Höga elpriser kan snabbt leda till en fastighetskris

Jag har i ett flertal artiklar under många år diskuterat att nästa ekonomiska kris för Sverige kommer bestå i en likviditetskris som kommer komma ur att räntan börjar stiga, dvs. personer som har dyra lån kommer få mycket höga räntekostnader. I Stockholm är det inte ovanligt med personer som har 8 miljoner i låneskuld för en villa, där samma hushåll måste ut med 80 000 kr per år extra för varje stigande procent. Ska man uttrycka sig lite bildligt kan man konstatera att det krävs inte många procent innan vi ser blod på gatorna, och människor får allvarliga ekonomiska problem; ty många familjer har inga ekonomiska marginaler. Stiger räntorna i vår omvärld kommer inte Sverige kunna hålla emot, utan vi kommer behöva följa med; vilket kommer leda till härdsmälta hos högt skuldsatta fastighetsägare.

Vad händer när utbudet kraftigt ökar?

När människor inte har råd att behålla sina fastigheter ty räntan blivit för hög, kommer dessa att lägga ut sina hus till försäljning. När räntan stiger (dvs. det blir dyrare att låna pengar) kommer efterfrågan på fastigheter att sjunka, vilket kommer leda till ett högt utbud med låg efterfrågan; en fullständig mardröm för någon som vill försöka sälja. Stiger räntorna kommer vi därför se fallande fastighetspriser, där resultatet kommer bli i skuldsatta människor som tvingats sälja (behålla har man inte råd med) fastigheterna. Här kommer vi också se en tydlig skillnad mellan stad och land, eftersom de med låga lån inte kommer drabbas.

Skyhöga elpriser fungerar som en ränteökning

När Miljöpartiet stängt av våra kärnkraftverk har människor i södra Sverige kunnat få elräkningar för upp till 20 000 kr per månad, vilket säger sig själv skapar problem. Fortsätter den typen av elpris kommer vi också se hushåll som hamnar på obestånd, med kraftigt höjt utbud av fastigheter ute till försäljning. På samma sätt kommer inte människor vilja bo i stora villor när elpriserna äter hela lönen, vilket kommer minska efterfrågan kapitalt med stor personlig förlust för de som inte har råd med elen. Allt för Miljöpartiet på knappt 4 % utövar utpressning på regeringen.

Ränte- respektive havererad el-marknad slår olika

En viktig skillnad när hushållens likviditet minskar är att göra analysen vem som drabbas, en räntekris slår exempelvis bara mot de med mycket höga lån där familjerna inte kan betala ränteökningen. Ett hushåll i en lägenhet eller villa med ett rimligt pris kommer inte ha några problem att betala om räntan stiger några procent. En ökning av nästan ingenting är också nästan ingenting, utan problemen uppstår när det är stora lånebelopp. En elkris slår istället mot alla som konsumerar mycket el, personer som bor i lägenhet kommer kunna betala sitt höjda elpris; man gör nämligen inte av med någon en – dvs. en ökning av nästan ingenting är … också ingenting.

Ska man därför köpa ett stort hus tillika dyr lägenhet behöver man försäkra sig kunna klara höjda el- så väl som räntekostnader. En fastighet man inte har råd att behålla kan innebära miljonskulder för livet, där riskerna ökar om många vill sälja samtidigt. Om el-krisen står för dörren är det gissningsvis sannolikt bättre att öka sitt lån för att klara höjda elräkningar, och hoppas att lånet blir mindre än den förlust man gör när man säljer huset när man nu kan sälja till rimligt pris. När elpriserna visat sig vara mycket volatila i södra Sverige senaste tiden pga. Miljöpartiet och Socialdemokraterna stängt ner fullt fungerande kärnkraftsreaktorer, kommer vi dessutom se stigande fasta elprisavtal; så den kund med rörligt el-avtal som längtar efter att binda till låg kostnad kan glömma det. Ingen el-försäljare kommer erbjuda bundna elpriser till ett lågt pris när spotpriserna riskerar att stiga, dessa måste ju också kunna tjäna pengar. Fasta el-priser är egentligen inte konstigare än att gå in på casino där man spelar att man drar ett högre kort än vad banken gör, får man extrema toppar förändras marknaden dvs. spelreglerna. Paradoxalt nog kan det därför vara klokare att betala rörligt eftersom det fasta priset blir för dyrt de månader elpriserna är låga. Som vanligt tåls det att betona att den som spar han har.

Jag har i ett flertal artiklar under många år diskuterat att nästa ekonomiska kris för Sverige kommer bestå i en likviditetskris som kommer komma ur att räntan börjar stiga, dvs. personer som har dyra lån kommer få mycket höga räntekostnader. I Stockholm är det inte ovanligt med personer som har 8 miljoner i låneskuld för…

Kommentera utan Facebook