Karin Wanngård Foto: Raitisfreimanis // Wikimedia Commons

Precis som vi alla behöver slå vakt om våra ägor genom att låsa våra dörrar om nätterna, behöver vi numera också slå vakt om våra skattepengar; dessa stjäls framför våra ögon av människor med total avsaknad av moral. Karin Wanngård som gjort sig känd genom att tala om bristerna i välfärden, och s.k. “klyftor som ökar” har inga som helst problem att ge sina medarbetare högre lön än statsministern. Till och med när Wanngård förlorar valet, så förlänger hon stadsdirektör Ingela Lindhs tjänst i ett år; förfarandet kan rimligen inte ses som annat än politisk korruption. Varför ska en simpel byråkrat till synes utan tunga meriter ha 180 000 i månaden eller en pension på 6,4 miljoner; vilket nettovärde har hon skapat för samhället?

Bonus i ämnet hyckleri

Vilka är statsdir. Linds kompetenser som Wanngård talar om?

Som många socialdemokrater talar även Wanngård med kluven tunga, å ena sidan tar hon ofta på sig offerkoftan och talar till alla “utsatta minoriteter” som hon söker röster av (desto mer de känner sig som offer desto bättre) och å andra sidan lever hon och sina närmaste som vår tids frälse eller adel. För alla som läst om franska revolutionen, Karl XI reduktion (av adeln) har dessa händelser uppstått pga. en klick individer tillskansat sig både privilegier och rikedomar till synes utan meriter. Det faktum att vi inte kan läsa något om statsdir. Lindhs kompetenser och meriter som motiverar den oerhört höga lönen, för frågorna vem hon är? Lindh blev färdigutbildad arkitekt som 27 åring och när hon fyllt 32 började hon arbeta för Socialdemokraterna i stadshuset och har efter det arbetat i olika utnämningar tills dagens datum, en klassisk partikorrupt tjänsteman som har social(ist)”demokratiska” “arbetarpartiet” att tacka för alla sina framgångar. När Wanngård låter hälsa att hon “utgår för att den nya majoriteten kommer använda Linds kompetenser“, hånar hon alla som betalar skatt i Sverige; eftersom det är svårt att se att dessa “kompetenser” skulle ligga i linje med lönen.

Statsministern ska vara den bäst betalda politikern

Det blir fullständigt bisarrt när vårt moderna frälse, vår politiska adel tjänar mer än statsministern; eftersom det finns inget som väger upp att de skulle ha mer ansvar. Tvärtom låt statsministern behålla sin redan höga lön, och sänk alla politikers och stadsdirektörers löner ordentligt. Vi behöver idealister som vill förändra saker, inte pengakåta människor som gör vad som helst för att behålla “makten” (läs härligheten). Att vara stadsdirektör för Stockholm är säkert mycket tungt, många möten, kakor, fruktleveranser, representationer, visitationer där man knappast kan påverka; vi alla förstår det enorma lidandet och stressen. Däremot har denna tjuv (Lindh) och hälare (Wanngård) löner som är mellan 100 till 120 000 för höga, och deras avgångsvederlag där man ska bli försörjd under år trots att man inte arbetar är uppenbara privilegier inte ens riksamiral Creutz (1600-talets Dan Eliasson) som aldrig varit till sjös när han fick befälet över Regalskeppet Vasa, hade kunnat drömma om.

När en sosse talar om solidariteten vill man kräkas!

Hur kan någon som tar ut dessa löner prata om arbetarna eller minoritetskamp när man tillhör de värsta höginkomsttagarna i landet. Entreprenörer som bygger företag, de skapar välfärd; de sätter folk i arbete och betalar mångmiljoner i skatt. Det är företagarna som ser till att du och jag kan åka till Thailand på semester, eller ha vårt fredagsmys med taccos och ett bra vin på fredagskvällen; det är inte! våra politiker. Det finns inga samhällen som är så välmående som de med mycket entreprenörer, desto fler kapitalister desto bättre! Tjuvar (som Lindh och Wanngård) stjäl välfärden genom att ta pengar från så väl arbetarna (vi skattebetalare) som sjuka farmor (i behov av välfärd) som sitter på hemmet eller Greta med diagnoser som borde vara i skolan men där resurserna dragits in, de parasiterar som de värsta sortens blodiglar på samhället; och de tycker att de har rätt till det. När man läser Wanngårds uttalanden påstår hon på fullt allvar att hon vet att den nya majoriteten kommer ha nytta av hennes partiparasit, samtidigt som hon begärt tjänstledigt men låter hälsa att nya uppdrag kommer dras av på hennes lön. Hur kan man vara så (sätt in valfri svordom) fräck, för att inte tala om raljant mot oss skattebetalare?

Rimligen borde alla, så väl de som anser att vi behöver en större statsapparat (mer vänster) till mindre (mer höger) instämma i vilka skurkar vi har att göra med. Wanngård och hennes kumpan är människor som plockat åt sig fördel på fördel, de är tjuvar som stulit från det svenska folket. Om vi anser att ett företag har orimliga löner kan vi sluta handla av dem, företag med bristande moral kan vi välja bort. Vi kan däremot inte välja bort våra städer, men vi kan välja nya politiker med annan reformagenda än samma gamla typer som inte gör annat än att stjäla från oss alla.

Wanngård och hennes kumpaner stjäl från de cancersjuka, långtidssjukskrivna genom att ta välfärdens pengar och sko sig själva; samtidigt som hon slår kil mellan människor genom att påstå att det är män och företag som gör så att klyftorna växer. Det är helt fel, företagarna skapar välfärd och människor som Wanngård och Lindh (på samma sätt som Dunder-Karlsson och Blom) tar den ifrån oss. Sverige behöver ersätta “socialdemokratin” med en välfärdsinkluderande kapitalism, politiker som inte demoniserar företagare som utsugare (när man själva är de största parasiterna) utan står upp och försvarar våra entreprenörer men inte sviker folket. Det våras för Wanngård och hennes gelikar!

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook