Mordförsök på en polis ger 3 ½ år efter den villkorliga frigivningen

Idag föll domen mot den ca 22-årige afghan som försökte mörda polismannen Ted Eriksson med en kniv i dennes nacke för några månader sedan. Straffet blir ca 3 och ett halvt år när man räknat in den obligatoriska straffrabatten om en tredjedel, utöver det döms han till utvisning. Syftet var att döda och att få stanna i landet, något som han i dubbel mening lyckligtvis misslyckades med.


Mildare straff pga. att kniven inte tog värre (ur domen nedan)

Det försök till mord som Muhammad Hussaini har gjort sig skyldig till har ett mycket högt straffvärde. Tingsrätten instämmer i åklagarens bedömning att det är försvårande att Muhammad Hussaini attackerar en polisman som är i tjänst och på det sätt som han gör det. Att attacken inte orsakade några större skador påverkar straffvärdet i mildrande riktning. Straffvärdet för ett försökbrott är självfallet lägre än för ett fullbordat brott. Muhammad Hussaini har även gjort sig skyldig till två fall av relativt allvarlig misshandel.

En nämndeman skiljaktig (ur domen nedan)

Nämndemannen Gunnar Magnusson är skiljaktig angående straffets längd och anför följande. Jag anser att straffvärdet är högre än vad tingsrättens majoritet och åklagaren har kommit fram till. I min bedömning har jag fäst avseende vid att Muhammad Hussaini har gjort sig skyldig till ett angrepp mot ordningsmakten och att ett försöksbrott bör bestraffas hårdare. Jag har beaktat det men som Muhammad Hussaini lider av att utvisningsyrkandet bifalls och till hans ungdom. Vid en samlad bedömning stannar jag vid att straffet bör bestämmas till sju års (4,6 år efter obligatorisk straffrabatt reds. anm.) fängelse.

För mer info se Tingsrättens hemsida

 

Idag föll domen mot den ca 22-årige afghan som försökte mörda polismannen Ted Eriksson med en kniv i dennes nacke för några månader sedan. Straffet blir ca 3 och ett halvt år när man räknat in den obligatoriska straffrabatten om en tredjedel, utöver det döms han till utvisning. Syftet var att döda och att få…

Kommentera utan Facebook