Kungen har rätt i att media förlöjligar kungafamiljen

I den kommande intervjun med Claes Elfsberg har det redan läckt uppgifter om att kungen med familj känner sig förlöjligad av media. Han pratar också om bristande faktakoll och att dessa felaktiga uppgifter sedan sprids i det som kallas bloggosfären. Från Förnuft sida vill vi instämma i kungens påståenden, det är uppenbart att kungen har rätt. Det är t.ex. inte ovanligt att man använder bilder där kungen ser bitter, sur eller vimsig ut; resultatet blir efter några års artiklar att media färgat många svenskars syn negativt. Det är tyvärr inte bara kungen och hans familj som råkar illa ut i dessa sammanhang, media och inte minst politiker driver idag en agenda där många av våra traditioner och “our way of life” antingen tonas ner eller helt bagatelliseras. Det faktum att vi har haft en monarki i Sverige i över 1000 år är tyvärr inget som respekteras. 


Den ofrivillige monarken och att “vända blad”
Någonstans var detta kanske det största övertrampet någon gjort mot kungen och hans familj. Plötsligt susade det uppgifter om att kungen skulle ha gått på stripklubb och att det fanns bilder, något som visade sig vara manipulation och lögn. Författarna till boken hade uppenbarligen kontakt med tungt kriminella personer, som ville tjäna pengar på att utpressa kungen med sina bildmanipulationer. Kungens tidigare vän Anders Lettström tog kontakt med dessa personer för att undersöka innehållet och blev fullständigt skinflådd i pressen, vilket gjorde att kungen var tvungen att offentligt ta avstånd från honom. Någonstans säger det mer om Anders Lettström än om media vid tidpunkten, eftersom att han försökte undersöka vad det anklagande materialet handlade om. Vänner som är villiga att ställa upp till den graden växer säkerligen inte på träd. I en domstolsprocess är t.ex. detta en naturlig del för den som ska på rättegång, dvs. rätten att få reda på vad man anklagas för. Uppenbarligen var mycket av boken baserad på ren lögn, man kan ju också tillägga att gangstern Mille Markovic som var källan mördades några år senare; kanske hade han försökt pressa fel person på pengar den gången?


Chris O’Niell
Under de senaste åren har det varit tydligt att Chris O’Niell råkat väldigt illa ut i svensk press, det faktum att han inte ingår i kungafamiljen, det kungliga huset eller regentslängden utan endast är en privatperson tycks inte spela någon roll. Man har det senaste åren fått intrycket av att många av våra nationella högtidsdagar då kungafamiljen är med (där han alltså officiellt inte ingår) står och faller med O’Niells medverkan. O’Niell har alltså valt att att inte bli prins, inte bli någon officiell representant utan istället älska sin fru, sitt arbete och sin katolska tro (han hade behövt konvertera till protestant för att bli prins). Uppenbarligen är han en otroligt lyckad affärsman som jobbat hårt, kanske skulle media gratulera honom istället för att försöka få det att framstå som att han har skatteskulder? Man kan fråga sig om det är svenskt mindrevärdeskomplex som spelar in när man ger sig på en så pass framgångsrik person utan anledning? Hur som helst är det ovärdigt av pressen att gå på privatpersoner som valt att stå utanför monarkin.

Hur mycket ska man behöva ta bara för att man är kunglig?
Tittar man på t.ex. tv-programmet Kungafamiljen på TV4 med b la David Helenius kan man fråga sig om det verkligen är humor att ge sig på personer som inte kan försvara sig? Det är lätt att sitta och skratta, men ser man det ur ett större perspektiv har kanalen även gett sig på kungafamiljen i andra sammanhang. Idag pratas det mycket om mobbing, kanske borde man resonera i de termerna när man skriver elaka artiklar om personer som saknar möjlighet att försvara sig? Funderar man på det tror jag inte man kan landa i något annat än att agerandet är fegt. 

Brunei-affären
De flesta minns nog när kungen for till Brunei och sa följande:
Varje söndag efter besöket i moskén så har han (Sultanen av Brunei, reds anm.) en öppen audiens där vem som helst får komma och framföra sina önskemål och förmodligen klaga också. Så jag upplever det på så sätt som ett mer öppet land än något annat man kan tänka sig.” Uttalandet kritiserades av Svenska Amnesty och en rad kulturpersonligheter, då man menade på att kungen skulle ha hyllat en diktatur. Statsvetaren Olof Pettersson menade att detta var slutet på monarkin och att kungen skulle tvingas abdikera. Något som däremot inte framgick i media var Utrikesdepartementets promemoria som kungen fått om Brunei, man kan fråga sig varför…?  Kanske säger det mer om hur dålig karaktär tidigare Utrikesminister Laila Freivalds (S) hade som inte tog kungen i försvar när han endast refererade hennes departements text så när som ordagrant?

“Sultanen av Brunei har uppmuntrat till ökad öppenhet och ekonomiska reformer samtidigt som han värnat om politisk stabilitet. Han uppges personligen ta del av förhållandena på olika
håll i samhället genom att göra personliga besök på myndigheter, skolor, sjukhus och i byar. Missförhållanden påtalas och följs upp. Sådana besök har kommit till stånd efter klagomål från
enskilda medborgare” —Utrikesdepartementets promemoria

 

Johan T. Lindwall på Expressen
Hur denna figur fått ansvaret för kungafamiljen är ett mysterium. Uppenbarligen har han ett flertal gånger påstått saker som inte stämt, bland annat var han personligen på plats när Fuglesang landande efter sin första rymdresa. Han beskrev ingående att han imponerades av motorernas vrål när rymdfärjan landande… det är bara det att rymdfärjorna segelflög från rymden… eftersom bränsletankarna lämnade vid utträdet från jordens atmosfär. Han påstår sig ofta ha källor till kungafamiljens vänner, vilket är föga troligt då dessa personer inte hade varit vänner till kungafamiljen om så var fallet. Oftast får man känslan av att han hittar på och bygger sina artiklar på allt annat än just fakta. Någonstans är det också ytterst märkligt att Expressens chefredaktör låter honom sköta detta uppdrag då det knappast finns någon ömsesidig respekt mellan honom och kungafamiljen. Kanske talar denna lilla film sitt tydliga klarspråk? 

 

 

Kungahuset på Facebook

Från Förnufts sida vill vi rekommendera våra läsare att följa kungahuset på Facebook. Mycket flitig och rolig rapportering om alla saker som dom gör.
https://www.facebook.com/Kungahuset/?fref=ts

 

I den kommande intervjun med Claes Elfsberg har det redan läckt uppgifter om att kungen med familj känner sig förlöjligad av media. Han pratar också om bristande faktakoll och att dessa felaktiga uppgifter sedan sprids i det som kallas bloggosfären. Från Förnuft sida vill vi instämma i kungens påståenden, det är uppenbart att kungen har…

Kommentera utan Facebook