Foto: Skärmdump SwebbTV

Sverige har blivit vad DDR en gång var, den som uttalar sig kritiskt i migrations- eller klimatfrågan blir av med jobbet och uthängd i media. För alla som sett SwebbTV är det tydligt att innehållet aldrig handlat om vit-makt, ändå går svenska tidningar ut och gör den kopplingen med vänstertidningen Expo som sanningsvittne. För de flesta socialdemokrater (som aldrig tänkt en kritisk tanke) passar beskrivningen bra eftersom man i skolboken fått lära sig nazismens närhet till storkapitalet; många vänstermänniskor kan därför jämföra sin närmaste chef med Hitler varav fackföreningen blir frälsningen här på jorden. Att svenska nazismen grundades i “folkets” hus vill man inte kännas vid. Det faktum att dir. Östling dessutom påtalar att människor från vissa länder har svårare än andra på en arbetsplats, blir dessutom det yttersta beviset för att det man säger är rasism eller kanske t.om. vit makt; så radikala är dessa figurer.

Nyhet…det råder olika kulturer i olika länder

I en socialistisk drömvärld är man kamrat med alla andra socialister över alla gränser, de som inte sållar in sig i ledet tenderar att i åtminstone ca 110 miljoner fall försvinna på olika sätt… för den goda sakens skull. Därför reagerar socialister när man påtalar kulturella skillnader, eftersom i deras värld går skiljelinjen mellan socialist och inte socialist istället för exempelvis svensk och inte svensk medborgare. Forskaren Geert Hofstede har granskat olika länder utifrån sex olika faktorer: maskulinitet, maktförskjutning, individualism, osäkerhetsundvikande, långsiktigt tänkande och flathet. Faktum är att tittar man på afrikanska länder i hans forskning skiljer dessa sig kraftigt mot Sverige, vilket ger dir. Östling vetenskapligt stöd för den empiriska forskning (vad han sett från sitt kontor) när han anställt olika grupper i sina fabriker. Det är väldigt troligt att han som arbetsgivare har en mycket bättre verklighetsuppfattning än de politiker och journalister som aldrig haft ett riktigt jobb men nu dömer honom och ger honom sparken. (Klicka gärna här för att själv jämföra olika länder i Hofstedes modell)

När du korsar gränsen är du genast svensk…? eller?

Om man kommer från ett land med svag BNP/capita på södra halvklotet är risken stor att de kulturella skillnaderna är mycket stora mellan Sverige och vederbörandes hemland. Ändå finns det människor som tycker det är mer eller mindre rasism att påtala dessa skillnader. I deras värld tycks man tro att så fort man korsar gränsen och sätter sig på tunnelbanan är man lika svensk som vilken Lindberg som helst; så fungerar det självklart inte utan man tar med sig sin kultur hit (det är inte konstigare än att en svensk inte blir spanjor om man bosätter sig i Malaga). Därför ser vi också brottslighet, barnäktenskap (staten till och med ger ut broschyrer för vad man ska tänka på) och klanvälde breda ut sig och svenska domstolar döma utifrån sharia-värderingar. Sverige har alltså blivit ett heterokulturellt land där många olika kulturer samexisterar, således är det inte konstigt att man också kan dra slutsatser om kulturella skillnader mellan människor från olika länder när det kommer till arbete; jämför man sjukskrivningstal mellan 70-och 90-talister kan man säkert dra slutsatser även där.

Sveriges åsiktspoliser är vår tids politiska kommissarier

I det östtyska systemet hade man politiska kommissarier, det var figurer som hade till uppgift att granska att medarbetarna var socialister; den som baktalade maktapparaten blev satt i fängelse. Ungefär så ser det ut i Sverige idag även om man inte blir fängslad, public service under Jan Helin m.fl. och kvällspressen sätter idag hårt tryck på medarbetare att ta avstånd från den kollega som gjort ett kritiskt uttalande; och många gånger ser vi svaga tillsatta chefer som tar avstånd eftersom man inte vill bli inblandad. Hur svårt är det att säga att alla människor har rätt till sin åsikt? På så sätt krossas yttrandefriheten eftersom färre vågar uttala sig, priset när man har ett välbetalt arbete är helt enkelt för högt. Värde(av)grunder finns idag hos många organisationer, där måste man tycka på ett visst sätt för att få anställning; ett system som både är antidemokratiskt och totalitärt. Där börjar hotet mot demokratin, inte hos ett parti som exempelvis vill ta bort Socialdemokratins monopol på att utse skyddsombud.

Nazismen eller nationalsocialismen som den egentligen heter är en 100%-ig socialistisk ideologi som kombineras med etnisk nationalism. Den har ingenting med fritt företagande och fria marknader att göra (dvs. höger idéer), de socialister som vill göra den kopplingen förstår inte ideologi utan sprider en lögn. Nationalsocialisterna införde planekonomi (staten bestämmer allt), men till skillnad från Marxist-socialisterna (kommunisterna) så lät man ägarna behålla sina företag; företagarna tvingades dock spela på nazismens villkor. De tidiga nazisterna som Dietrich Eckart (Hitlers mentor) ville dock göra som kommunisterna, men Hitler var mer pragmatisk. Att man som företagare i det fallet var mån om sitt livsverk, betyder inte att man ideologiskt tycker att nationalsocialism är en fantastisk ideologi eftersom man i alla lägen föredrar en fri marknad (annars blir man normalt sett inte företagare). De flesta företagare brinner för sitt företag, och vill ha så lite med staten att göra som möjligt; den är nämligen ett hinder för utvecklingen.

Att ge sig på och brännmärka SwebbTV som en kanal som förespråkar vit makt är djupt osmakligt och ohederligt, de har aldrig drivit en sådan agenda. Att koppla ihop företagsledaren Leif Östling med det säger än mer hur långt man är villig att gå i ohederlig retorik. I en demokrati är det lika legitimt att vara för öppna gränser som att vara för tuffa gränskontroller, det är också legitimt att se vad som fungerar bra respektive dåligt inom ett företag. Om en viss grupp inte efterfrågas på arbetsmarknaden eller har en kultur som gör att de inte sköter sitt jobb; varför ska man inte kunna säga det? Hatar man män om man tycker män är sämre lämpade att sälja smink i en skönhetsbutik, resonemanget är ungefär lika dumt. De som ger sig på andra människors rätt till det fria ordet, är de som verkligen hotar demokratin i Sverige; inte de som för fram problematiska sanningar för socialister som saknar kritiskt tänkande.

Titta gärna på den mycket intressanta diskussionen

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook