Självklart vill ministern ha en (dyr) Corona-kommission för att utreda sina gigantiska misstag? … Eller?

Som vanligt när det kommer till socialistiska regeringar är det bara en tidsfråga innan någon vill tillsätta en kommission för att verka handlingskraftig, sanningen är alltid att man själv fullständigt misslyckats med det man är satt att göra. Att Lena Hallengren Bengtsson (s) som aldrig studerat medicin eller arbetat inom vården fått sitt jobb som högsta vårdansvarige i landet beror på att hon är Socialdemokrat, inget annat. Hon tillsammans med föregångaren Annika Strandhäll (s) har misslyckas med att skydda tusentals svaga i samhället som har avlidit, och Hallengrens svar är att tillsätta en kommission för att gå igenom vad som hänt. Bland alla som tänkt en kritisk tanke kring samhällets utveckling är det nog få som inte förstår att man istället för att satsa på vårdapparatur prioriterat skenande topplöner till sina egna, värdegrundsindoktrinering, okvalificerad invandring, dyra appar med vag nytta för medborgaren eller annan New public management som teambuilding och PR.

Quick/Bergwall-kommissionen ett typexempel på fars

För alla som satt sig in i cirkusen kring “Tomas Quicks” / Sture Bergwalls erkännanden har det varit tydligt att alla gjort karriärer på att få en mentalpatient att erkänna mord, ett mönster som är mycket tydligt. Vi har advokaten Borgström som gjorde politisk karriär som Nymarxistombudsman dvs. “Jämställdhetsombudsman”, vi har åklagaren i Härnösand som blev överåklagare i Stockholm och vi har minnesforskaren som blev rikskändis. I kommissionens slutsats utkräver man inte ansvar, utan det talas om allt annat än systemfel och den mesta av skulden lägger man på den tidigare mentalpatienten Bergwall. Att en försvarsadvokat inte ska liera sig med åklagaren, utan skydda klienten och att en domstol inte ska kunna döma någon endast pga. att man till synes erkänner brott man inte begått; det kan inte hända om det inte finns personliga intressen. Då frånsäger sig rimligen en advokat uppdraget, detsamma gäller så klart en åklagare som inser att han åtalar någon där två mordoffer visar sig leva. Hela poängen med en domstol handlar om att kunna bevisa att någon gjort ett brott, inte döma någon för att man inte kan bevisa sin oskuld; bevisbördan ligger helt på åklagarsidan (dvs. inte försvaret) som anklagar någon för att ha begått ett brott. Således är det intressant att kommissionen landade så starkt i Bergwalls/Quicks ansvar, eftersom att förstår man hur rättvisa är tänkt att skipas är det en fullständig orimlighet att försvaret ska hållas ansvarigt för att man blivit dömd när åklagaren anklagar; det synsättet som presenteras strider helt mot hur rättvisa fungerar. Som oskyldig ska du kunna erkänna brott du inte begått och inte bli dömd (om du exempelvis befinner dig i en hotsituation).

Vad en Corona-kommission bör komma fram till

När Socialdemokraterna sedan länge avskaffat tjänstemanaansvaret är det svårt vad en corona-kommission kommer kunna landa i, eftersom vi garanterat kommer se allt annat än kritik mot de som är ansvariga. Det faktum att man tagit pengar ur välfärden och lagt den på helt andra saker, eller aktivt avvecklat beredskapslager kommer knappast att utredas. Än mindre kommer man att räkna på hur många tusentals liv som hade kunnat sparats om vi inte låtit symptomfria människor arbeta helt oskyddat kring äldre, utan det kommer att bli ännu ett beställningsjobb där man likt Bergwall-kommissionen skyller på allt annat än de myndighetsmän som gravt misskött sina tjänster. Syftet handlar som sagt inte om att ta fram en rå sanning om hur dåligt jobb man gjort, utan att flytta fokus för att få det att framstå som man ändå gjort rätt; trots att tusentals äldre dött i Sverige och inte i våra grannländer. Således är det inte vem som helst som får ingå i kommissionen, utan man tar självklart individer som på ett eller annat sätt står i tacksamhetsskuld till staten. Att man får in en oberoende politiskt obekväm person som ställer fel frågor kommer inte att ske, ingen som föreslår en kommission är dum nog att begå politiskt självmord.

World Health Organization: Få har antikroppar

Svenska kommissioner som finansieras av skattebetalare borde inkludera människor som inte står i tacksamhetsskuld till staten, och personer som på allvar vågar ifrågasätta saker; annars är deras slutsatser inte ens värda pappret de är skriva på. När det nu visar sig enligt WHO att mycket få har antikroppar mot Covid-19 efter att ha exponerats för viruset, är den svenska strategin med massimmunitet helt kontraproduktiv; eftersom massimmunitet bygger på att man blir immun efter att ha tillfrisknat.

En kommission behöver därför svara på vem som bär ansvar att Sverige har tio gånger fler döda än Norge när vår befolkning endast är 2 gånger så stor, och exakt vad vi skulle gjort annorlunda för att ha haft en lika låg utveckling som våra grannländer. Även om vi inte vet slutsiffrorna på antalet döda samt att våra grannländer kan få utbrott efter de öppnat upp, så pekar våra siffror att våra politiska ledare och beslutsfattare intagit en närmast mordisk strategi när så pass många dött. Det lilla landet Sverige ligger nämligen längst bort i ett hörn av vår planet, vi har en mycket liten befolkning (ungefär som en storstad); då är det inte rimligt att vi då placerar oss som världens 9:e dödligaste land när man slår antalet döda per capita. När så är fallet måste en kommission inte friskriva politiker och dess tjänstemän, utan visa vilket oerhört misslyckande man genomdrivit. Bokstavligt talat, huvuden måste rulla; allt annat är oacceptabelt. Att ministrar och generaldirektörer helt utan medicinpoäng bär fulla förtroenden efter denna utveckling borde endast vara möjligt i länder som Nordkorea, där Kims popularitet också ökat i tider som denna.

Som vanligt när det kommer till socialistiska regeringar är det bara en tidsfråga innan någon vill tillsätta en kommission för att verka handlingskraftig, sanningen är alltid att man själv fullständigt misslyckats med det man är satt att göra. Att Lena Hallengren Bengtsson (s) som aldrig studerat medicin eller arbetat inom vården fått sitt jobb som…

4 kommentarer

Kommentera utan Facebook