Nobels prisutdelning är knappast en plats för politik, v.v. avgå ordf. C-H Heldin!

Nuförtiden sker politiska attacker från de mest fula håll, vi har under året som gått sett regeringen plus Alliansen försöka kuppa i grundlagarna kring yttrande- och pressfrihet; för att inte tala om Global Compact-avtalet om öppna gränser som tagits fram av FN och som under gårdagen undertecknades. I år har vi även kunnat se Carl-Henrik Heldin ordförande för Nobelstiftelsen, framföra ett politiskt tal i konserthuset; vilket är djupt beklagligt då det är vetenskap och inte politik man bör ägna sig åt. Hela Nobels livsgärning handlade om vetenskap, inte politiskt tyckande; Nobelstiftelsen behöver därför ledas av någon som hedrar vetenskapen och som inte tar tillfället i akt att baka in politiska uppfattningar. 

Global Warming är en politisk uppfattning

Blickar vi tillbaka 100 år har medeltemperaturen stigit ca 1 grad, så långt är alla överens. Där man skiljer sig handlar om vad detta beror på, vissa menar solstormar och jordiska cykler dvs. att människan inte är orsaken. Världen har under de senaste 1000 åren haft klimatförändringar tidigare utan utsläpp, alla globalister är dock övertygade att det endast handlar om människan och utsläpp av CO2 (koldioxid); och därför vill man få till överstatliga avtal i någon slags FN-världsregering. Fredspristagaren Al Gore fick fredspriset för sin kamp mot s.k. Global Warming, i sin film “En obekväm sanning, 2007” finansierad av finansmannen George Soros. I filmen påstod han Nordpolen skulle vara isfri 2014 i de prognoser han utställde, i en senare intervju med Fox News i juni 2017 påstod han att den hade varit det om det inte varit för de insatser man gjort med att få ner utsläppen; något som är helt felaktigt då utsläppen ökat under denna period. Om isen växer trots att koldioxiden stiger, vad säger det om C-H Heldins påståenden om att att det är ett problem att vissa världsledare “förnekar” s.k. “global warming”? Själv bor f.ö. “miljökämpen” och fredspristagaren Gore i en 22-rums villa där han varje månad förbrukar lika mycket energi som en medelamerikan gör på 17 månader, men när man mottagit 300 miljoner kronor av samma Soros Open Society Foundation för att få upp s.k. “Global Warming” på kartan (samme stiftelses namn dyker nu upp som finansiär av migrantströmmarna i Europa och USA) är det uppenbart viktigt att inte tumma på bekvämligheten. 

Carl-Henrik Heldin måste försvara vetenskapen

När det finns vetenskapsmän som har andra uppfattningar än gemene man då är det inte lämpligt att Nobelstiftelsens själva galjonsfigur gör sig till talesperson för den ena sidan och utmålar den andre som förnekare. Att vara förnekare är ett mycket negativt laddat ord, och det är djupt ovärdigt att Heldin svänger sig med den typen av retorik. Den typen av totalitära drag hör inte hemma i akademiska kretsar, där själva syftet med en opponering är att testa hur väl ansatserna verkligen står sig; det faktum att det finns många oppositionella idag visar att Heldin knappast är lämplig att vara forskningens försvarare. Oppositionella behöver visas respekt, och det kan man endast göra om forskningen är opolitisk. När Heldin springer Team Soros/Gores ärenden agerar han inte längre som en vetenskapsman, utan som ännu någon som sprider klimatångest; till skillnad från den tidigare amerikanske vicepresidenten får man hoppas han gör det gratis.

Nobelcenter i Stalinistisk konstruktion på Blasieholmen saknar demokratiskt stöd

Det är dessutom beklagligt att Nobelstiftelsen för det första landat i att vilja bygga en stalinistisk megakonstruktion på Blasieholmen i Stockholm i form av det tidigare påtänkta Nobelcenter. När Stockholmarna nu röstat och partier som varit emot detta gräsliga bygge (ur design- och lägessynpunkt) vunnit majoritet, borde Nobelstiftelsen förstå signalen och försöka bygga sitt center på annan ort. När ordf. Heldin då tar tillfället i akt att propagera för att sista ordet inte är sagt, under utdelningen av Nobelpriserna är det minst sagt ovärdigt; ty beslut har fattats i sann demokratisk ordning. När man som ordförande inte respekterar sina medmänniskor, agerar man knappast i Alfred Nobels anda; snarare är det troligt att man snyltar hans varumärke för att bygga ett mausoleum över sig själv i hjärtat av Stockholm. 

Carl-Henrik Heldin bör återgå till sitt mikroskop, den här sortens politiska brandtal hör inte hemma i en opolitisk vetenskaplig prisutdelning. Alfred Nobels minne handlar om att sprida obestridd vetenskap, när personer som Faust (mänskligt gestaltad av Gore) tilldelats ett fredspris pga. att han sålt sig själv till Mefistofeles (spelad av Soros) och dessutom spridit falska och helt felaktiga påståenden bör man dra tillbaka hans fredspris; i syfte att värna varumärket Nobel. Den sortens sorti kallas korruption, men när man tjänstgjort under en president med hustru senator som får Richard Nixon att framstå som ett helgon; vad kan man förvänta sig? Uppenbart tränad av de bästa. Det är också rimligt att dra tillbaka Egon Moniz (för Lobotomi), Paul Müller (för DDT) samt Arafat (för påstådda fredssträvanden); för att i akt och mening försöka göra upp med sin egen historia en gång för alla. Nobelpriserna förtjänar bättre än denna nivå.

Nuförtiden sker politiska attacker från de mest fula håll, vi har under året som gått sett regeringen plus Alliansen försöka kuppa i grundlagarna kring yttrande- och pressfrihet; för att inte tala om Global Compact-avtalet om öppna gränser som tagits fram av FN och som under gårdagen undertecknades. I år har vi även kunnat se Carl-Henrik…

5 kommentarer

Kommentera utan Facebook