Är någon förvånad att Vänsterpartiet ska rädda klimatet genom att införa socialism?

Det är alltid intressant att titta på vilka förslag olika partier lägger för att lösa de problem man målar upp. Många politiker använder idag en retorik till sina frågor som fungerar som en trojansk häst, där dessa smyger in ideologiska förslag som inte har med saken att göra; eftersom man inte är ärlig med sitt uppsåt. Ett dagsaktuellt förslag kommer från Vänsterpartiet som får löpsida för sitt förslag om att stoppa lyxkonsumtion, allt för att rädda klimatet; att Vänsterpartiets hela livsluft alltid bygger på att just stoppa konsumtionen är det dock ingen som reagerar på. Hade en sverigedemokrat argumenterat efter samma trojanska synsätt, och föreslagit att vi måste utvisa fler för att minska vår konsumtion kopplat till miljön hade ledarreaktionerna inte låtit vänta på sig; vilket beror på att man inte behandlar alla partier likadant. Det finns nämligen många som tror att marxism är något fint, ty det saknats kritiskt förhållningssätt till denna ideologi i den svenska skolan.

Den trojanska hästen

Enligt Homeros bok Illiaden ska grekerna med dess mäktigaste kung Agamemnon ha placerat en stor trähäst som en avskedsgåva till trojanernas kung Priamos. Intet ont anande och med vad ni nu kallar naivitet rullades hästen in i Troja, och trojanerna somnade tryggt i sina sängar. Att hästen var full av grekiska soldater var det ingen som anade, varav dessa öppnade stadsporten när folket sov som bäst. En handling som kom att avgöra kriget eftersom grekerna kunde inta Troja. En politiker som gör en trojansk häst målar alltså upp ett annat budskap som i det här fallet klimatet (fred i Illiadens fall), medans det egentliga syftet i Vänsterpartiets fall handlar om att införa socialism. Klimatfrågan blir endast ett verktyg att nå målet.

”Den nyttige idioten”

För att nå framgång genom att använda en trojansk häst inom politiken krävs det nyttiga idioter, ett fenomen som sägs vara myntat av Lenin själv; vilket går ut på att den nyttiga idoten springer andras politiska ärenden utan att förstå det. En grupp som oftast lyfts fram, dvs. exempelvis sväljer den fredsbild den vackra trähästen symboliserar. I Trojas ”fall” fanns det säkert nyttiga idioter i Kung Priamos närhet som gav honom rådet att rulla in den fina hästen, på samma sätt som det finns människor som tror genast tror att Vänsterpartiets idé att ge sig på de rikaste är den bästa vägen att rädda klotet. Det finns nämligen en symbios-relation mellan den trojanska hästen och den nyttige idioten, eftersom utan en häst finns det inget att tro på; samtidigt som utan nyttiga idioter hade hästen stannat utanför försvarsmuren.

Verkligheten

Det faktum att Sverige inte kommer påverka klimatet globalt även om vi så återgår till stenåldern diskuterar man inte, inte heller frågan huruvida vilken grad mänskligheten är ansvarig ty klimatet är trots allt alltid föränderligt över tid? Hur vet vi vad vi kan påverka eller inte? En mycket relevant fråga, som inte ställs. Istället har diskussionen tagits över av politiker likt Jens Holm i Vänsterpartiet som använder klimatfrågan som en språngbräda att vinna väljare, och alarmister som menar på att minsta förändring beror på mänskligheten. Att de rikaste däremot utgör 1 % och övriga folket 99 % är också ett intressant argument att föra in, eftersom Holms ohederliga retorik handlar om att lura i folk att om personer med efternamnet Wallenberg inte handlar väskor på Louis Vuitton så räddar vi jorden. Att ökad konsumtion generar vinster som företagen kan investera i renare maskiner tycks man inte heller vilja diskutera, det är ju inte så att kommunistiska länder är kända för sina rena fabriker; snarare tvärtom. När vinsterna försvinner, är det svårt att göra miljöförbättringar.

På samma sätt som lyxkonsumtions argumentet är det tydligt att exempelvis Miljöpartiet skapat en trojansk häst om att vi ska äta mer grönt för att rädda klimatet, något de velat så länge partiet funnits; vilket blir tydligt när de senaste avdankade språkrören gjort sig kända för både giftig bottenfärg och bilar som är miljöbovar. Faktum är att klimatfrågan avgörs inte av graden av konsumtion, utan snarare att konsumtionen görs så ren som möjligt. Att just lyxvaror skulle utgöra en klimatbov finns det knappast något belägg för, snarare är det troligt att dyrare produkter är dyrare eftersom dessa aspekter redan vägts in i produktionen.

Kritiskt tänkande är idag det viktigaste man kan lära sig sina barn, det är nämligen det som både driver samhället framåt eftersom goda idéer konkurrerar utifrån sak, samtidigt som man minskar risken för ”nyttig idioti”. Ställ dig därför alltid frågan om politikerns förslag löser det problem som målas upp, är fallet inte så är risken stor att det handlar om ännu en trojansk häst; där du som lyssnare blir tagen för att vara en just… nyttig idiot.

Det är alltid intressant att titta på vilka förslag olika partier lägger för att lösa de problem man målar upp. Många politiker använder idag en retorik till sina frågor som fungerar som en trojansk häst, där dessa smyger in ideologiska förslag som inte har med saken att göra; eftersom man inte är ärlig med sitt…

Kommentera utan Facebook