Byt tillbaka till Pliktverket och höj böterna på de som vägra mönstra

Vad är det för klen generation som nu växer fram, en generation som hör av sig till Sveriges Radio för att man riskerar böter efter utebliven mönstring. Är Sveriges Radio verkligen Sveriges Radio när man lyfter fram en söndercurlad tonåring som inte lyckas inställa sig när landet (något han dessutom fått en massa förmåner av de senaste 18 åren) kallar? Stackars liten som riskerar böter, är det så vi ska andra ska känna? Mammas lilla puttenutt… Eller vad är syftet med att man lyfter fram detta arma och bortklemade gossebarn, den enda slutsatsen personer med någon form av stolthet kan dra är att böteslappen uppenbart är för låg; det är helt enkelt mer intressant att pilla navelludd och dricka läskeblask framför tv-apparaten.

Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet bör byta namn
Under 2010-2011 var det dags för omorganisation (något vi kan i det här landet…), i samband med att man lade ner värnpliktssystemet döptes det tidigare så stolta Pliktverket om till Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet. Eftersom man nu återinfört värnplikten är det därför rimligt att man åter byter namn till Pliktverket för att sända signalen om att dagens ungdomar behöver göra sin plikt. Även om denna myndighet nu även ansvarar för uttagningen till poliser är inte namnet omotiverat, då även polisyrket omfattas av en pliktkänsla. Vill man sedermera döpa om Arbetsförmedlingen eftersom namnet i någon mening kan verka missvisande, är kanske “Rekryteringsmyndigheten” eller “Rekryteringsverket” lämpliga namn om dessa blir lediga. Kanske bör även det återskapade Pliktverket anamma kung Gustav VI Adolfs valspråk som sitt motto, “Plikten framför allt”; eftersom det så otroligt tydligt kan härledas till verksamheten.

Att inte mönstra bör ge Pliktverket carte blanche  
Då vi numera lyckligtvis har värnplikt i det här landet igen, är det rimligt att “hen” som inte dyker upp för mönstring bör få ett kännbart bötesbelopp, samtidigt som man ger Pliktverket “utmaningen” att på egen hand besluta vilken stolt tjänst vederbörande latmask får tjänstgöra som. Då vi i dagens Sverige inte behöver alla värnpliktiga är det rimligt att man bör kunna lämna skäl precis som tidigare att man vill bli friskriven från sin plikt, den möjligheten måste dock fortfarande godkänns av Pliktverket. Däremot bör man förlora denna möjlighet om man inte dyker upp, varför ska myndigheter lägga ner energi på någon som ger dem fingret? När det numera är så populärt (av alla dåliga ledare) att kritisera motståndarnas förslag som signalpolitik, handlar dessa idéer endast om att “skicka signalen” om att ignorans inte är en framgångsrik attityd. Gör din plikt och kräv sedan din rätt.

Värnplikten – Den curlade krakens räddning
Utöver att Försvarsmakten har till uppgift att utbilda soldater att freda rikets suveränitet, och att hjälpa utsatta människor runt i vår omvärld; bör man även stärka och understryka vikten av karaktärsbyggande åtgärder. Tittar man på många debattprogram om den havererade skolan finns det alltid en rad föräldrar (den ena snurrigare än den andra) som menar på att “de bestämmer minsann över sina barn”; dvs. på bekostnad av lärarens ledarskap. Utan att ha stöd för denna tes (den dagen man vågar forska på vad dålig uppfostran och oordning leder till…) är det mycket som talar för att dessa barn har väldigt mycket emot sig jämfört med barn som får lära sig rätt och fel. Att som förälder inte ta itu med dåliga beteenden eller ignorans är ett lika stort svek som att misshandla sitt barn fysiskt, eftersom man skadar dem för livet genom att inte inpränta normer om moral, hederlighet och ansvarstagande. Någon som inte har fått lära sig dessa delar kommer få svårt att hantera andra människor, vilket på sikt kommer ge avspegling på belastningen på sjukvården pga. behovet av en diagnos eller att man halkar in på brottets bana och dess konsekvenser. Därför bör Försvarsmaktens roll också handla om att bygga upp de som inte fått dessa delar i sitt hem, något som är naturligt i många länder där man även lägger vikt vid uppförande utanför luckan och det annars så ljusa soldatlivet.

Det är därför rimligt att gossebarnet från Åre skickas till något utav Sveriges tuffare regementen som Boden, Karlsborg, Arvidsjaur eller Berga, eftersom dessa på ett bättre sätt “utmanar” och kan “motivera” någon som uppträder så ignorant mot sitt samhälle och sina medmänniskor. För det är vad det handlar om, att inte infinna sig när landet kallar (om vi bortser från sjukdomar etc.) är inte bara ett svek av individen; det är ett svek mot alla som bor i detta land. Dessutom tåls det att fråga sig hur lämpliga dessa föräldrar är, om man tittar på medans barnet struntar i att mönstra. Hur kan man förvänta sig gratis sjukvård och utbildning när man inte vill göra denna lilla ansträngning, där man dessutom om behovet inte finns har möjlighet att framlägga att man inte vill göra lumpen; vilket är helt okej. Ynkligt är förnamnet, därför bör det även vara tydligt i straffregistret att man både vägrat mönstra och sedan vapenvägrat; så att framtida arbetsgivare på ett enklare sätt kan inkludera det i sitt beslutsunderlag när de överväger en nyanställning. Genomför man värnplikt trots att man inte mönstrat, är det rimligt att denna anmärkning stryks eftersom man då gjort sin plikt och återslutit cirkeln.

Vad är det för klen generation som nu växer fram, en generation som hör av sig till Sveriges Radio för att man riskerar böter efter utebliven mönstring. Är Sveriges Radio verkligen Sveriges Radio när man lyfter fram en söndercurlad tonåring som inte lyckas inställa sig när landet (något han dessutom fått en massa förmåner av…

Kommentera utan Facebook