Jonny (C)ato är ett lysande exempel på varför unga ska hållas borta från makten

Att bli kommunalråd för en stor stad som Helsingborg redan som tjugoåring ger säkert känslan av att världen ligger framför dina fötter, och att du alltid har rätt eftersom det kritiska tänkandet uppstår i vuxen ålder. Alla vet att skillnaden mellan ett barn och en vuxen är konsekvensinsikt, något många vuxna också har problem med (tittar man på Lyxfällan eller bland PK-figurer vimlar det av dem). Därför är det intressant att höra Jonny (C)ato debattera för att man aldrig skulle ha begränsat migrationen (även om anhöriginvandringen rusat) utan kört på. För vanliga människor framstår han som både radikal och helt oförstående av sina uttalanden i den politiskt korrekta framkanten; han ser helt enkelt inte konsekvenserna av den egna politiken.

Centerns mål är att krossa facket

Vad man ska komma ihåg är att många som betraktar sig som liberaler vill ta hit låglöneindivider som inte efterfrågas eftersom det kommer spela ut fackets roll. När de kan jobba med löner lägre än kollektivavtalslöner spricker hela idén med dessa framförhandlade priser. Dessa tänker inte på de enorma välfärdskostnader som uppstår per person eftersom de inte kan konkurrera på arbetsmarknaden. Målet handlar som sagt om att dels framstå som god, och dels förändra arbetsmarknaden genom att bryta fackens och kollektivavtalens dominans… men till vilket pris?

Inflytande utan erfarenheter

Problemet med politiker som aldrig haft ett arbete eller varit företagare är att dessa saknar verklighetsförankring. De förstår inte hur tufft det är att bygga välfärd för vanligt folk, dvs. att man genom lön (inte bidrag) och att företaget går bra kan höja sin levnadsstandard. Lyssnar man på (C)ato har han precis som många andra centerpartister “svaren” till våra företag. När migrationsfrågan är vår tids ödesfråga som land, och en 25-åring får hand om dessa frågor och centern har någon slags vetorätt mandatmässigt; tåls det att fråga hur man som parti tänker? Hur kan man tro att han har förmågan att förstå vad “hållbar lösning” innebär, han som aldrig haft ett riktigt arbete utan varit högavlönad sedan han var ca 20 år av våra skattepengar?

När man uttrycker att man vill avskaffa kungahuset (för att man innerst inne tycker det är problematiskt att inte själv kunna nå toppen) förstår man inte fördelarna med att ha en för många svenskar älskad monarki, utan man är ung och naiv. När man dessutom kombinerar det med helt oreglerad invandring så säger det en del, man förstår inte vilka slitningar man utsätter det svenska folket för. Lyssnar man på argumentationen borde det vara uppenbart för alla att se ännu ett typexempel på någon som inte lever i verkligheten, men som uppenbart får carte blanche. Uppenbart är det ingen journalist som presenterar siffror kring de problem hans politik skapar, utan han får utveckla sina svar utan någon som helst motargumentation; tänk om alla partier hade det så lätt?

Att bli kommunalråd för en stor stad som Helsingborg redan som tjugoåring ger säkert känslan av att världen ligger framför dina fötter, och att du alltid har rätt eftersom det kritiska tänkandet uppstår i vuxen ålder. Alla vet att skillnaden mellan ett barn och en vuxen är konsekvensinsikt, något många vuxna också har problem med…

3 kommentarer

Kommentera utan Facebook