Foto: João Pedro Correia / Wikimedia Commons

Som vanligt när man lyssnar på en socialdemokrat försöker dessa associera två värden med varandra för man som mottagare inte ska instämma och bli avskräckt från att använda huvudet. I gårdagens Agenda pumpade SVT och den utröstade tidigare franska presidenten Hollande ut att många människor är “rädda” för en gränslös värld, vilket knappast är fallet eftersom vi nu har en gränslös värld och den skapar allvarliga problem i de västerländska samhällena. Sedermera fortsätter presidenten ogenerat och associerar minskad migration med “nationell isolering”, som om någon efterfrågat det? Varför kan inte socialdemokrater vara ärliga, och hur kan SVT sända dessa vinklingar utan bemötande?

En gränslös värld är en extrem politik

På samma sätt som nationell isolering är en extrem politik är också den andra ytterligheten extrem. Det är därför mycket ohederligt av Hollande att påstå att om man inte efterfrågar hans extrema världsbild om öppna gränser är man per definition extrem åt andra hållet; vad hände med gråskalan? Kanske borde presidenten titta på Star Wars där man lär sig att de onda Sith lorderna “only deals in absolutes”? Gränslösa länder fungerar om det är två likvärdiga stater som tar bort gränsen, så har det fungerat historiskt i Norden eftersom vi nordbor är lika till kultur och välstånd. Däremot ser det helt annorlunda ut när man tar med länder som Rumänien eftersom deras tiggare helt plötsligt får ekonomiska incitament att komma hit. Det är således en tankefälla när president Hollande menar att vi inte “vågar” ha öppna gränser, det gör vi visst; men det är ekonomiskt utarmande eftersom vi ökar våra kostnader kraftigt istället för intäkter när människor som inte efterfrågas av vår arbetsmarknad kommer hit för att bli försörjda. 

Bistånd bör stötta företagande, istället för infrastruktur

Sverige och många andra västerländska länder tänker helt fel kring sitt bistånd, eftersom våra biståndspengar gått till infrastruktursatsningar. Istället borde vi rikta om biståndspengarna till att stötta företag, gärna små företagande eftersom handel är det enda som kan lyfta ett land; företagen är dessutom mer effektiva eftersom de kommer att försöka göra vinst (vilket i sin tur skapar konsumtion). Det här går stick i stäv med socialisters världsbild där man numera döpt om statligt spenderande till statliga investeringar, och pengar numera försvinner ner i svarta hål utan uppföljning om resultat; något som vore otänkbart i ett företag eftersom dessa är vinstdrivna. Desto fler afrikanska kapitalister som skapas, desto bättre kommer människorna i den del av världen få det; och desto mindre incitament att söka sig norrut i tusental.

EU-globalismen är kontraproduktiv 

Faktum är att EU:s protektionism och tullar försvårar för exempelvis afrikanska företag, och konstigt nog vill ofta människor som orerar om frihandelns vikt inte kännas vid de tullar vi har mot tredje världen; eftersom dessa kan konkurrera till mycket lägre priser och således utmana vår industri. Kanske finns det mellanvägar att gå där vi kan underlätta handel från Afrika på samma sätt som Kina, och således höja välståndet utan att utmana vår egen industri? 

Är det inte nuvarande presidenten Macron är det dåvarande Hollande som får sitta och ondgöra sig över högern utan att stå oemotsagd eller mottaga kritiska frågor? Varför bjuder inte SVT in franska högerpolitiker som kan balansera deras påståenden, där vi som tittare kan få en diskussion varför globalism och öppna gränser inte alltid är att föredra; så vi själva kan bilda oss en uppfattning? Hur oberoende är en tv-kanal som ständigt bara låter en sida debattera, och använder egna bandade reportage att beskriva den andra? När samma kanal varnar om “utländsk valpåverkan” och samtidigt låter dessa ondgöra sig över högern tåls det att fråga om man har någon som helst självinsikt? När Hollandes förtroende blev utraderat och han inte ens såg det lönt att kandidera om till en andra presidentperiod och Macrons sjunkit till all time low tåls det att fråga hur mycket dessa representerar det franska folkets generella uppfattning; eller varför dessa ständigt ska läxa upp det svenska folket i ämnet demokrati? 

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook