visa att landet ”aldrig varit tryggare”, trots…

11 kommentarer

  1. Pingback: Bubble Tea
  2. Pingback: asap market url
  3. Pingback: Relx
  4. Pingback: ks pod

Kommentera utan Facebook