Vilken borgerlig väljare kommer rösta på Mr. Dressman 2022 för att återskapa Alliansen?

Först lovade Major Dressman sina barn att inte ge Sverigedemokraterna inflytande, sedan bytte “Liberalerna” block varav en Kristdemokrat kallade honom quisling; vilket fick samme major att lyfta fram sin egen mor i debatten. Ständigt dessa känsloargument där familjen Björklunds medlemmar utgör måttstock vilka man får prata med eller vart gränsen går kring satirisk retorik; ska vi be Ryssland stanna vid gränsen för familjens chihuahua inte hunnit bli rastad också? Den intressanta frågan här är vilken borgare som skulle få för sig att rösta på L eller C, då en röst på dessa två partier är en röst på Stefan Löfven om de kan nå majoritet vänsterut? När båda partier svikit allt de man hållit kärt, och i praktiken röstat tvärt emot vad man lovat väljarna; vilken mentalt frisk person ger dem förnyat förtroende? Återskapa Alliansen 2022 – En röst på Major Dressman?

Vote for Jeff Johnson – A name you can trust!

Valet 2022 kommer inte bara låta som ett dagis…

Alla väljare idag är väl bekanta med sandlådan som existerat några år, en kamp om vem som får spaden och hinken; och vem som inte kan prata med vem. Spelplanen har dock förändrats sedan 2018, eftersom dimensionen kring vem som pratar med vem; helt kan svänga trots att dessa utfärdat löften. Därför kommer vi säkert se Major Dressman och fröken Lööf lova med tummis, på hedersord, pinkey swear, på sitt eget samvete, på sina föräldrars gravstenar eller varför inte på bibeln? Så fungerar det nämligen på en förskola som är det politiskt korrekta ordet för dagis, där bryts löften hej vilt och man vandrar upp i “löftes-hierarkin”. Man måste nämligen tumma eller sträcka fram lillfingret eftersom ingen tror på vad man säger, barn har nämligen inte lärt sig vad förtroende, heder och ryggrad betyder; då konsekvensbeteende saknas i den åldern.

I den verkliga världen utanför Riksdagshuset där jag bor

Hade majoren från Kinna eller fröken Lööf arbetat i ett företag, kanske i ett eget företag som de påstår sig veta allt om; hade de varit brända för all framtid. Kunder agerar nämligen rationellt, är man missnöjd med en produkt köper man ett annat fabrikat. Så fungerar det nämligen i en marknadsekonomi, är jag missnöjd med Tele2 vänder jag mig till Telia. Upplever man att försäljaren ljuger om sitt utbud, kommer man inte återvända; samma öde väntar dessa partier. Förtroendet är helt enkelt förbrukat, och det är troligt att dessa partier kommer straffas hårt av väljarna; de har nämligen inte röstat för Stefan Löfven och Socialdemokraterna.

Den demokratiska aspekten

När endast ca 10 % av väljarkåren enligt Aftonbladet/Inizio känner glädje kring en Löfven II regering som ska driva högerpolitik, säger det en del om det demokratiska kapitalet i denna maktkartell. Socialdemokrater har inte röstat för en skarp högergir, och mittenpartierna har velat avsätta socialisterna från makten; de sista 10 % är personer som vill ha makten till varje pris. När vi nu vet alla partiers positioner, och dessa skiftat 180 grader behöver vi ett nyval. Själva poängen med glädjesiffran är att den är ett mått på demokratisk förankring, 10 % borde vara 50 % + när den inte är det; skadar man det redan mycket låga förtroende som finns för det parlamentariska systemet. Känslan av att oavsett hur man röstar har ett antal politiker kidnappat makten infinner sig mycket snabbt.

Aldrig i historien har så många vädjat till Vänsterpartiet för att bibehålla demokratin i Sverige, dvs. få en regering byggt på folkliga mandat och valresultat. Väljarna vill inte ha mer december- eller januariöverenskommelse dvs. maktkarteller som omyndigförklarar så mycket som 25 % av väljarkåren (V+SD). Sverige är ett land som är känt för sin konsensus, det tillhör inte den svenska traditionen att utelämna en fjärdedel av de röstberättigade; tvärtom man måste ta in de strömningar som finns om man vill öka sitt förtroende. Vänsterpartiet har alla anledningar att inte släppa fram Löfven II, eftersom ett nyval sannolikt hade tjänat dem mycket väl. För oss andra hade ett nyval kunnat rita om spelplanen så vi fått en demokratiskt förankrad regering, något 90 % uppenbart inte anser idag. Att tro att man med 10 % acceptans ska styra ett land, det är fullständigt historielöst; revolutioner har startat på det sättet. Sverige behöver en folkligt förankrad regering, inte mer maktmissbruk; vi behöver återinföra demokratin till det här landet!

Först lovade Major Dressman sina barn att inte ge Sverigedemokraterna inflytande, sedan bytte “Liberalerna” block varav en Kristdemokrat kallade honom quisling; vilket fick samme major att lyfta fram sin egen mor i debatten. Ständigt dessa känsloargument där familjen Björklunds medlemmar utgör måttstock vilka man får prata med eller vart gränsen går kring satirisk retorik; ska…

Kommentera utan Facebook