Vill Sverige bli coronafritt finns det bara en väg framåt, nämligen denna!

Dagens generation svenskar är många gånger de mest ignoranta man kan tänka sig, man tror sig veta allt fast man saknar kunskap om det mesta. Vi har blivit en omvänd meritokrati, dvs. den som vet minst istället för mest får jobbet; det är t.o.m. en fördel om man som politiker inte vet något om det område man ska ansvara för. Inte sällan ser man den ena höjdaren efter den andra göra uttalanden som får var och varannan människa med sunt förnuft att fullständigt tappa hakan, det värsta är sannolikt inte uttalandena i sig utan det faktum att vi vanligt folk saknar möjligheter att entlediga dessa dårar. Världen har så länge mänskligheten funnits drabbats av pandemier, farsoter och olika sjukdomar som utrotat stora delar av tidigare generationer (min farfars farfars farfars farfars farfar dog exempelvis i pesten när den senast härjade 1711), ändå är det uppenbart så att vår generations ledare tror sig veta bättre; tänk om dom bara öppnat en historiebok.

Endast en dåre avfärdar skolans viktigaste ämne – Historia

Ämnet historia är det skolämne dårar föraktar mest, “vi lever i nuet säger man” eller tar likt socialministern Lena Hallengren en selfie i riksdagsbänken för att visa att man är någon. Personer av denna “ädla” dignitet som ockuperar vårt lands högsta ämbeten avfärdar vanligtvis tidigare vetenskapsmäns teser som ointressanta, Leonardo da Vinci reduceras till en vit heterosexuell man förtryckare av sin samtid; och ingen tycker något mer om det. Man förstår uppenbart inte att lärdomar tidigare generationer dragit många gånger ger svaren på dagens probelm, därför är exempelvis Machiavellis slutsatser formulerade i boken “Fursten” lika relevanta idag även om hans handbok i ledarskap skrevs för 500 år sedan. Han hade nämligen sett världen och de ledare som fanns då, och förstod därför redan hur man skulle tänka när man skulle rekrytera en rådgivare, sätta löner, bygga ett rike eller sköta diplomati med andra länder. Hans mycket relevanta kunskaper och slutsatser gäller idag för vilket företag eller vilken ledare som helst, men med tanke på att dagens s.k. “ledare” tänker på en italiensk sportbil när de hör namnet Machiavelli är det inte konstigt att ledarskapet abdikerat över praktiskt taget hela samhället – kunskaperna har blivit bortglömda när dårarna tagit över.

Hur tidigare generationer hanterat pandemier

Blickar vi tillbaka räcker det med att titta på ordet karantän, som är ett franskt låneord för siffran 40 dvs. det antal dagar man fick sitta och vänta innan man fick komma in i staden med sin båt om man haft smitta ombord. Det här är inte raketvetenskap, människor med spetälska isolerades exempelvis i egna kolonier av sin samtid; man skyddade människor genom separation vilket är det enda som fungerar. Tittar vi tillbaka på spanska sjukan (H1N1) även kallat svininfluensan var s.k. “kronisk trötthet” med människor som somnade under olika aktiviteter en biverkning av sjukdomen i sig, där människor fick enorma problem med samma symptom redan för 100 år sedan; trots det tycks många idag tro att det handlar om en felaktig vaccinering. Sannolikt är det enklare än vad barnläkaren Ludvigsson 2018 skriver i Läkartidningen om att “likheterna är slående”, det är samma biverkningar för de som tagit vaccinet och de som överlevde spanska sjukan för 100 år sedan; eftersom vaccinet i sig är samma virus men i liten dos man sprutat in. Utsätts man för detta virus riskerar man att bli narkoleptiker, det är slutsatsen vi borde dra; inte att vaccin per definition är fel. Därför ska man inte dra slutsatsen av att covid-vaccin riskerar att ge narkolepsi, det är nämligen helt olika sjukdomar med i så fall helt olika ev. biverkningar.

I Kina tycks man åtminstone kunna sin historia

Dåtidens kamp mot allvarliga sjukdomar handlade om karantän, karantän, karantän, mer karantän och åter karantän. De städer som klarade sig bäst mot Spanska sjukan stängde sina stadsmurar, placerade alla i karantän (dvs. 40 dagar i isolering) och tvingade efter det alla besökare att göra samma sak. I en diktatur är strategin inget problem, därför placerade de kinesiska kommunisterna alla i sina lägenheter och införde sedan inreseregler när alla var friska; därför har Kina och deras 1 miljard hälften av de dödstal i totala siffror Sverige visat upp samtidigt som vi gnäller över att vi inte får gå på krogen. Hade Sverige gjort som Kina där man dels tvingas ta blodprov för antikroppar och covid-test både vid av- och inresa samt obligatorisk karantän, då hade vi kunnat leva normalt idag. Vårt nordiska grannland Island med 20-30 döda har haft en liknande strategi, men det är klart att de som icke EU-land inte har Ylva Johansson (S) som ytterst ansvarig för sina gränser; de kan stänga dem över en natt om de så önskar.

När vi svenskar gett iväg all vår politiska makt till Stockholm eller Bryssel och vi inte längre saknar befogenheter att stänga våra städer eller län, utan där vi ser nya rekord över antalet smittade visar det hur fel vårt samhälle blivit. Maktförskjutning är legitimt om någon kan utföra något bättre, när vi tvärtom inte ens kan isolera sju flygplans passagerare med potentiellt farligare smitta från Storbritannien; har vi inte bara problem med risk för smitta – vi ser också att landets regering inte kan leda. När man som opposition i det läget inte avsätter regeringen och bildar en övergångsregering till nästa val, säger det en del om att man hellre deltar i politisk spel istället för att skydda svenska folket; Sverige behöver en samlingsregering och det är nu.

En ny regering skulle redan nästa vecka kunna införa generella och omfattande karantänsregler mot utlandet, där vi stänger ner landet under 14-20 dagar för att läka ut ev. smitta. För att sedan hålla våra gränser och avkräva samtliga inresande både tester och obligatorisk isolering, och då hålla ny smitta ute; vilket är enda vägen framåt den dagen vi vill återgå till att leva normalt. Man kan inte vinna över en smittsam sjukdom om man inte är beredd att göra vad som krävs, då är man endast en del av problemet eftersom man står i vägen för de beslut som behöver fattas; att Linde och Damberg därför nu vänder sig till EU visar hur direkt olämpliga dessa är när alternativet är att skydda svenska folket.

Dagens generation svenskar är många gånger de mest ignoranta man kan tänka sig, man tror sig veta allt fast man saknar kunskap om det mesta. Vi har blivit en omvänd meritokrati, dvs. den som vet minst istället för mest får jobbet; det är t.o.m. en fördel om man som politiker inte vet något om det…

Kommentera utan Facebook