SVT fälls återigen i granskningsnämnden för negativ Trump-rapportering

En gång är ingen gång två gånger är en vana heter det, och precis som man sällan ser en artikel om KD som inte tar upp abort-frågan i SVT; förekommer det aldrig positiva artiklar om Trump. Trots att Peter Rawet fälldes vid Trumps invigningstal (något vi kritiserade), har vi i ett flertal artiklar diskuterat hur vinklad svensk press är mot Donald Trump och vikten av att söka information från utlandet; då public service ägnar sig åt mycket riktad propaganda. Förra veckan rapporterade man i morgonsändningen att man spekulerade om Nordkorea dubblerat sina raketer, för att i kvällssändningen helt utelämna att det var en spekulation och rapportera det som en sanning.

Dagens fällning

I dagens fällning sade reportern Maria Martholm Silva följande:
– President Trump har gett sig själv ett A+ som Commander in Chief och dessutom gett sig själv smeknamnet ”President T”, men än har han inte lyckats få till muren mellan USA och Mexiko. Där har nu 32 personer gripits för att de inte tycker som honom, utan de demonstrerar mot att USA inte släpper in de människor som anlände till Tijuana i Mexiko i november.

I verkligheten hade 31 gripits för intrång och ytterligare en för övergrepp mot en tjänsteman, det fanns inte någon som gripits för att de hade andra åsikter än USA:s president (att gripa någon på att man har en annan uppfattning än USA:s president hade tagit strid mot USA:s konstitution.); utan det är uppenbart att reportern Martholm Silva använder SVT som sin egen politiska plattform. En av de viktigaste beståndsdelar i USA (till skillnad från Sverige där den tas föregiven) är just freedom of speech eller yttrandefriheten som vi säger i Sverige; hade reportern förstått sig på amerikansk kultur hade man inte försökt komma undan med en sådan billig lögn.

Den futtiga rättelsen

I rättelsen som gick ut dagen efter förklarade ankaret ”31 personer greps för intrång och en för övergrepp på tjänsteman, och inget annat.” För alla som såg inslaget dagen innan korrigerade man endast siffran, det faktum att man anklagat honom för att bryta mot konstitutionen och presenterat honom som en diktator utelämnades helt.

Den förra fällningen

Under den förra fällningen gick ekonomireportern Peter Rawet runt i Washington och letade som vanligt upp personer av märklig karaktär (någon var superreligiös, en annan en biker osv.), för att få Trumps väljare att framstå som hillbillys. Även här i Sverige har man använt liknande metoder där man inför valet intervjuade en överviktig man i försmå camokläder som sympatiserade med Alternativ för Sverige; där man till och med filmade honom ner i byxlinningen (ponera att man filmat en kvinna på samma sätt). Nu blev Rawet fälld för att ha ställd frågan “Har du muslimska vänner?” och “Är du inte rädd?”. Utöver det kritiserade han Trumps trovärdighet för att han var miljardär, vilket är djupt anmäkrningsvärt då det här är en reporter som normalt sett sysslar med ekonomi. Trots fällningen har vi under gångna år kunnat se honom som en flitig amerika- och ekonomireporter.

När man fälls i granskningsnämnden är det inte rimligt att man får arbeta kvar i public service, eftersom det inte är en normal arbetsgivare utan man ska representera hela folket. Det är också rimligt att man mycket ingående beskriver bedrägliga övertramp som att Trump kallar sig “President T” och att rapporteringen inte stämt över huvudtaget; annars är risken att man kan säga vad som helst och lämna vaga dementier. En dementi måste svida för att nå upprättelse, eftersom skadan att utmåla lögner till samtliga svenska hushåll inte kan mätas. När man inte längre kan känna igen Trumps tal när SVT recenserar dem, är det ett problem eftersom vinklingen skadar alla konservativa både där och här; det är dessutom allvarligt att människor vilseleds vad han egentligen tycker. Därför är det viktigt att man inhämtar nyhetsinformation från källan, är man intresserad av amerikansk politik bör man därför trycka följ på Donald Trumps Facebook; och själv bilda sig en uppfattning. Skämten är kanske roliga om de inte dras ur sitt sammanhang, utan att man ser dem i sin helhet?

https://www.facebook.com/DonaldTrump

En gång är ingen gång två gånger är en vana heter det, och precis som man sällan ser en artikel om KD som inte tar upp abort-frågan i SVT; förekommer det aldrig positiva artiklar om Trump. Trots att Peter Rawet fälldes vid Trumps invigningstal (något vi kritiserade), har vi i ett flertal artiklar diskuterat hur…

Kommentera utan Facebook