Varför är Sveriges Corona-dödlighet så oerhört hög?

Att studera de svenska siffrorna några månader in i pandemin gör att man kan dra några slutsatser kring hur Sverige fungerar, särskilt när man jämför dem med andra länder. När den svenska ledningen tycker att man gör ett bra jobb, där man tillskillnad från andra länder tillämpar en strategi där man ska nå massimmunitet genom att många smittas; tåls det att fråga hur bra strategin är och hur väl de svenska siffrorna speglar verkligheten? Precis som i fattiga u-länder är det nämligen tydligt att i Sverige vimlar det av politiker och tjänstemän som säger en sak men tycker i själva verket har andra uppfattningar; eftersom man är rädd att tappa de höga löner och pensioner man tar från skattebetalarna.

Vilka siffror vet vi är någorlunda sanna?

När vi granskar covid-19 statistiken finns det en kategori som sannolikt har högre sanningshalt än övriga siffror, antalet döda; vilket på marginalen kan vara lågt räknat då fler kan ha dött utan att man förstått att det varit coronavirus. Att vi skulle rapportera in döda som inte dött är knappast troligt. Således kan man se att Sverige har ungefär 10 gånger så många döda som Norge, trots att vår befolkning bara är dubbelt så stor dvs. hade vi haft dubbelt så många döda hade det inte varit statistiskt orealistiskt; nu handlar det istället om 10 gånger så många. Blickar vi över sundet till Danmark har vi fyra gånger så många döda och ungefär dubbelt så stor befolkning. Således tåls det att fråga hur det kommer sig att så många fler dör i Sverige, när vi endast har ca dubbelt så många smittade som båda vår grannländer; deras siffror ligger runt 6 000 och vi har runt 12 000?

Hur dödligt är själva viruset?

Vissa källor talar om en dödlighet på mellan 0,5 – 1 %, samtidigt så ser det väldigt annorlunda ut om man tittar på olika länder. Det faktum att siffran är i förändring gör bedömningen svår men i den brittiska vetenskapliga studien “Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis”, där man granskat Wuhan, Hong Kong och Macao når man dödligheten 0,657% om man tar hänsyn till den statliga censuren. När Sveriges dödlighet ligger på hela 9 % (2020-04-14 siffror, 1033 döda / 11 445 smittade), måste vi fråga oss varför svenskar löper mycket högre risk att dö? Ett land där man kan få pratiskt taget morötter och bönor istället för pommes frites i alla snabbmatsrestauranger, borde inte vi klara oss bättre än alla andra; när vårt lands ledare är så snabba att fördöma exempelvis Donald Trump som stängt gränserna väldigt tidigt?

Vad händer när vi räknar på faktiska siffror kopplat till studien?

När vi kan vara hyfsat säkra på dödssiffran både på hur många som dör av de smittade och hur många som dött i Sverige blir det därför intressant vad som händer om vi sätter dessa i relation till varandra. Om 0,657 % dör innebär det att 99,343% överlever (1-0,00657). Tar vi därför Sveriges 1033 döda och delar det med sannolikheten att dö enligt studien (1033/0,657%) skulle antalet smittade i Sverige ligga på ca 157 000 människor istället för 11 445 som alltså redovisades igår; dvs. ett gigantiskt mörkertal där bara toppen av isberget är bekräftat sjuka. När Sverige samtidigt slutat masstesta människor mot WHO:s rekommendationer, måste var medborgare ställa sig frågan om det är en helt orimlig slutsats att tro att vi mörkar hur många som egentligen är sjuka? Tittar man på de norska döda dvs. 139 och delar det med 0,657% skulle deras antalet smittade endast ligga på 21 156 dvs. lite mer än 3 gånger så många som de ca 6000 man redovisat.

Hur man än vrider och vänder på siffrorna kan man omöjligt landa i att Sverige haft en vinnande strategi, tvärtom kan man istället se att viruset har mycket högre spridning i Sverige än i våra grannländer. När de stängt gränserna initialt och våra politiker fortfarande låter dem vara vidöppna, där människor kan flyga hit från smittohärdar utan att ens bli kollade; eller där barn till smittade rekommenderas att gå till skolan om de inte själva uppvisar symptom… måste man förstå att vi lever i ett ledarlöst land. Att som Aftonbladets läsare till 60% tycka att vänsterregeringen gör ett bra jobb, är fullständigt hårresande då alla siffror visar på motsatsen. En regering som gör allt för att inte visa hur isberget under ytan ser ut, utan som argumenterar för att just toppen på isberget utgör verkligheten.

Att hylla regeringen Löfven i kampen mot Corona är som tycka att Titanics kapten Smith “ändå gjorde ett bra jobb”, eftersom man uppenbart bortser från utfallet där Sverige har mycket högre dödlighet än sina grannländer utifrån konstaterade siffror. Hade Aftonbladet läsare kunnat bedöma Smiths insatser när det begav sig hade han säkert också fått 60 %, eftersom media fokuserat på kritik mot bultarna på skrovet, utkikstornets placering, styrmännens genus, jämställdheten kopplat till klass och plats i livbåt; medans befälhavarens hastighetsökning trots is-varningar påminner om Löfvens inställningar till att stänga Sveriges gränser. Att ingen av dem sänkte hastigheten när man hade chansen kommer få fatala konsekvenser, däremot är det troligt att Smith kommer att ha färre döda på sitt samvete när vi kan blicka bakåt, ty “endast” 1514 människor omkom när Titanic förliste.

Att studera de svenska siffrorna några månader in i pandemin gör att man kan dra några slutsatser kring hur Sverige fungerar, särskilt när man jämför dem med andra länder. När den svenska ledningen tycker att man gör ett bra jobb, där man tillskillnad från andra länder tillämpar en strategi där man ska nå massimmunitet genom…

Kommentarer

 1. Invandrargrupper och hög dödlighet p g a flytt till solfattigare länder.

  Vart land har gjort sina prioriteringar. Nedstängningar, rekommendationer om andningsskydd osv.
  Sverige har sitt upplägg. Många verkar dock frivilligt dra ner på sociala kontakter generellt hos oss, men inte alla.
  Befolkningsstrukturen ser olika ut i olika länder, en del länder har homogen befolking andra mer blandad.

  Vad gäller Italien finns kända mönster kring respirationsproblematik (rökning, genetik?).
  Vissa länders befolkningar har mer sociala kontakter men de ser också olika ut. En del har mer kontakter riktade inom familjen, andra befolkningar rör sig mer inom stora grupper ex i religiösat ämnade lokaler.

  I USA, Storbritannien bl a drabbas många icke-europeiskättade medborgare hårt eller dör i stor omfattning.
  I USA slår viruset hårt mot svarta men även mot s k “latinos”.
  Det är känt att dessa grupper, särskilt svarta lider av svåra kroniska d-vitaminbrister. Följderna blir bl a hjärt-, lung- och ämnesomstättningsrubbningar, depressioner, fosterskador. Mottagligheten för virus ökar också dramatiskt vid låga d-vitamindepåer. Förklaringen ligger i att mörk hud inte tar upp tillräcklig solstrålning och bildar d-vitamin (i solfattigare klimat).

  Likaså framkommer i Sverige att somalier, assyrier/syrianer bl a har mycket hög överrepresentation vad gäller dödsfall.

  Även äldre är som bekant en riskgrupp där d-vitaminbrister är mycket vanliga (kroppens produktion minskar med ålder, många har svårt komma utomhus, dålig kost (även på institutioner).

  D-vitamin-berikning (ex tabletter) i solfattigare länder under vinter och vår när d-vitamindepåerna är låga anses i studier som bättre virus-/influensaskydd än vaccinationer p g a att virus muterar.
  Troligtvis reagerar européer och svarta/mörkhyade annorlunda på solstrålning mot huden.
  Européer verkar ha förmåga lagra d-vitamin medan svarta kan vara programmerade genetiskt att få sol-doser dag för dag under hela året. Detta skulle kunna göra det svårare tillföra ‘höga doser’ d-vitamin i förebyggande syfte hos svarta.

  Frågan är om s k latitud-sjukdomar (sjukdomar som uppkommer genom migration till klimatiskt avvikande platser) ligger bakom en stor del av bl a Sveriges rapporterade höga dödlighet hos vissa migrantgrupper?

  Att trångboddhet kan vara en del av smitta/dödlighet är inget märkligt men varför inte titta på data från USA över d-vitaminet hos olika befolkningsgrupper och jämföra läget här? Här i norden f ö lever vi under extrem solbrist under vintern jämfört med USA. Att förklara allt med rasism, som ger social utsatthet, som ger trångboddhet när jämförelsevis en vanlig medelfamilj också interagerar mycket kan inte förklara ett så högt antal döda inom vissa befolkningsgrupper.

  D-vitaminhypotesen eller rättare sagt forskning slår hål på den ensidiga postmarxistiska ideologin att alla människor är ganska lika. Att människor och samhället kan förändras om bara rätt politiskt maner följs och implementeras. Att social-, hälsomässig förändring sker med mer skattepengar, “antirasism”, rätt värdegrund o c h information om detta upprepat i tv, tidningar, radio.
  Latitud-sjukdomarna blottläggs av Corona-pandemin och bör skyndsamt studeras ytterligare.

  Hönan eller ägget, vad kommer primärt först nu för att stävja dödstalen i den pandemi Sverige befinner sig i 2020? Ideologi eller ocensurerad medicinsk kunskap, erfarenhet?
  Är svensk skattefinansierad migrationspolitik ett farligt hälso- och socialexperiment? De här frågorna ska man inte ställa högt då de väcker den politiska maktens fingrar. Jo, vi ska ställa frågorna högt i många medier…

Kommentera utan Facebook