Gustav Vasa

Vi har sedan länge sett en utveckling där skolverket inför nymarxistiska idéer i skolan, precis likt pionjärsrörelsen i kommunistiska länder har man insett vikten av att påverka barn tidigt. Därför är antiken och de tidiga filosoferna ett problem eftersom dessa var individualister som tänkte själva. Att man dessutom tonar ner forna civilisationer fram till 1700-talet handlar också om att nationalistiska kungar och starka nationalstater går tvärt emot de läror socialismen idag sprider, feminismen är till 100 % sprungen ur marxismens läror. När Sverigedemokraterna växer ser vi därför dessa förslag från vänstern som styr skolorna, man skyller på att man inte har tid och stryker det som kan sätta nationalromantiska eller frihetliga idéer i barnens huvud.

Att läsa en läroplan 2019

Läser man vad som ska bli läroplan 2019 står konkreta viktiga saker som att lära sig världsdelarnas namn mycket långt ner i listan, medans ord som könsroller och migration förekommer tidigt. Istället för att stolpa upp viktiga kungar och händelser i Sverige är det vänsterflum om normer, källkritik (förvisso bra men kanske inte när man är 9 år). En 7-9 åring ska exempelvis kunna hålla samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet. Historia ska på mellanstadiet fokusera på levnadsvillkor mellan män och kvinnor (att titta på orättvisor kan vara bra för vänsterpolitiska skäl då genuskamp vinner väljare). Perioden om Gustav Vasa till mordet på Gustav III ska kallas “Maktförhållanden och levnadsvillkor i norden”, man ska också utbilda om uppror mot kungamakten; samt den starka kungamakten.

Jämställdheten ersätter jämlikheten i historien

Jämlikhet innebär att alla får starta samtidigt och har samma möjlighet att komma i mål, jämställdhet handlar om att ingen vinner utan att alla får medalj. I engelskan är dessa höger- och vänsterbegrepp av rättvisa enklare att förstå, equality of opportunity (jämlikhet) eller equality of outcome (jämställdhet). Det förstnämnda är alltså en liberal tanke om att alla ska ha så lika förutsättningar som möjligt, och det andra handlar om att socialister handlar om att det finns en orättvisa om det går bättre för någon annan. Därför är det inte konstigt att den nya läroplanen ska undervisa i jämställdhet istället för jämlikhet. Dessutom ska SO-ämnena undervisa om förändring i synen på kön och sexualitet.

Läser man förslaget till den nya kursplanen är det förvånande att det finns någon tid kvar till undervisning om konkret historia, då politikerna och tjänstemännen ska lära ut historia med en mycket tydlig nymarxistisk (genus-läggning-etnisk) profil. Vår historia som svensk nation kommer inte få fokus, eftersom vi nu ska formas som européer. Kungar som Gustav Vasa, Gustav II Adolf, Karolinerna, eller Gustav III nämns inte ens i läroplanen; på 7 sidor nämns ordet kung i en mening och en annan om upproret mot kungamakten. Tittar man på psykologiprofessor Jordan B Peterson har han varnat för utvecklingen länge, den nya läroplanen påminner mycket om hans resonemang där diktaren Shakespeare blir ännu en död vit man som förtryckte sin samtid genom strukturellt patriarkala normativa berättelser. Läser man den nya läroplanen är det tydligt att vår nations historia nu ska stöpas om; ett fenomen som kallas revisionism. Ett fenomen som också kännetecknar mycket auktoritära diktaturer med tydligt präglade åsiktskorridorer, grattis alla barn!

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook