Foto: Brett Weinstein från "de fredliga" protesterna i Washington D.C. / 30:e Maj

Redan sedan dag ett har president Trump svarat oerhört tydligt kring mordet eller det dödande övervåldet (domstolen som dömer) på den svarta mannen George Floyd, han har även betonat vikten av yttrandefrihet att han står bakom de som fredligt vill protestera. Däremot har han varit tydlig att människor som slår sönder andras egendom eller tar tillfället i akt att verkställa gatans lag för att bedriva plundringståg kommer slås ner. Här beter sig svensk media bedrägligt, istället för att skriva att Trump både satt in FBI och justitieministern på fallet ger man istället intrycket av att han vill slå ner de som kritiserar polisens övervåld; man vill nämligen ge intrycket av att Trump är en diktator. Som vanligt är det precis tvärtom, men då man av politiska skäl vill sprida en annan bild ser rapporteringen ut som den gör.

Varför kan inte svensk media identifiera ANTIFA och anarki?

Följer man svensk media får man lätt intrycket att den radikala och autonoma vänster som går under namnet ANTIFA, (Anti Fascistisk Action) är vanliga människor som är ute och protesterar mot att en svart man dödats av vit polis. Istället handlar det om organiserade vänsterextrema grupper som åkt över amerikanska delstatsgränser för att deltaga i att slå sönder olika städer, där vederbörande betraktar olika näringsidkare som fascister. Dessa människor tar alltid tillfälle när möjligheter ges under demonstrationer, ett mönster som inte skiljer sig i Sverige där liknande vänsterextrema grupper gjort sig kända i Göteborg inför Bushs besök. Personers vars enda agenda består i att lyfta en kofot och slå sönder allt som kommer i dennes väg som bilar, hus eller annan egendom.

Trump tog direkt fallet själv till högsta ort

För att visa att den federala regeringen agerar i dessa fall kopplade Trump i ett tidigt skede in justitieminister Bill Barr tillsammans med FBI. Vid en jämförelse vid tidigare presidenter tåls det att fråga om exempelvis Barack Obama gjorde samma sak?

Tycker svensk media att det är fel att svara mot anarki?

Om några i ett land där folket är beväpnade slår sönder gata efter gata och utsätter butiksinnehavare för enorm skadegörelse, personer som kanske satsat sina livs investeringar i sina butiker (så ser oftast verkligheten ut för entreprenörer); är det då en orimlig tanke att sätta in militär för att få våldet att upphöra? Menar svensk press att det är bättre att låta förstörelsen fortgå? Är det en felaktig tanke att terroriststämpla Antifa för att kunna låsa in den typen av ligister på mycket kännbara straff? …

…eller är det ledarskap att säkra huvudstaden och faktiskt visa att våldet och förstörelsen måste upphöra? Tittar man på Trumps uttalande är det väldigt tydligt att han ställt sig på familjens och de svartas sida som uttrycker sorg, samtidigt som vi ser Joe Biden försöka utnyttja läget politiskt och sprida bilden av en president som alltså skjuter ner fredliga demonstranter; vilket alltså inte är sant eftersom det är tydligt att han gör precis motsatsen. När samma grupp anfaller Vita huset, och Washington D.C. brinner av dessa anarkister är det då en orimlig tanke att man på ett väldigt skarpt sätt visar att våldet är helt oacceptabelt? Är det bättre med en passiv president? Bör svensk polis och regering titta på om svenska AFA attackerar Rosenbad eller Riksdagen eftersom de av media och vänstern beskrivs som “fredliga protesterande”? Hur ohederligt kan media och särskilt SVT – s.k. public service bete sig?

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook