En kraftigt berusad narkoman framför sin bil med körförbud utan körkort, med tjugo tidigare domar i bagaget; och får 20 månader effektiv tid för att ha kört ihjäl en 14-årig flicka. Välkommen till Sverige, ett land där vi värnar brottslingar istället för brottsoffer. Felet i det svenska rättssystemet är att han döms för det allvarligaste brottet, dvs. det som ger mest straffvärde; resten får han amnesti ifrån. Således kan man säga att det spelar ingen roll om man är återfallsförbrytare, kör onykter med körförbud och utan körkort; eftersom det man döms för är vållande till annans död. Det amerikanska rättssystemet är mycket mer logiskt, och erbjuder därför brottsoffren och anhöriga upprättelse; domstolarna har dessutom friare spelrum. I den här artikeln diskuterar vi i enkla drag hur konsekutiva domar fungerar.

Konsekutiva straff ger mer rättvisa domar

Att två olika straff löper konsekutivt innebär att de löper efter varandra, dvs. bryter man mot fler lagar än en döms man för dem båda. I det aktuella fallet (om vi leker med straffsatser) hade det kunnat resultera i 2 år för vållande av annans död, 1 år för framfart av bil med körförbud, 2 år för återfallande brottslighet, 2 år för allvarlig rattfylla och 3 år för rattfylla som skadar andra. Hade man dömt konsekutivt hade den straffade således kunnat få 10 års fängelse, vilket betydligt fler hade känt motsvarat den enorma skada och sorg denne gärningsman skapat.

Domaren kan utdela parallella straff

En annan fördel med systemet är att en domare kan utdela att vissa straff ska löpa parallellt, vilket kan vara fallet vid ex. en förstagångsförbrytare som av olika orsaker hamnat snett; eller verkliga olyckor. Syftet är att domaren ska kunna balansera att straffet motsvarar vad folket tycker är rimligt, en 18-åring som lånar pappas bil med körförbud under en hemmafest är kanske inte samma sak som en man som blivit dömd 20 gånger tidigare? I juridisk mening är det här svårt att förutse, därför kan det finnas poänger att domstolar har ett eget spelrum. I de fallen kan domaren exempelvis säga att bilen med körförbud (1 år) och rattonykterheten löper parallellt med vållande av annans död; dvs. 20 månaders internering som i det aktuella fallet.

Maxstraff för att förhindra straff på 300 år

Alla som någon gång läst nyheter från USA har säkert hört att människor kan få exempelvis 300 år i fängelse, det beror på att de gjort så pass många allvarliga brott; där domaren utdömt konsekutiva straff. Poängen med konsekutiva straff handlar inte om att utdela 20 år för ringa brott, utan att exempelvis återfallsförbrytare och andra allvarliga brottslingar avskiljs från oss övriga. En man som gång på gång sysslar med droger eller framför sin avställda bil onykter, har inte ute i friheten att göra; utan det måste kosta år bakom lås och bom. Därför är det viktigt att man har maxstraff, där den här typen av brott av olycksnatur med mycket försvårande omständigheter bör kunna ligga på ca 10-15 år.

När vi nu istället får en dom där mannen är på fri fot redan till nästa jul och familjen under livstid berövas barn och framtida barnbarn, är hans straff ett fullständigt hån mot brottsoffren. Här har vi en laglös individ som får något år på kåken för att ha berövat en familj ett livslångt lidande, och det kallas rättvisa? Även den största gråsossen och godhetsivraren måste inse att straffet inte ens i närheten motsvarar brottet, utan att vi behöver tänka om kring hur rättssystemet fungerar. Man kan också tänka sig en kompromiss där man säger att de två eller tre värsta brotten kan utdömas konsekutivt, det är inte acceptabelt att man kommer undan så här billigt när man tagit livet av andra och samtidigt brutit mot så många lagar. Sverige, det är dags att tänka om!

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook