Ex-muslimer lanserar världskarta över religiös förföljelse

Nordamerikanska förbundet för ex-muslimer lanserade i september en karta över religiöst förtryck, där övergrepp från teokratisk statsmakt och privata fundamentalister från hela världen listas; annonserade rörelsen nyligen i ett pressmeddelande.

Kartan redogör för bland annat för vilka länder som ännu innehar hädelselagar, samt vad straffsatsen för att bryta mot dessa medför. Talesmannen för organisationen, Abdul Hurayrah, bedyrar vikten av att ge ett mänskligt ansikte till de drabbade. Därför inkluderar världskartan konkreta fall, med namngivna offer och tillhörande foton.

Bland offren återfinns den progressiva muslimska reformisten Islam Al-Behairy. Han dömdes ursprungligen i Egyptisk rätt till fem års fängelse för att ha förutspråkat progressiva tolkningar av tron, straffet reducerades senare till ett år. Ett annat sensationellt fall utgörs av Abdirahman Ahmed, en somalisk politiker som avrättades av en fundamentalistisk-milis. Det påstådda brottet utgjordes av att han ska ha: “beblandat sig och arbetat med icke-muslimer”. Kartan visar flest övergrepp inom muslimska majoritetsländer, men i Europa finns fallet av den Irak-tyska sekularitetsaktivisten Amed Sherwan. Han blev misshandlad till följd av sin religionskritik, överfallen av främande fundamentalister när han besökte en konsert i den tyska staden Flensburg. Kartan är inte helt uttömmande. Vissa kända fall som mordet på den Pakistansk-skotske Asad Shah, utförd av en jihadist som straff för att Shah nytolkat islam genom att kalla sig nästa profet, finns inte listad. Trots att brottet enligt BBC ägde rum i den skottska staden Glasgow så sent som 2016.

Föreningen bakom hoppas på att den kommer kunna fungera som ett verktyg i aktivistiskt arbete emot hädelselagar. Hurayrah kommenterade lanseringen med orden: “Genom detta projekt kommer vi att ge en detaljerad redogörelse av varje enskilt fall, för att försäkra oss om att deras lidande inte glöms och att deras hjältedåd inte blir förgäves”

Nordamerikanska förbundet för ex-muslimer lanserade i september en karta över religiöst förtryck, där övergrepp från teokratisk statsmakt och privata fundamentalister från hela världen listas; annonserade rörelsen nyligen i ett pressmeddelande. Kartan redogör för bland annat för vilka länder som ännu innehar hädelselagar, samt vad straffsatsen för att bryta mot dessa medför. Talesmannen för organisationen, Abdul…

2 kommentarer

Kommentera utan Facebook