Börskandidater som inte har tillräcklig mångfald i styrelsen övervägs att nobbas av SEB?!?

Förr i tiden försökte banker tjäna pengar genom att vara en attraktiv partner till livskraftiga företag, hade man en bra produkt eller tjänst slogs bankerna om att ha företaget som kund. I den nymarxistiska (politiskt korrekta) världen är det andra värden som blir intressanta, det handlar inte längre om vad du tycker eller vad du gill göra; utan vem du är och hur du ser ut. De kanske vanligaste nymarxistiska variablerna är idag genus, sexuell läggning, hudfärg, religioner bortsett från kristendomen, eventuell kulturell minoritet där du blir desto mer intressant ju fler av dessa grupper du tillhör; ett begrepp som kallas intersektionalitet. Enligt rådande doktrin väger åsikterna hos den med flest nymarxistiska poäng (variabler) mer än någon som har exempelvis vit hudfärg men är homosexuell; längst ner på skalan står “förtryckaren” – den vita heterosexuella mannen.

Marknadskraften är mycket starkare än vad man tror

Problemet med SEB:s bankdirektörs uttalande är att marknaden tar inte hänsyn till nymarxistiska dogmer, eftersom människan är rationell. Väldigt få (om ens någon) går in i en matbutik och googlar genus- eller etnisk konstellation i en styrelse om det råder extrapris på en vara man eftertraktar, och här uppstår hyckleriet. Man handlar inte som man lär, de allra flesta vänstermänniskor som gör radikala uttalanden köper om priset är tillräckligt attraktivt; då ersätter den billiga falukorven den offensiva veganska värdegrunden om köttfria dagar. Det är inte konstigare än tidigare justitieminister Laila Freivalds som lobbade för att det var fel att omvandla hyres- till bostadsrätter, men i själva verket röstade för när möjligheten uppstod; den ekonomiska möjligheten var helt enkelt för svår att stå emot. Eller vi (inkl. undertecknad) som tycker man ska stötta svenska bönder men inte kan motstå att köpa en brasiliansk motsvarighet eftersom priset någon gång varit för bra. Så fungerar nämligen en marknadsekonomi i dess enklaste form, kan vi köpa och priset är rätt kommer en transaktion att ske.

Marknadsekonomi vs. Nymarxism

Att SEB:s bankdirektör därför vill följa den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs hur man väljer potentiella börskandidater utifrån nymarxistiska ideal, faller för det första på sin egen orimlighet. En bank som säger nej till potentiella positiva affärer kommer långsiktigt få problem med lönsamheten, den sortens ställningstaganden kommer bli mycket svår att vinna stöd för hos aktieägarna; eftersom dessa vill ha så hög utdelning som möjligt. Aktieägarna i banken är likt kunden i matbutiken intresserad av att göra en bra affär, annars placerar denne sina pengar i Volvo istället för SEB; man äger nämligen aktier för att få avkastning. Om en bank således börjar neka kunder pga. styrelsens etniska eller kulturella sammansättning, dvs. skrotar marknadsekonomi och kapitalism till förmån för nymarxism; då bör man allvarligt överväga om det är en bank eller ett företag man vill ha en relation till.

Public Relations… kan vara svaret

Den mest troliga förklaringen är att VD Johan Torgeby bluffar, förslaget är så dumt och det strider mot alla värden som borde vara heliga för en bank. Man vill sannolikt sända en signal till alla sparare som är vänsterpolitiskt programmerade, därför “överväger” man denna policy i strid med sunda marknadsmässiga strategier. Precis som det är omöjligt att vinna ett val genom att appellera minoriteter är det lika omöjligt att vara likvid som bank och förkasta attraktiva kunder, det vet vi alla efter alla bankers inblandning i det som skett i Baltikum; därför är det här ytterst troligt att det är ett spel för gallerierna genom att framstå som en bank som också tilltalar politiskt korrekta kunder. Det är lika trovärdigt som att Moderaterna “övervägde” genuskvotering av börsstyrelser, det handlade om att positionera sig för att vinna väljare; istället för att ta argumentationen varför den sortens tankesätt är djupt samhällsskadligt genom att göra intrång på äganderätten.

Oavsett om direktör Torgeby bluffar eller inte, bör man vara ytterst skeptisk mot någon som går ut och gör ett sådant korkat uttalande. En bank bör vara öppen för alla, så länge det är ett intressant företag. Torgebys lek med elden kan skapa mycket problematiska idéer om fler banker börjar resonera på liknande vis, och Torgeby kan därför tvingas genomföra något han egentligen inte är för; för att ingen vågar säga nej. Ett klassiskt fenomen. Vad är det som säger att de nymarxistiska rättesnörena är de som bör vara rådande, vissa kanske t.o.m. tycker att vissa politiska åsikter eller medlemskap bör bestämma huruvida du bör vara kreditvärdig eller inte; något som varit fallet med Marine Le Pen som enligt egen utsago inte får vara kund hos någon fransk bank. En utveckling som vore förödande för Sverige, våra företag och våra medborgare. Ett företag måste själv få bestämma vilka personer man vill ha som ledamöter, vad är det annars för poäng att köpa aktier om du inte kan bli invald för att du har fel kön?

Hela poängen med rekrytering oavsett om det är vanlig personal eller styrelser handlar om att få in kompetenta individer som kan skapa ett värde andra vill köpa, kan man inte det så spelar det ingen roll vilken hudfärg, genus eller politiskt korrekt värdegrund man har; ett företag som inte kan sälja sina produkter hamnar på obestånd. Mer av den sortens tänk så har vi nog ingen industri kvar, du får välja! (som en numera salig Wallenberg sa i TV).


Förr i tiden försökte banker tjäna pengar genom att vara en attraktiv partner till livskraftiga företag, hade man en bra produkt eller tjänst slogs bankerna om att ha företaget som kund. I den nymarxistiska (politiskt korrekta) världen är det andra värden som blir intressanta, det handlar inte längre om vad du tycker eller vad du…

Kommentarer

Kommentera utan Facebook