Varför saknar alla klimatalarmister relevant utbildning i klimatforskning?

Vi lever i en tid där klimatalarmister ges tillgång till medieplattformar för miljoner läsare, man har vip-kort till allt ifrån public service till landets största tidningar; utan att behöva få en enda motfråga. Vetenskap kan inte ifrågasättas säger man, något som är ren lögn eftersom hela syftet med vetenskap är att den ska ifrågasättas; överlever slutsatserna opponeringen är den rimligen värd pappret den är skriven på. När det kommer till klimatfrågan har vi istället fått en utveckling där människor utan relevant utbildning får stå helt oemotsagda, samtidigt som riktiga vetenskapsmän inte får komma till tals. När såg du senast en debatt mellan exempelvis Greta Thunberg 14 år och en professor i klimatforskning? Det har rimligen inte hänt, och kommer inte att hända. Anledningen är att när en PR-byrå tar ett barn som galjonsfigur vilket är fallet med fröken Thunberg, finns det en agenda som inte kommer låta sig utmanas av befintliga akademiker på området.

Enda gången jag blivit utskrattad inför publik…

Som ung ekonomistudent blev jag för 10 år sedan 2009 inbjuden till att vara med på ett miljöseminarium om ekonomi kopplat till miljö där den tidigare chefsekonomen för SEB, Klas Eklund skulle hålla föredrag. Eftersom Eklund var den första facklitteratur-författare jag läst, tänkte jag att det kan vara kul att gå dit och lyssna. Han pratade där om s.k. “global warming” och CO2 något som var populärt efter Al Gore påstått två år innan att b.la. Nordpolen skulle vara isfri 2014; där hans film “En obekväm sanning” finansierades av George Soros som sedermera gjorde att Gore bärgade Nobels fredspris. Utan att förstå att jag var något på spåren lät det konstigt att temperaturhöjningar var jordens största miljöproblem, eftersom skolan matat mig med informationen om att vi måste skära ner på bensinkonsumtionen då oljan höll på att ta slut. Ung och naiv räckte jag därför upp handen inför 200 människor och frågade om riskerna verkligen var så stora i och med att oljan kommer ta slut (jag hade trots allt naturvetar- och inte samhällsbakgrund på ekonomprogrammet), samt vad som föranlett ett skifte i debatten från att diskutera oljan som bristvara till att nu diskutera global warming; svaret var både kort och totalt respektlöst från denna falska profet.

Mannen som varit Wallenbergs tyngsta ekonom, vars första ord jag läst i ämnet ekonomi svarade djupt hånfullt skrattandes att jag borde “googla fossila bränslen”; hur många som skrattade den dagen i lokalen kan jag inte svara på idag men han var inte ensam. Kanske blev jag i den stunden dissident? Vad för typ av hedersman väljer att håna en 20-årig ekonomistudent när denne ställer en naturvetenskaplig fråga, i ett ämne denne ekonom skrivit en bok på; istället för att svara på frågan? Uppenbart någon som helt saknar heder, men även en falsk profet som inte har svaret. För så här ser det ut, Klas Eklund är inte unik han är ännu någon som tjänat en massa pengar genom att föra fram klimatalarmism till svenska folket; och precis som andra saknar han relevant klimatutbildning. Alla som velat vara något har köpt det hela med hull och hår. Det är högst troligt att “Dr.” Refaat-el-Sayed hade varit skickligare i att blanda läkemedel i sitt badkar, än Eklund är i att sia om klimatet… Faktum är att ingen kan ta ifrån “Dr.” Refaat att han åtminstone i praktiken befunnit sig i verksamheten.

Who benefits?

Idag kan vi läsa i Aftonbladet om “klimatfilosofen” Roy Scranton som är stor på ämnet, han menar på att det redan är kört; Greta Thunbergs kamp är helt i onödan. En nyhet som Aftonbladet plockat från vår förnämaste nyhetsförmedlare Tidningars Telegrambyrå (TT). Vid en granskning av vederbörandes CV är han en tidigare amerikansk sergeant som varit i Irak, läst till socionom och har sedan tagit en PhD i engelska språket. Han har också gjort sig känd som romanförfattare och har på senaste tiden blivit klimatalarmist (vilket gjort honom förmögen). Uppenbart saknar han helt akademiska kunskaper om klimatforskning, vi har alltså en falsk profet som sågar en annan falsk profet (Thunberg); kan det bli värre?
Tittar man på den kanske störste klimatalarmisten Johan Rockström är han agronom (dvs. lantbrukare) och har likt “Dr”. el-Sayed” förärats skandaltiteln “årets svensk”, vi har tidigare väderpresentatören och SMHI-experten Pär Holmgren (metrolog dvs. läser av väderstationer utomlands för sina presentationer) som nu kandiderar för Miljöpartiet till EU och menar på att det här är sista mandatperioden vi kan rädda världen; vilket föranledde min artikel “Pär Holmgren – Mänsklighetens sista hopp…”. Faktum är att det är så illa att det som förenar alla svenska miljöaktivister som Wikipedia radar upp, är att ingen tycks ha klimatstudier på högre läroverk i bagaget; samtliga falska profeter har istället använt en språngbräda från exempelvis ekonomi, musik, journalistik eller olika diverse vänsterrörelser. SVT:s egna Erika Bjerström är inte bättre utan är ännu en journalist som skrämmer vanliga människor med klimatångest, som genom att använda SVT som sin egen politiska plattform och utan ett enda relevant akademiskt poäng i ryggsäcken; kan säga vad som helst till svenska folket och stå helt oemotsagd. Hur kunde det bli så här?

Klimatet ur ett logiskt perspektiv

Om du tar ett djupt andetag utomhus består luften av 78 % kväve, 21 % syre, ca 1 % ädelgaser (helium argon etc.) samt hela 0,040% koldioxid. Det betyder i klartext att koldioxid är en mycket liten del i ekosystemet. Är det troligt att jorden skulle vara utsatt för en massiv förändring av något som existerar i så pass liten grad, när denna livets gas dessutom göder växtligheten att omvandla gasen till syre? Utan koldioxid skulle nämligen inte livet på vår jord vara möjligt. Är det troligt att huruvida många kossor vi har (ett djur som var här innan oss) påverkar jordens atmosfär så kraftigt? När CO2-nivåerna inte står i proportion med temperaturkurvan, hur kan man då landa i att vi har en växthuseffekt? Det stämmer dock att temperaturen har stigit, en hel grad de senaste etthundra åren; något som helt är inom felmarginalen. När isarna växer på Grönland och grafen nedan visar att vi ligger inom den naturliga variationen måste vi fråga oss hur dessa falska profeter kan stå oemotsagda? Klimatet varierar nämligen på jorden och den utveckling vi ser följer de normala klimatcykler jorden haft, det här är också orsaken till att olika länder har olika syn på s.k. “Global Warming”.

https://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/?fbclid=IwAR0M-x4GXWqSPyqg9nEvhQtX0odfuD5xBUvVc4Va2y5SqYmOmy-s1n_l8JQ

När någon som aldrig studerat klimatforskning kallar sig “klimatfilosof” är det fritt fram för både dig och mig att avropa samma titel om vi ger oss ut i klimatfrågan. Det skadar nämligen inte debatten om det går inflation i de titlar som är rent nonsens, eftersom dessa individer idag står oemotsagda. Därför är det av största vikt att vi alla hjälper varandra i sociala medier genom att faktagranska, vem är det som påstår något samt har personen några ekonomiska eller PR-anledningar att komma med skrämselpropaganda? På samma sätt som viralgranskare granskar påståenden från fria debattörer, behöver vi granska uttalanden från dagens media; det jobbet kommer inte tidningarna att göra. Vi behöver också stötta vänner så väl som meningsmotståndare som delar direkta felaktigheter att plocka ner dessa, samt våga ta känsliga diskussioner i frågor där åsiktskorridoren är mycket smal. Kunskap, fakta, dialog, resonemang, diskussion, opponering är vitala grunder för ett frihetligt klimat; klimatångest och åsiktskorridor är raka motsatsen. Se gärna klippet från SwebbTV nedan, där man intervjuar en professor i havsforskning; det är den typen av människor vi ska lyssna på – inte 14-åringar eller falska profeter.

Ian Fernheden
oxå “Klimatfilosof”

Vi lever i en tid där klimatalarmister ges tillgång till medieplattformar för miljoner läsare, man har vip-kort till allt ifrån public service till landets största tidningar; utan att behöva få en enda motfråga. Vetenskap kan inte ifrågasättas säger man, något som är ren lögn eftersom hela syftet med vetenskap är att den ska ifrågasättas; överlever…

Kommentera utan Facebook