Antalet personer som får mat-bidrag ökar i Storbritannien

En ökande andel brittiska invånare tvingas vända sig till privata välgörenhetsorganisationer då välfärdssystemet inte förser tillräckligt för att köpa mat – detta skrev Människorättsorganisationen HRW (Human Rights Watch) i en rapport från maj detta år.

Välgörenhetsrådgivaren Emma Middleton kommenterade situationen till HRW: “Under de första åren [av de totalt 15 jag varit aktiv inom välgörenhet för de hungrande] då var matbrist inte ett problem […] nu ser vi en konstant ström av individer som lider matbrist. De statliga bidragen har inte hållit takten med inflationen […] Skyddsnäten vi brukade hänvisa till […] de finns inte kvar längre”

Landets största matbank (verksamhet som delar ut mat till de behövande) har dokumenterat en ökning på 5146% i antalet matpaket de delade ut mellan 2008 till 2018. I absoluta tal innebar detta en ökning från 26 000 matpaket till 1.33 miljoner. HRW uppger att lärare och socialarbetare varnar för barn som kommer hungriga till skolan. De skriver vidare att den förda politiken “inte hjälper eller i värsta fall förvärrar”. HRW hänvisar till en rad studier för att styrka tesen om den ökade antalet som vänder sig till privata matbanker, de uppger att tiotusentals familjer är berörda och att fenomenet var mer eller mindre okänt innan 2008.

Människorättsorganisationen har riktat in sig till att undersöka situationen för barnfamiljer primärt, deras genomgång av statens egna statistisk visar på att andelen av statsbudgeten som tillägnas välfärd riktad till barn och familjer fallit med 44% mellan 2010 och 2018. HRW menar att landets åtstramningspolitik är en väsentlig delorsak, eventuellt den primära orsaken till den ökade hungern bland barnfamiljer.

Organisationen har tidigare anklagats för att inneha ideologiska sympatier med den amerikanska staten. De bedöms av Media Bias/Fact Check vara sanningsenliga men samtidigt inneha en svag vänstervinkling. HRW uppger att detta är första gången de granskat välfärdssystemet i en rik demokrati.

I Februari uppgav den brittiska myndigheten Work and Pension Secretary att svårigheter att få tillgång till välfärd har lett till ökad användning av matbanker. Storbritannien har tidigare uppmärksammats globalt i frågan om försörjning och välfärd. År 2014 svalt en brittisk man ihjäl efter att han förvägrats statlig försörjning, enligt The Guardians rapportering. 2017 rapporterade UNICEF att 19% av Storbritanniens barn under 15 års ålder, levde under omständigheter som signalerade bristfällig tillgång till mat (“Prevalence and Correlates of Food Insecurity among Children across the Globe.”  Innocenti Working Paper 2017-09: sida 16)

En ökande andel brittiska invånare tvingas vända sig till privata välgörenhetsorganisationer då välfärdssystemet inte förser tillräckligt för att köpa mat – detta skrev Människorättsorganisationen HRW (Human Rights Watch) i en rapport från maj detta år. Välgörenhetsrådgivaren Emma Middleton kommenterade situationen till HRW: “Under de första åren [av de totalt 15 jag varit aktiv inom välgörenhet för de hungrande]…

6 kommentarer

Kommentera utan Facebook