Riksdagens 2:a vice talman: Lotta Johnsson Fornarve (V) / Foto: Riksdagen.se

Man slutar aldrig att förvånas hur somliga tänker, uppenbart anser man att en kommunist som genom sitt tidiga medlemskap negligerat eller t.o.m. hyllat de värsta mördarregimerna i världen med ansvar för över 100 miljoner döda är ett bättre val än demokraten Björn Söder. Även om man påstår sig vara liberal eller t.o.m. konservativ är det fullständigt huvudlöst att bidraga till att släppa fram någon som inte ens erkänner äganderätten; och som från 70-talet varit medlem i vad som då hette Vänsterpartiet-Kommunisterna. Kommunister och marxister har i alla tider försökt krossa demokratin, pressfriheten, tryckfriheten, parlamentarismen, monarkin, äganderätten och de har inte tvekat att utdela nackskott till de som tyckt annorlunda; dessa väljer människor som kallar sig “liberaler” att släppa fram till riksdagens näst högsta ämbete? Man mår illa.

Smutskastningskampanjen mot Björn Söder

Under en intervju för några år sedan höll Söder ett resonemang där han menade på att våra nationella minoriteter inte tillhör den etniska gruppen svenskar (vilket är en sanning), det hela blev mycket uppmärksammat då tidningarna valde att felcitera och göra nyheter för att skada Söder och Sverigedemokraterna. I Finland är det här helt okontroversiellt, där finns det två “nationer”, finländare (finsktalande) och finlandssvenskar (svensktalande) och båda är alltså finska medborgare. I Sverige skiljer vi normalt sett inte på svenska medborgare och den etniska gruppen svenskar (svenskländare med finsk terminologi), men vad Söder menade var att minoriteterna har sin egen kultur som alltså inte tillhör “nationen Sverige” (dvs. etniska svenskar). Många samer omnämner ofta etniska svenskar / nationen Sverige som “majoritetssamhället”, medans andra minoriteter i Sverige (som i det aktuella fallet judar) alltid sett sig själva som etniska svenskar fast med annan religion. När Söder som känd Israelvän (jmf. med nazister som står på palestiniernas sida) således anklagas av politiska motståndare för att vara nazist i maskopi säger det mer om motståndarnas intellektuella hederlighet; eftersom man måste kunna diskutera känsliga ämnen som minoriteter och majoriteter utan att någon aktivt felciterar vederbörande i syfte att skada.  Därför kan man dra samtliga politiker som spelar detta kort som synnerligen oärliga människor som uppenbart inte drar sig för något i en debatt, eftersom Söder från första dagen förtydligat att han är felciterad.  

Vad är det sämre alternativet?

När den konservative Söder skött sitt vice talmansuppdrag både klanderfritt och aldrig tummat i grenen demokrati utan t.o.m. fått åka ambulans för att skydda folkvalda tåls det att fråga hur man är funtad om man anser att en nerlagd inte är en röst på Söders kommunistiske motkandidat? Liberalen och gruppledaren Christer Nylander gick tydligt fram med en skylt “Idag röstade vi nej till Björn Söder som vice talman i riksdagen”… -Nej genom er blankröst släppte ni fram en kommunist, i och med att det bara fanns en motkandidat och i och med att de socialistiska partierna valde att rösta på vänsterpartiet kan man inte friskriva sig från ansvar. Således bidrog alla borgerliga som inte röstade för Söder att ge riksdagens 5:e parti, Vänsterpartiet, posten som 2:e vice talman. Det tåls att sägas att det är hedrande att dryga 20 alliansföreträdare röstade för Söder som står dem politiskt betydligt närmare än någon som ligger nära Lenin politiskt. 

Where is the gratitude?

När Alliansen dessutom fått igenom sin kandidat till talman tack vare Sverigedemokraterna tåls det att fråga hur man ser på tacksamhet när man aktivt väljer att släppa fram en kommunist i valet av andra vice talman? Det är helt förståeligt att Åkesson uttrycker “stridslystnad” efter en sådan händelse. 

Vi behöver politiker som står upp för demokratiskt sinnade kollegor oavsett om dessa tillhör partier man inte sätter högst på listan; alternativt att man tar ansvar för att man har röstat. “Ja vi anser att en vänsterpartist är ett bättre val än en Sverigedemokrat och därför lägger vi ner våra röster”, hade varit betydligt mer respektingivande än att man “röstat ner Björn Söder” (för vad fick vi istället?). Med över 100 miljoner döda på sina samveten och där man idag ser det som lite stolligt att man försvarade Pol-Pot eller som naturligt att hylla Venezeula; bör vi alla känna skam när dessa företrädare blir valda till riksdagens presidium. Hur hade vi resonerat om en nazist känt det som lite stolligt att man en gång tyckte Hitler var bra?

Vi väljare bör dessutom kryssa kandidater som står upp för demokrati och parlamentarism och kan prioritera även om man ogillar alternativen, att släppa fram en kommunist utav politiskt korrekta skäl är fullständigt oacceptabelt om man kallar sig liberal, konservativ eller för den delen demokrat.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook