Därför pratar CNN rasideologi helt öppet, något “liberaler” också gör i Sverige

I veckan gästade rapparen Kanye West Förenta Staternas president Donald J. Trump där han uttalade sitt stöd, något som fick världens medier att fördöma hans person. Han sa b.la. de mycket “provokativa” fraserna : “If he don’t look good, we don’t look good! This is our president! He has to be the freshest, the flyest, the flyest planes. The best factories! And we have to make our court be empowered! We have to bring jobs into America”. Ett uttalande som gjorde att CNN genom deras ankare Don Lemon spelade ut raskortet där han var en skam för den svarta befolkningen, och en vit mans “Onkel Tom” (trogen slav till sin vita ägare).  Man gick till och med så långt som att säga att hans döda mor vänder sig i sin grav, samtidigt som man menade på att han var mentalt sjuk. En utveckling som inte är unik i USA utan som vi även ser i Sverige där personer demoniseras utifrån ras eller sinnesstämning. 

Att förstå varför liberaler diskuterar ras

Enligt Marx förtrycker kapitalägarna arbetarklassen genom klasskamp, vilket är själva fundamentet i det som kallas kommunism. Under 1900-talet fick arbetarklassen det mycket bättre, idag har varje arbetarhem både iPhones och stora flatscreens; dvs. “klyftorna” mellan överklass och arbetarklass har i materiel mening minskat (även om man vill göra gällande motsatsen att de ökar). För att vänstern skulle fortsätta få röster behövdes därför nya offergrupper när människor inte identifierande sig som arbetare längre, således flyttades den marxistiska retoriken från klass till identitetspolitik genom huvudsak hudfärg, etnicitet, HBTQ och religion; där alla förtrycks av den vita s.k. “CIS-mannen”. För liberaler och socialister som anammat nymarxistisk retorik är därför Kanye West inte en amerikansk medborgare som stöttar sin president, utan en representant för sin ras; som enligt deras dogmer ska vara förtryckt av Trump (som understryks som vit). 

“De värsta rasisterna bor i Bromma och röstar på Folkpartiet”

Alexander Bard som 2011-03-09 ännu en gång tycks ha varit före sin tid 

Hur CNN öppet attackerar yttrandefriheten

Lyssnar man på klippet väljer kanalen att utifrån ras-perspektivet påstå att West skulle vara mentalt ur balans pga. hans moders död. De uppmanar även musikindustrin att ta hand om sin sjuka kollega, och få honom att hålla tyst. Resonemanget lyder alltså att han bedöms sinnessvag eftersom han som svart man sviker sina egna när han hyllar istället för att vara förtryckt av Trump. I sak är det ingen som bemöter honom, istället demoniserar man hans person totalt; tåls att fråga hur kanalen egentligen ser på honom? Hans påståenden är uppenbart inte värda att ens diskutera, utan för dem är det tydligt att han är en ***** som ska hålla käften. Tåls att fråga varför det är tyst från Black lives matter, när CNN begår en av de värsta rasistiska övertramp i modern tid?

Nymarxister försvarar endast andra nymarxister

Dagens feminism är inte sprungen ur den frihetliga jämlika tanken om allmän rösträtt, utan bygger på den nymarxistiska identitetspolitiken där man bedriver klasskamp utifrån genusperspektiv. Ofta vill dagens feminister göra kopplingen gällande mellan dessa idéer och historia, och här kan man gott och väl bombardera med frågor då svaren bygger på fullständiga lögner; eftersom det inte finns någon ideologisk koppling. Detta är två helt olika ideologier, och därför ser vi inte dessa personer diskutera kvinnofrågor utifrån jämlikt (dvs. alla är lika inför lagen) perspektiv. En kvinna som Alice Teodorescu som får sin yttrandefrihet förtryckt och person förlöjligad försvaras inte ty hon är inte nymarxist, henne kan man gott och väl enligt dessa människor kalla “husblatte”. Samma resonemang kan föras kring Kanye West som utsätts för mycket radikal rasism i CNN, men då han inte är nymarxist är det tyst från de som annars står på barrikaderna. Nymarxistisk identietspolitik har hittat in i många svenska organisationer så som partier, media, facken, tidningar som Expo (lär inte komma någon Kanye West artikel där), RFSL (driver idag nym. ident.pol. resonemang kring HBTQ) etc.

Rasism bör fördömas oavsett om det är en politiskt korrekt figur som för fram den, likaså individer som utifrån person istället för sak demoniserar motståndare. Den sortens uttalanden hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle, här för vi samtal med varandra. När man numera hör människor som säger “ja jag fördömer Donald Trump kring allt” är det vår plikt att fråga vilka sakliga argument personen har, för det är uppenbart att vederbörande är oförmögen att tänka kritiskt. Varför tycker du att det är extremt att USA genom West säger sig vilja producera de bästa flygmaskinerna, fabrikerna och varorna; det är väl ett naturligt tänk för alla som vill leverera konkurrensmässiga produkter?  Det är inte en normal tanke att helt fördöma någon, alla politiska ledare kan ha enskilda poänger; så även politiska motståndare. Därför är demokratins själva grundtanke att enas kring det man är överens om som är bra, och bilda en majoritet. När man hellre lägger ner sin röst och tar ett sämre förslag längre ner på listan än att bilda majoriteter, eftersom man inte vill smutsa ner sig genom samtal; tåls det att fråga om man ens kan betraktas värdig att kalla sig demokrat?

I veckan gästade rapparen Kanye West Förenta Staternas president Donald J. Trump där han uttalade sitt stöd, något som fick världens medier att fördöma hans person. Han sa b.la. de mycket “provokativa” fraserna : “If he don’t look good, we don’t look good! This is our president! He has to be the freshest, the flyest, the…

4 kommentarer

Kommentera utan Facebook