Foto: Wikimedia Commons

Vi tror att korruption och bedrägliga människor är något som reserverats till u-länder och ekonomier i södra Europa, men det finns uppenbart svenskar som genom sina märkliga svar skapar frågetecken. Vad är det för oppositionsråd som sitter och tippexar bort formuleringar? Formuleringar som dessutom för tankarna till dubbla stolar, i syfte att “testa” redaktionen? Även om det är svårt att bevisa korruption juridiskt i dessa fall, eftersom eventuella avtal som upprättas mellan en korrupt politiker och eventuella entreprenörer försvinner mycket lätt från dagsljuset; bör man granska denna typ av individ in på bara skinnet. Det måste vara en förutsättning i en demokrati att man som politiker underkastar sig att någon får insyn i ens ekonomi, eftersom det annars kan vara mycket svårt att avslöja korruption; även på detta område har vi varit “naiva”.

Utgifter och intäkter
Det faktum att det kan vara ytterst svårt att bevisa hemliga transaktioner gör att staten bör flagga vederbörande med familj för att se om någon ökar sina kostnader kraftigt eller får konstiga insättningar på sina konton. Detta bör ske under lång tid framöver, då det annars finns incitament att vänta 10 år och dessutom tjäna ränta under tiden. När man som i det aktuella fallet tydligt bjuder in till affärsmöjligheter och understryker att man inte gör det i rollen som kommunens företrädare (som man sedan tippexar över) bör man rimligtvis flaggas i ett sådant system livet ut. Vilket inte borde vara något problem om man är laglydig, underkastelsen måste ske frivilligt men vara en förutsättning till högre politiska tjänster. Ett system som ser att intäkter och kostnader går hyfsat jämt upp. Kan ICA kundklubb (banksidan) kartlägga landets höga militärer av samma anledning (ex. ryska banker delar sällan ut pengar till dessa individer för att vara snäll), borde man rimligtvis kunna flagga suspekta politiker som blandar sig i än mer suspekta fastighetsaffärer.

Anmälan till justitieombudsmannen leder oftast till kritik
Det värsta som kan hända en politiker som bryter mot offentlighetsprincipen (genom tippex) är att dömas för tjänstefel, normalt sett börjar denna resa hos justitieombudsmannen som sedan antingen kritiserar eller överlämnar ärendet till åklagare och polis. Väljer JO att framföra kritik är denna inte rättsligt bindande, men nog så anmärkningsvärd. I det aktuella fallet behövs sannolikt ingen sådan kritik, oppositionsrådet har genom att bli ertappad med lögn visat inför hela landet att vederbörande inte känns helt trovärdig. Tyvärr tycks inte kommunalrådet (S) ha koll på vad som sker i sin egen kommun, och framstår inte heller som ett tryggt och trovärdigt alternativ. En politiker som har rent mjöl i påsen bjuder inte in entreprenörer under pronomenet “vi”, där man sedan skriver Ps. Kommunen är inte iblandad (som man tippexar över). När oppositionsrådet dessutom menar på att det var några som ville träffa Ulvaeus kan man fråga sig vad han själv tycks ha gjort på mötet i Stockholm, hur många mötesbokare deltar i affärsöverläggningar? Dessutom är det svårt att se varför man måste förtydliga att “varken ditt eller mitt namn nämns” om man nu inte är inblandad (som även det tippexas över). I domstol är det åklagaren som måste bevisa skuld, vilket är mycket svårt eftersom en politiker kan svara ungefär som på TV att det endast handlar om förtydligande om att kommunen inte är inblandad; åklagaren behöver därför kunna uppvisa en transaktion, muta eller ett hemligt avtal som bevisar att de tippexade kommentarerna syftar på verklig korruption. 

Of course you should vote for Moderaterna and the minority opposition leader, he’s not a crook…
Det faktum att vederbörande inte avgått, utan sitter kvar gör att vi kan dra ytterligare några slutsatser. Om du önskar att dina politiska företrädare underlättar mycket dåliga fastighetsaffärer för skattebetalarna, där kommunens dyraste tomter säljs för spottstyver; he is your man! Om man inte har något emot att personer tippexar över suspekta skrivningar, skriver debattartiklar åt näringslivet och sjukhusledningen med uppmaningar till kommunhuset som dessa sedermera ger ut under eget namn (kan bero på att dessa inte vet hur man skriver debattartiklar); he is your man! Vill man ha en kandidat som ljuger (genom att påstå sig inte veta att man tippexat) i TV inför hela folket, något som exempelvis President Clinton också gjorde; he is your man! Gillar man halmgubbe-retorik där man exempelvis argumenterar för ambulansflyg, där argumentationen om sjukhusets behov tycks kommer från samme kandidat snarare än från sjukhuset och förutsättningarna kring flygplatsen tycks saknas; he is your man!

Högst faller lägst, en mycket vanlig skrivning vad som sker i dessa sammanhang. Att vara folkvald handlar om att företräda folket, som politiker måste man kunna hålla fingrarna borta och undvika att riskera att sätta sig på dubbla stolar, annars ska man inte vara politiker. Vill man nu göra fastighetsaffärer (vilket inte är olagligt) bör man tvärtom vara ohyggligt transparent, eftersom frågetecken uppstår när man skrivit och sedermera tippexat som man gjort. När man säger “vet inte” när man blir ifrågasatt, sållar man sig till samma karaktärer vi kan se i många andra länder. När partiet påstår sig vara “tough on crime” samtidigt som det är fullständigt tyst i sociala medier, hur trovärdig är man då även nationellt? Den här typen av individer som antingen är direkt korkade (man skriver inte den typen av formuleringar av misstag om man inte är korkad) eller oärliga är inte personer man vill ha i sitt parti. I ett parti som åtminstone retoriskt sätter rättsstaten i främsta rummet, måste också ha civilkurage nog att kritisera någon bland de egna; det är än mer pikant när vederbörande sitter kvar och alla kniper käft.

Tycker man det är tilltalande ska man givetvis rösta på Moderaterna.

För att bilda dig en egen uppfattning, titta gärna på Uppdrag Gransknings senaste två inslag.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook