Foto: Dan Scavino Jr. / Wikimedia commons

Idag är en historisk dag, en dag som inger stort hopp för Koreahalvön. När Donald Trump valdes till Förenta Staternas president skrev flera tidningar om risken för kärnvapenkrig, och senast i år skrev Aftonbladets utrikeskolumnist Wolfgang Hansson en analys att Trumps politik ökade risken för kärnvapenkrig; har vi någonsin haft en sämre skribent på en stor tidning? För att uttrycka sig lite skämtsamt kan man säga  sannolikheten att närmaste lokala sierska utanför valfri coop-butik har en klarare syn än kolumnisten Wolfgang, inte är en orimlig tanke. Donald Trump har uppenbart varit underskattad hos alla som läst kolumnist Wolfgang m.fl. ohederligt vinklade analyser där utopiska skräckscenarion blir det mest troliga utfallet att spekulera kring; den nya sortens gammelmedia där intellekt bortprioriteras till förmån för sensation.

Lex Dennis Rodman
Musik, idrott och kultur kan få människor av helt olika politiska uppfattningar att umgås under trevliga former, det är tydligt efter basketspelaren Dennis Rodmans otaliga besök hos Kim i Nordkorea; den unika mannen som är kompis med både Trump och unge herr Kim. Det är således inte helt otroligt att Rodmans kontakt varit en vattenbrytare, inte minst för att tina de mycket stela relationerna. Rodman har på eget bevåg gjort långt mer än vad som är möjligt för en vanlig medborgare att göra, nämligen skapa en inofficiell kanal mellan de båda länderna; inte minst i sinnebilden över att alla motståndare inte är fientligt inställda. Det är således rimligt att uppmärksamma Rodmans privata initiativ för han har uppenbart gjort något unikt, och någonstans är det små initiativ som har potential att förändra en värld. Hatten av.

En hel värld firar och SVT lyfter fram att Trump inte tänker diskutera mänskliga rättigheter
Vi är nog många som får lyfta på hatten kring hur långt Trump kommit med Nordkorea jämfört med tidigare presidenter. När man borde skriva om fred väljer SVT att lyfta fram att Trump inte lyfter fram brott mot mänskligheten som en officiell talepunkt, allt för att få honom att framstå som omänsklig; kanske inte helt hederligt i sammanhanget. När Löfven åker till diktaturer som Iran eller Saudiarabien och bugar sig ställer man inte samma krav på honom, trots att de hänger människor i kranar eller hugger lemmarna av folk; tåls att fråga varför man inte är konsekvent? Förespråkar man kommunism kan man omöjligt vara demokrat eftersom det kommer alltid finnas fria människor som vill göra upp ett eget pris (det vi kallar marknad) eller ha en egen vilja (yttrandefrihet, tryckfrihet & fria val); vilket således går stick i stäv med planekonomi och att staten bestämmer. För att staten ska kunna styra måste man som kommunistisk diktator kväsa de som har andra uppfattningar, annars kommer man bli utmanad. Mekanismen skiljer sig inte nämnvärt från identitetsrörelsen eftersom det är mycket tydligt att demokrati lyser med sin frånvaro, alla ska tycka på ett sätt annars är man en hemsk människa osv; numera deltar även pressen i likvideringen.

Kommunism är omöjligt utan förtryck och brott mot mänskliga rättigheter
Således är det logiskt att det inte finns någon kommunistisk regim i världen eller historiskt som inte bryter mot de mänskliga rättigheterna, eftersom “rättning i ledet” (med allt vad det innebär i människoliv) är en förutsättning för att regimen ska sitta kvar. En sanning som vore mycket bra att printa i en skolbok för en ideologi som mördat över 100 miljoner människor (varför lär man inte ut om exempelvis Gulag i grundskolans historieböcker?). 

SVT har fel i att Trump inte tar upp de mänskliga rättigheterna
När man lyfter fram att Trump inte har med mänskliga rättigheter som en talepunkt blir det minst sagt ohederligt, eftersom ämnet inte är lätt att föra fram till någon som bygger sin makt på denna faktor. Däremot kan ett samarbete med matproduktion, industriutveckling osv. skapa en reell positiv påverkan på människors standard och därför förbättra förutsättningen för mänskliga rättigheter. Det enklaste sätt att skapa välstånd är att börja handla, eftersom det skapar arbetstillfällen och folket kan därför få det bättre (när Göteborgskex nu flyttar till Lettland tåls tanken att fundera på). Det är högst troligt att USA erbjuder handel och välstånd i utbyte mot nedrustning under bordet, tillsammans med fredsgarantier. Trumps utsträckta hand mot Nordkorea har således gjort mer för de mänskliga rättigheterna än vad man kan tänka sig, när SVT och andra medier indirekt talar om “inte gjort tillräckligt” visar det på att dessa blivit tagna med byxorna nere; deras katastrofscenarion har inte slagit in.  

Världen är idag en säkrare plats och en oroshärd har försvunnit, det finns ljus i tunneln. Däremot är det inte troligt att Nordkorea och Sydkorea blir ett land inom en snar framtid, enligt dagens dokument ska man arbeta för att Nordkoreas regim ska vara stabil och fredsinriktad. En troligare utgång (jmf. med Wolfgangs kärnvapenkrig) är att Nordkoreas kommunistiska regim börjar arbeta i en kinesisk riktning där man lyckats implementera marknadsekonomi trots att det kommunistiska partiet sitter kvar. Huruvida folket kommer att få möjlighet att resa utomlands är tveksamt eftersom människor i alla tider velat lämna dessa länder, vilket i sin tur dränerat arbetskraften; Berlinmuren byggdes exempelvis av denna anledning. Regimens dagar skulle dessutom vara uträknade om människor kan ta del av utländska nyhetssändningar, eftersom kritiskt tänkande inte existerar officiellt i vare sig diktaturer eller åsiktskorridorer.

Sist men inte minst vill vi från redaktionen bjuda på nordkoreansk schlager, vilket inte är så tokigt som man först kan tro; “koreagrafi” när den sannolikt är som bäst… Sångtexten handlar f.ö. om att studera för “moderslandet”. Enjoy.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook