Gravida har inga frikort mot vakter, “övervåldet” har politiska förtecken!

För alla som sett videon med den gravida kvinnan som avlägsnas från tunnelbanan på Hötorget finns det olika tolkningar att göra, beroende hur mycket nymarxistisk propaganda man svalt. Doktrinen bygger på en syn där man utmålar olika minoriteter som offer för den vite mannen, exempelvis argumenterar man ofta i offertermer kring HBTQ, kvinnor, färgade, ensamkommande, invandrare osv. På det sättet kan människor identifiera sig som förtryckta och känna kampvilja, feminismen är exempelvis en mycket radikal nymarxistisk lära byggd till 100 % på dessa tankar. Därför är det mycket tacksamt och kanske inte en slump att det anordnas en demonstration för polisens och vakternas s.k. “övervåld”.

Klassisk marxism vs. Nymarxism

Under 1900-talet gick det mycket länge att demonisera arbetare som offer för kapitalet, en fabrikör utnyttjade sina anställda till den grad att arbetarna borde bestämma eftersom dessa var i majoritet. Synsättet kan kallas socialism eller marxism. Under 1900-talet fick alla arbetarna det mycket bättre, och många kunde därför köpa Netflix-konton, Canada Goose-jackor och stora tv-apparater. Det blev därför mycket svårare att demonisera dessa individer som offer för sina arbetsgivare, och istället valde man därför att försöka skapa offermentalitet kring olika minoriteter. Den nymarxistiska lösningen består således i samma synsätt, “vi förtryckta av den vita mannen (istället för fabrikören) är i majoritet”; tyvärr begriper inte många som står i dessa led att de propagerar för rent av kommunistiska idéer. Man är så grundlurad att man tror på fullt allvar att man slåss för “jämlikheten”, en rörelse som bygger på att samma lagar ska gälla för alla; vilket är fallet när det kommer till biljetthantering.

Åka tunnelbana utan giltig biljett som gravid

Alla som någon gång testat att åka tunnelbana eller tåg utan biljett vet att livet blir mycket ansträngt om det kommer en kontrollant. Således tåls det att fråga om ni läsare någon gång sett stora skyltar som säger att gravida kvinnor (numera finns det män som kallar sig gravida också ) får åka gratis? “- Jaha ni är havande, välkommen!” ? Tvärtom som gravid betalar man som alla andra, och utan biljett blir man avvisad. Vi kan alltså konstatera att vakterna har i sak rätt att avlägsna den gravida kvinnan från tåget.

Hur är man funtad om man som gravid gör våldsamt motstånd?

När vi granskar filmen från Hötorget är det tydligt att trots att denna kvinna inte har någon biljett så tänker hon åka vidare. Det går så pass långt att hon gör våldsamt motstånd för att få stanna kvar på tåget, vilket måste innebära stora risker på barnet i magen. En normal människa hade för det första betalt sin biljett, inte ställt till en scen om man blivit påkommen; och för barnets skull (både i och utanför magen) inte med våld stretat emot de vakter som försökt avlägsna henne. Man hade rest sig upp, tagit sin bot och bett om ursäkt och lämnat tunnelbanan. Istället gör hon alltså tvärtom och försöker tack vare sin kroppshydda sitta kvar, där det dessutom krävs 5-6 väktare för att få henne att lämna.

När vi nu kan se demonstrationer mot det s.k. “övervåldet” ett ord som normalt sett används efter man fått mottaga extremt mycket slag, talar det till alla grundlurade figurer att sluta upp. Extra tacksamt är att det är en färgad kvinna, eftersom man således kan få in raskortet som att det skulle vara orsaken till händelsen. Det är knappast troligt att en vit kvinna hade fått sitta kvar på tåget, utan händelsen uppstod för att kvinnan inte hade biljett. I sann public service anda gör man sedermera en intervju med “offret” där hon får sitta helt oemotsagd i rullstol?!? och berätta om sin “panik”, våldet, hennes dotters reaktion (som tryggt leds iväg av en väktare för att slippa se spektaklet); utan en kritisk motfråga. Varför frågade inte SVT varför kvinnan gjorde motstånd med tanke på riskerna för barnet i magen? De hade också kunnat fråga om hon tyckte det var rätt att åka tåg utan biljett?

Hade hon gått av tåget som en civiliserad människa hade hon dessutom kunnat ta nästa, med ca 10 minuters försening; och i lugn och ro letat igenom plånboken efter sin påstådda biljett. När “biljetten” dyker upp i ett senare skede och för tankarna till vad som ser ut att vara ett “månadskort” bör man definitivt kolla var och när det var laddat, det är dessutom bisarrt att det krävs polisens tillstånd för att se den typen av information; som om dessa inte har tillräckligt att göra? Väktare är viktiga för att upprätthålla lag och ordning, de behövs för att skapa trygghet; dessa individer har endast genomfört sitt jobb och bör därför snarast återgå i tjänst. Sverige behöver fler väktare, inte färre; det är kvinnan som är boven i dramat. När man dessutom ser händelsen ta politisk vändning ska vi vara mycket kritiska, för det är uppenbart att vänstern försöker spela ut henne som ännu ett offer; när det är hon som är boven.

När denna kvinna blir “utsatt” för “övervåld” utan ett enda slag, och en rullstolsburen 82-åring “misshandlas” i Ronneby genom att man sliter av öronen, bränner honom och krossar olika kroppsdelar med sparkar under flera timmar; tåls det att fundera varför medierna inte sätter dessa händelser i relation till varandra kring sin retorik?

För alla som sett videon med den gravida kvinnan som avlägsnas från tunnelbanan på Hötorget finns det olika tolkningar att göra, beroende hur mycket nymarxistisk propaganda man svalt. Doktrinen bygger på en syn där man utmålar olika minoriteter som offer för den vite mannen, exempelvis argumenterar man ofta i offertermer kring HBTQ, kvinnor, färgade, ensamkommande,…

Kommentera utan Facebook