Även krögare behöver försvara yttrandefriheten

Fornuft_ingress1Just nu pågår något av en trend där restauranger och hotell tycks tävla i grenen avboka Sverigedemokraternas sammankomster. Utvecklingen är på många sätt oroande eftersom det vållar starka känslor runt om i landet, både för och emot. Den senaste tiden har vi kunnat se krönikörer måla upp en bild av att detta handlar om mod, ur demokratisk synpunkt är det snarare ett fegt beteende. Yttrandefriheten och tryckfriheten tillhör våra grundlagar, och kan ibland vara tuffa att försvara; att då på egen hand försöka begränsa dessa kan knappast anses modigt. Snarare är det modigt att faktiskt stå upp för dessa när de inte längre kan anses självklara, även om man inte instämmer i budskapet.  

Lex Golfkrogen i Kil och Grand Hôtel
I veckan fick Sverigedemokraterna sitt julbord avbokat för att Golfkrogen i Kil var rädda för att bli drabbade negativt ekonomiskt. Med facit i hand har krogen blivit rikskänd över en natt, och Facebookssidan tycks numera vara nedstängd. Hade man istället behållit sitt mod och hänvisat till våra två grundlagar och mötesfriheten (om nu någon ens hade frågat), hade man högst troligt haft mer att vinna och dessutom hade ingen kunnat kritisera dem. Samma mönster har vi för övrigt kunna se hos hotellkedjan Best Western, som i augusti avbokade Boppers sångare för att han uttryckt sympatier med partiet; vilket kostade honom miljonbelopp i uteblivet gage. Grand Hôtels VD var också ute och menade på att de borde avbokat partiets gala, dock tycks fortfarande förtryckande diktaturer vara välkomna; vilket beror på att de enligt VD:n inte syns i media.

Polarisering stärker Sverigedemokraterna
När krögare fegt väljer att sätta sig över våra grundlagar missar man att många utöver Sverigedemokraterna upprörs. Det enda man gör är att man bidrar till polarisering av samhället, eftersom partiet får sympatier; att avisa någon pga. politisk uppfattning är ett ovanligt fenomen i Sverige. Därför är det av största vikt att vi alla står upp för rätten till att ha en åsikt, oavsett om vi gillar den eller inte. De som väljer att radera vänner i sociala medier eller utestänga vänner pga. att de röstar med Sverigedemokraterna värnar inte heller dessa grundlagar, snarare bidrar man till polariseringen; vilket är ett samhällsmässigt betydligt farligare problem. Förslagsvis pratar man med oliktänkande om man vill förändra dem istället för att isolera dem. Snarare bör alla demokratiska krafter i landet bojkotta de företag som sätter sig över våra grundlagar, oavsett om det är kommunister, socialister, miljöpartister, sverigedemokrater eller liberaler som drabbas. Yttrandefriheten och Tryckfrihetsförordningen omfattar alla, så även meningsmotståndare och bör försvaras till varje pris. Man behöver inte gå särskilt långt tillbaka i historien för att finna ruskiga diktaturer där olika grupper utestängts från det offentliga rummet, därför bör vi till varje pris förhindra en retorik som delar upp befolkningen i vi och dom.

Lex: Guilt by association
Vi alla har också ett ansvar att ifrågasätta de personer som tillskriver andra politiska åsikter genom vilka vederbörande ätit lunch med eller intervjuats av. Det är inte rimligt att man i en välfungerande demokrati måste gå igenom alla uttalanden en bekant gjort i sociala medier innan man träffar dem, istället ansvarar man för vilka dumheter man själv uttrycker. Möjligtvis överförs åsikter mellan de som äter lunch på Södermalm, där man tycks bli som man umgås och alla tycker samma sak; men det är inget absolut fenomen utanför dess höjder.

Dagens utveckling är oroande, speciellt vad som sker i sociala medier. Går man in och tittar på dessa företag ser man polariseringen tydligt, antingen älskar folk dem eller så sågar man dem i sina recensioner. Det “politiska kaos” som man ofta refererar till, med det “osäkra parlamentariska läget” beror på de 88 % av riksdagen som inte vill samarbeta över blockgränsen om budgeten. Skulle majoriteten fungera som i kommunerna där konstellationerna varierar men där man eftersträvar att bilda majoritet skulle vi inte ha problem, dock är det tydligt att några små partier kommer behöva lämna parlamentet innan den läxan är lärd. Kaoset kan rimligen inte ur logisk synpunkt belastas på resterande 12 %, dessa argument bör alla som värnar parlamentarism och icke-polarisering lägga åt sidan.

Just nu pågår något av en trend där restauranger och hotell tycks tävla i grenen avboka Sverigedemokraternas sammankomster. Utvecklingen är på många sätt oroande eftersom det vållar starka känslor runt om i landet, både för och emot. Den senaste tiden har vi kunnat se krönikörer måla upp en bild av att detta handlar om mod,…

4 kommentarer

Kommentera utan Facebook