Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Läser man svensk media vinklar man ohederligt om Trump istället för att ställa de kritiska frågorna, oftast väljer man att inte rapportera det som talar för Trump. Marcus Oscarsson på TV4 gick ut och påstod att Trump brutit mot lagen eftersom han “personligen” frågat Ukrainas president om att utreda om det finns substans kring korruptionsanklagelserna mot Biden. Konstigt nog är det ingen som frågar sig varför familjen Biden har ekonomiska intressen i ett Ukrainskt energiföretag, när sonen Hunter saknar relevant utbildning och i ett land där man inte heller behärskar språket? Att landet dessutom länge haft problem med korruption, är uppenbart en helt obetydlig del i sammanhanget.

Är det rimligt att ställa Trump inför riksrätt för att han vill undersöka korruption på högsta ort?

Demokraterna har sedan Trumps tillträde först spunnit Ryssland-spåret där man anklagat Trump för att föråt sitt land och konspirerat med Ryssland. I Sverige har detta rapporterats som ett faktum så många människor tror fortfarande att så var fallet. När man inte kunde hitta substans där, har man försökt med allt från kvinnosyn till att nu nappa på ett samtal med Ukraina efter ett tips. Enligt tipset skulle Trump ha hotat Ukrainas president att om han inte genomförde granskningen av familjen Bidens förehavanden i Ukraina skulle USA hålla inne miljarder. Dessa rykten fick talmannen Nancy Pelosi att inleda ett riksrättsförfarande, något som bara skett två gånger tidigare; Andrew Johnson (Lincolns efterträdare som var Demokrat och inte Republikan som sin mördade företrädare) och Bill Clinton i samband med Lewinsky-affären.

Internet never forgets, hur lät det förr?

Lyssnar man på Joe Biden tyckte han rörande Lewinsky-affären att man inte skulle ställa någon inför riksrätt pga. politiska skäl, Pelosi menade då på att Republikanerna inte ville granska Clinton utifrån hederlighet utan ställa Clinton inför riksrätt pga. hämnd. Uppenbart är man själva beredda att göra exakt samma sak av både politiska skäl och hämnd.

Det havererade partiet Demokraterna

Demokraternas agenda styrs idag av the Squad, dvs. fyra mycket radikala socialister, deras starka inflytande har gjort att personer som Biden tvingas prata om sig själv utifrån sin “mansroll”. Det faktum att dessa gått till val på att ställa Trump inför riksrätt (ja det går att driva en sådan valrörelse), har gjort att möjligheterna för 79-åriga Pelosi att kunna sitta kvar hänger på att blidka alla de som av politiska skäl vill ställa Trump inför riksrätt. Precis som en formel1 bil som behöver gå i depå och tanka avvaktar till rätt varv, försöker man därför hitta en så legitim anledning som möjligt att åtala Trump; när Trump blev friad från Ryssland-anklagelserna (det värsta övergrepp en demokratisk ledare fått utstå med livet i behåll) är det tydligt att man satsade allt på att telefonsamtalet skulle visa sig vara sant.

Att Trump vill korruptionsutreda om familjen Biden haft ekonomiska intressen när Joe Biden var vice president är klart rimligt, särskilt när både han och den ukrainska presidenten gått till val på att städa upp korruption #Draintheswamp. När Biden påstått ha hört av sig mot Ukraina och ställt krav i egenskap av vice president för att skydda sin son, och när han sedermera anklagar Trump för maktmissbruk är det märkligt att TV4 och Marcus Oscarsson så enhälligt sluter upp bakom Biden. Höjden av hyckleri är när de spelar upp ett klipp där Biden står och tycker det är maktmissbruk att gå på andra ledare utomlands för personliga intressen (han kastar alltså sten i glashus då han påstås ha gjort samma sak), skillnaden är dock att Trump har inte ägnat sig åt korruption i Ukraina; han har endast ställt en fråga och öppnat upp mellan deras justitieminister och de ukrainska motsvarigheterna. Demokraterna vill alltså ställa Trump inför riksrätt eftersom han velat undersöka om det funnits korruption, ingenting annat.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook