Frias från våldtäkt i hovrätt, för att offret hade en “komplicerade personlighet”

En 28-årig man dömdes i tingsrätten under november 2018 för bland annat våldtäkt av sin jämnåriga ex-sambo. Paret har en son tillsammans, och haft en relation till och från sedan 2014, en relation som gavs ett definitivt slut under 2018. Våldtäkten ska ha ägt rum under juli förra året, då de bestämt träff för att mannen skulle kunna träffa sonen.

Kvinnan uppger att mannen agerade aggressivt och hotfullt, som reaktion på informationen att hon träffat en ny partner. Mannen ska sedan ha slitit av henne kläderna och tvingat henne till sex. Mannen motsäger denna beskrivning, han menar att samlaget var frivilligt. Tingsrätten fann det “föga troligt” att kvinnan skulle samtycka till att ha sex i sonens närvaro.

Kvinnans redogörelse av förloppet troliggörs av dokumenterade skador, i ett rättsintyg som nyttjats som bevismedel står att läsa att kvinnan haft “generell svullnad i underlivet” efter händelsen. Mannen hade även “rispor” i huden, som tros ha uppkommit från kvinnans naglar när hon gjorde motstånd genom att riva mannen. Detta rapporterar Dagens Juridik. Kvinnan har även berättat om övergreppet för flera vänner och syskon. Deras vittnesmål om hennes sinnestillstånd efter händelsen har gett stöd till kvinnans berättelse.

Kvinnan uppger att mannen misshandlat henne under en längre tid innan våldtäkten ägde rum. Som belägg för detta presenterades bilder på skador, bilder hon även tidigare skickat till vänner.

Utöver våldtäkten, dömdes mannen i tingsrätten även för fem fall av misshandel (under rubriceringen grov fridskränkning). Den samlade påföljden för alla övergrepp, blev ursprungligen två år och sex månaders fängelse samt 55 000 kr i skadestånd.

Fallet överklagades till Göta Hovrätt som rev upp domen. Hovrätten menar att kvinnans redogörelse om misshandel är osammanhängande och detaljfattig. Hon kunde under tillfrågan inte spontant dra sig till minnes några specifika tillfällen då hon misshandlades, något rätten ansåg skada förtroendet. Datumen på fotografierna och datumangivelserna vid flera påstådda misshandelstidpunkter skiljer sig även ifrån varandra. Hovrätten menar att det därför inte kan bevisas vilket av misshandelsbrotten som ägt rum vid vilket tillfälle. Mannen frikänns helt från fridskränkning (d.v.s misshandeln).

Hovrätten medger att utredningen ger belägg att kvinnan blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp, men menar att belägget inte är entydigt. De anser att i sammanhanget går det inte att bortse från kvinnans “komplicerade personlighet”.

Att kvinnan skulle inneha ett sådant lynne, menar hovrätten kommer till uttryck genom att hon ska ha “överdrivit” när hon beskrev övergreppet. De menar bland annat att det skulle vara icke trovärdigt att kvinnan skulle lida kraftig smärta av mannens försök att penetrera henne genom shorts och trosor – de ifrågasätter att övergreppet orsakat “sådan smärta att hon gallskrek”.

Utöver detta, hänvisar de till de 3 000 sms kvinnan skickat till mannen en månads tid innan övergreppet. Där vissa sms var hotfulla och andra ömsinta.

Hovrätten menar även att läkarintygen inte ger en entydig bild av händelsen. Åtalet om våldtäkt ogillas därmed helt. Ett hovrättsråd är skiljaktig, vederbörande menar att tingsrättens dom angående våldtäkt bör stå kvar. Mannen straffas slutligen bara för hemfridsbrott, då han vid ett annan tidpunkt hade stannat kvar i kvinnans hem när hon krävt att han skulle lämna bostaden. Straffet beslutades bli i form av dagsböter. Denna dagsböter behöver heller inte mannen betala in, då hans tid i häktet anses ha avtjänat likvärdigt straff. Kvinnan står därmed helt utan kompensation.

Denna dom kan kallas uppseendeväckande delvis då Sveriges nya samtyckeslag gör att uttryckligt samtycke krävs för samlag, delvis för att hovrätten grundar sitt beslut baserat på en personbedömning – med termen “komplicerade personlighet”, istället för någon etablerad diagnos. Även om kvinnan hade haft en nedsatt bedömningsförmåga eller ökad lynnighet till följd av en diagnos, kan det anses vara uppseendeväckande att mannen inte bedöms vara ansvarig för att försäkra sig om att kvinnan samtycker. Att hovrätten anser att övergrepp mot underlivet som leder till allmän svullnad, inte skulle kunna generera kraftig smärta – är även en ovanlig rättslig bedömning. Frågan om kvinnofrid för de som riskerar stämplas ha en “komplicerade personligheter”, blir därmed aktualiserad av domen.

En 28-årig man dömdes i tingsrätten under november 2018 för bland annat våldtäkt av sin jämnåriga ex-sambo. Paret har en son tillsammans, och haft en relation till och från sedan 2014, en relation som gavs ett definitivt slut under 2018. Våldtäkten ska ha ägt rum under juli förra året, då de bestämt träff för att…

Kommentera utan Facebook