För Värnplikt – Curlade barn hotar Sverige mer än ryssen

Fornuft_ingress1Det är med största sorg man ser unga människor få ångest när det går upp för dem att värnplikten kanske återkommer. Är man så pass curlad att man aldrig tömt diskmaskinen eller våttorkat ett golv hemma kan året i lumpen bli något av en chockartad upplevelse. Ett år i kronans tjänst kommer dock åtgärda mycket av curlingproblematiken, samtidigt som man kommer lära sig att förlita sig på människor man aldrig har träffat. Dessutom kommer förhoppningsvis självkänslan och konditionen stärkas samtidigt som man får intressanta minnen för livet.

Friheten kommer inte gratis
Idag finns det många som ser Sverige som något som kan beskrivas som en helig nation, men varför skulle vi vara mer heliga än någon annan? Krig kan drabba även ett land som kämpat för humanism. Man får nästan känslan av att vissa tror att det är upp till riksdagen att bestämma om vi är i krig eller inte, men det beslutet ligger sannolikt på den eller de som anfaller oss. Därför är vår frihet och vårt sätt att leva värt att försvara, och det har tidigare svenska män plikttroget gjort i generationer; och nu även många frivilliga tjejer de sista årtiondena. Många har dessutom sett detta som något fint, dvs. att bidraga och göra sin plikt. Förr i tiden får man känslan av att de som var vapenvägrare tillhörde den kulturella vänstern medan de som protesterar idag är “frihetliga” liberaler. De som protesterade då var inte curlade, utan det låg helt naturligt att hjälpa till i hushållet. Istället protesterade man mot vapen och det politiska systemet, den civila olydnaden fanns således på ett rent ideologiskt plan. Dagens problematik tycks egentligen handla om att många har det för bra och är oerhört lata, således motsätter man sig detta “tvång” eftersom man hellre vill se på TV. Man stödjer sig alltså på liberalismen för att försöka hitta ett ideologiskt argument för sin egen lathet och curlade situation. Man kan också vända på resonemanget och ställa sig frågan om inte vårt största inhemska hot (curlade barn) skrämmer ryssen mer där levnadsstandarden blivit bättre sista tjugo åren och de riskerar att se samma mönster i framtiden… Russia Today (deras SVT) hade kanske kunnat nå framgång med “Oligiark och bortskämd” (efter ung och bortskämd i SVT)… skämt och sido.

Det här med jämställdhet…
Nuförtiden pratar man om att det är viktigt med jämställdhet på alla områden, således är det rimligt att regeringen nu också inför kvinnlig värnplikt. Könsneutral värnplikt finns redan i länder som Israel och Norge. Det ställer dock högre krav att man matchar tjänster mot de värnpliktigas fysiska förmåga, ingen mår bra av att misslyckas i sin tjänst om den är för fysiskt krävande. Ingen gruppmedlem mår heller bra av att tvingas fördela någons packning när denna upplevs för tung, pliktverket bör vara ytterst noggrann med vilken kompetens man matchar mot vilken tjänst.

Möjligheter på integrationsområdet
Det är också viktigt att invandrade ungdomar gör lumpen, eftersom det ger en möjlighet till att integreras med Sverige. Den franska främlingslegionen undervisar varje kväll i franska, varför kan inte Försvarsmakten göra samma sak i svenska? För invandrare som kanske inte hunnit lära sig språket borde året i det militära även ge kunskap om vår historia, samt kunskaper i hur man understödjer civilsamhället. För invandraren är det mycket viktigt att få kontakter med svenskar, något som kan vara helt omöjligt i ett utsatt område. Det finns också enorma möjligheter i att fördomsfulla svenskar som aldrig träffat någon från t.ex. Syrien eller Irak får kontakter med dessa ungdomar, kanske inser man då också att mattriktningen i bönerummet är irrelevant när det kommer till vänskap. Vi bör även vara ytterst noga med vilka vi utbildar i vapenhantering, SÄPO eller annan myndighet bör screena samtliga innan man hamnar på olika stridsförande förband. Finns där en osäkerhet kanske man kan tjänstgöra på t.ex. en brandstation istället, dvs. få kunskaper man kan ha nytta av om man vill hjälpa till i återuppbyggnaden av sitt tidigare hemland.

Behåll de bästa soldaterna
Dagens yrkesförsvar är värt att behålla, det finns många fördelar i att ha anställda plutoner med högre kompetens och värnpliktiga plutoner. De bästa värnpliktiga bör sedan ges möjlighet till anställning om det finns lediga tjänster när värnplikten är slutförd.

Nya uppgifter för försvaret
De senaste decenniet hittade terrorn tillbaka till Europa, därför är det rimligt att försvarsmakten ges träning i terrorbekämpning och understöd av civilsamhället i händelse av ett attentat. Det är också rimligt att försvarsmakten ges möjlighet till gränsbevakning för att frigöra resurser från polisen som behövs inne i landet; förslagsvis med framtida värnpliktiga som inte vill bära vapen. Vapenvägrare kanske också kan understödja civilförsvaret med t.ex. nattvandring och räddningstjänst i en högre utsträckning då vi uppenbarligen har problem med säkerheten i stora städer.

Det tåls att sägas att värnplikten aldrig skulle ha avskaffats, speciellt inte med en så pass liten riksdagsmarginal om några få röster. Däremot var det helt rätt att öppna upp för anställningar av duktiga soldater, men militärtjänst är viktigt både för landet och för individen som dragit benen efter sig ett helt liv. Förövrigt är Peter Hultqvist sannolikt Sveriges mest lyckade försvarsminister i modern tid.

Det är med största sorg man ser unga människor få ångest när det går upp för dem att värnplikten kanske återkommer. Är man så pass curlad att man aldrig tömt diskmaskinen eller våttorkat ett golv hemma kan året i lumpen bli något av en chockartad upplevelse. Ett år i kronans tjänst kommer dock åtgärda mycket av…

Kommentera utan Facebook