Uppgifter gör nu gällande att ID-kontrollerna på Öresundsbron kommer att hävas i minst 2 veckor den 4 juli. Detta är uppgifter som bekräftas av Migrationsverket.

För att ge en liten fingervisning om denna ökade kostnad för migration enbart 2016 (28 miljarder) så är det (om vi endast räknar på folk som jobbar, ca 4 miljoner) 7 000 kr per person. Sedan räknar man med 15 miljarder ytterligare varje år i kostnad till 2019.

Lägg där också till kostnaden som måste läggas på att bygga bostäder, utöka vården, byggandet av skolor osv. Dessa går redan nu på knä. Ex. 80% av poliserna har haft funderingar på att säga upp sig och många klarar inte av att leva på den lön de innehar.

Samtidigt ser vi att kvotsystemet som samtliga EU-länder skrev under i september 2015, inte gett något resultat. De flesta totalt struntar i sina åtaganden. Man kom överens om att 160 000 flyktingar skulle fördelas, men hälften av ALLA EU-länder sa i november att de kunde ta emot 1 375 flyktingar…TILLSAMMANS!

Hur många kom det till Sverige på en vecka hösten 2015? Man behöver inte vara en raketforskare för att förstå att detta inte håller i längden. Några få länder kan inte ensamt ta ansvar för att rädda världen.  Förnuft känner för övrigt också till 2 personer som tar hand om 2 st flyktingbarn. De erbjuder husrum, mat osv. De bor ganska stort ska tilläggas. De får totalt 60 000 kr i månaden för detta åtagande. Hur ser din lön ut?

Det är inte konstigt att det svider i folks ögon. Någonstans måste man ha ett förnuft som säger till när gränsen är nådd, framförallt när man sätter det i relation till det icke ansvar som många EU-länder tar. Debatten i sig bör inte endast handla om humanism, rasism osv. Sverige har tagit ett enormt ansvar. Vi har varit duktiga. Om alla EU-länder hade gjort som Sverige, skulle inte ordet flyktingkatastrof nämnas. Det är värt att beakta. För många tror jag personligen dock att ordet REALISM borde eka lite mer i huvudet, med betoning på att det just ekar.

Av Patrik Jönsson

Redaktör

Kommentera utan Facebook