Foto: Pixabay.com

Även om det svenska rättssystemet landat i rätt slutsats att man som lärare ska ha rätt att med fysik flytta en elev, säger det en del om hur trasigt landet är när en sådan självklarhet prövas i landets högsta domstol. Sedan den nymarxistiska doktrinen flyttade in i svensk skola har vitala instrument för ordning och uppförande gått om intet, eftersom den elev som stör sina kamrater mest är det största offert enligt dagens vänsterlogik. I den progressiva postmodernistiska nymarxistiska världen handlar allt om att vara det största offret, således ses en lärare som flyttar på en bråkstake som någon som slår på den som redan ligger ner. Enkelt uttryckt kan man säga att den som är klassens apa ges ”medicinska” eller pseudo-”vetenskapliga” argument för att kunna göra hela skolan till sin bur där dessa individer ska bemötas ”lågaffektivt” dvs. de andra barnen ska låtsas som att det inte finns en apa i lokalen. Något som är mycket svårt samtidigt som skötsamma elever drabbas mycket negativt eftersom dom nekas studiero. Aldrig har så få tillåtits förstöra för så många andra.

Vetenskapen var de första att invaderades av vänsterextrema

Det faktum att nymarxister ofta backar upp sin doktrin med att de har vetenskapen på sin sida beror på att de högre läroverken var de första att besättas av denna rörelse. En rörelse som inte tolererar opposition eftersom de som opponerar attackeras för att vara intoleranta eller i övrigt hatiska människor. Den opposition som sker blir istället som SVT-medarbetaren Malin Olsson som tyckte man skulle genuskvotera ännu mer, dvs. kritik är legitim om den sker inom värde(av)grunden. Övrig opposition tystnar således fort eftersom priset blir för högt för den som har en familj att försörja. Vänsterns offermentalitet-filosofi är således oerhört totalitär eftersom den inte utmanas när de som sprider den påstår att allt handlar om omtanke och tolerans. Sanningen är såklart att det finns inga som är så intoleranta som de radikaler som påstår sig vara toleranta, de accepterar nämligen inte åsikter utanför den egna “läran”.

Lågaffektivt bemötande är ett resultat av vänsterextrem doktrin

När logiken landat i att alla svaga är offer har det därför blivit en naturlig utveckling att dessa inte heller kan kritiseras. Det faktum att socialister av sin programmering inte ifrågasätter staten har resulterat i att ingen av dagens vänsteranhängare kritiserar hur galet det är att göra apan till kung i klassrummet, utan man utgår som vanligt från att staten har rätt. Således påstår sig många vänstermänniskor värna ordning och reda, medan man blockerar det kaos partivännerna skapat. Att man inte ifrågasätter beror på att mentaliteten är lika fri som en sekt, börjar man gräva faller logiken fort. När man samtidigt tror att högern är klassfienden eller i övrigt högerextrema giriga individer tänker man att vänstern ändå är det bättre alternativet även om allt kanske inte är perfekt… och åsikterskorridoren blir ett faktum.

Lågaffektivt beteende skadar barnen mer

Att låta ett barn utvecklas till apa för att det lider av koncentrationssvårigheter är att skada barnet för livet, hur ska någon som inte fått lära sig hur man uppför sig i senare år kunna lära dessa insikter? Dessa individer är chanslösa, för det finns inte ett företag som skulle tolerera att någon leker apa på kontoret; den typen av idéer kan endast få fäste i statliga institutioner eller hos individer (som exempelvis kändisar) där man upprätthåller den förtryckande värde(av)grunden. Det enda lågaffektivt bemötande kommer leda till är att många apor på sikt hamnar bakom lås och bom i till exempel Kumlabunkern, eftersom apan i klassrummet eller zoo saknar insikten om konsekvenserna kring rätt och fel.

Den bästa lösningen är därför att skola apan tillbaka till civilisationen genom att införa tydliga konsekvenser om man inte uppför sig eller lyder läraren. Att placera skolans soffa och blockera en korridor och vägra flytta på sig bör leda till att man brottas ner, får ett samtal hem och kvarsittning; där eventuella blåmärken eller smärtor betraktas som konsekvenser av det egna handlandet. En apa kan nämligen inte lära sig om det inte gör ont eller svider. Det är dessutom inte en omöjlig tanke att när ramar, riktlinjer, ordning och uppförande försvinner utvecklas fler barn till att bli apor. Att därför höja upp läraren till lärare och ledare istället för det politiska uttrycket pedagog är en viktig reform nästa regering måste ta i tu med. Vi kan inte ha en utveckling där enkla och rättfärdiga tillrättavisningar leder till domstol, vi kan inte tolerera en utveckling där fler barn skolas till apor för att ingen säger stopp. Tvärtom bör det kosta mycket pengar för de föräldrar eller elever som driver ett sånt här ärende till domstol, när det är tydligt för alla civiliserade människor att den skickliga läraren är den som förtjänar en medalj för civilkurage.

Fotnot:
Oberoende Förnuft menar inte att kränka trevliga djur på zoo genom att jämföra dem med störande moment i klassrummet, tvärtom beter sig dessa djur mycket mer civiliserat än dagens ungdom. Hade de apor som tillåtits växa fram av vänsterdoktriner nått upp till zoo-apans i jämförelse mycket höga intellektuella nivå är det troligt att skolmiljön vore mycket mer human; en orangutang ger sig väldigt sällan på sina vänner utan accepterar alfaapan i flocken. Något som inte är lika självklart bland de aktivister som tagit sig ut på gatorna för att välta statyer.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook