Relegera elever som pinkar på golven, de har inte i skolan att göra!

Vi ser det varje dag, vi ser det på filmer och i media; berättelser om den stackars gärningsmannen som det är synd om. Killen som inte kan “rå för” att han skadar eller försämrar skolgången för andra. Tankesättet bygger på den mentalitet som sprungit ur socialismen, nämligen att det är så synd om vissa grupper eftersom dom är förtryckta; desto tyngre kriminell man är ju högre s.k. offerstatus. Att därför relegera en elev som inte ens kan hantera sin egen urinstråle är det ingen som föreslår, det vore nämligen att slå på de som redan anses utsatta; talar personen inte svenska är det sannolikt att betrakta som hets mot folkgrupp enligt samma radikala politik. Ett vänstertänk som skadat hela samhället eftersom man tar ohederliga människor i försvar istället för att visa dem förakt. En gris hör nämligen hemma i sin svinstia, inte i en skolbänk. Vill man inte ta till sig kunskap, varför ska man då gå i skolan och förstöra för alla andra? Varför ska alla ta studenten, när resultatet blir att det går inflation i studentmössan?

Med regler lugnet infinner sig

Att vara tydlig med vilka konsekvenser som gäller om man missköter sig är bra för alla, de som uppför sig illa straffas och de som drabbats tycker det känns rättvist. Att urinera ner toalettgolv drabbar nämligen alla andra skötsamma elever, alla som inte kan använda toaletten; medans den som tömt sin blåsa knappast återvänder. På samma sätt som hela klassen drabbas om alla skötsamma får lämna klassrummet när samma gris lever ut sin läggning som orangutang, inför man i dagens lågaffektiva Sverige omvänd rättsordning där offren ska straffas eftersom det är synd om gärningsmannen. Ett helvete där man predikar att mobbaren ska få fortsätta mobba och dess offer endast ska ignorera personen för att inte eskalera situationen.

Att förneka problemet

Innan man ens kan komma till någon form av problemlösning måste man inse att man har ett problem, där befinner man sig inte idag. Istället finns det en massa politiskt betingade individer som börjar prata om förebyggande åtgärder eller att det skulle vara en klassfråga. Hur många av oss har inte en gammelfarfar som arbetade i fabrik, det var nämligen den typen av arbeten som var vanliga för 100 år i Sverige; om det nu vore en klassfråga borde väl svenska toaletter historiskt stå omnämnda i andra länders turistguider? Kanske borde vi ha hört skräckhistorier från mor- och farföräldrar om hur hemska utedassen var i det tidiga industrialiserade Sverige? När vi istället kan konstatera att det här är ett nytt fenomen, och att tidigare “förebyggande åtgärder” misslyckats tåls det att fråga om det är ett kulturellt fenomen?

Kan det vara så att det här beror på kultur eller är jag rasist för att ens ställa frågan?

Utan att skuldbelägga afghanerna för att vara nationaliteten som bär ansvaret över svenska skolors toaletter är filmen ovan det första klippet som dyker upp om man på Youtube söker på “Afghanistan toilet”, där man tydligt kan se en kultur av att invånarna i Kabul tycks strunta i vart dom uträttar sina behov. Man kan misstänka att männen i Kabul kanske undviker toaletterna eftersom det helt enkelt är trevligare att pinka på gatan, vi kan ju ana att dessa är lika rationella som oss andra och väljer det bättre alternativet? Utan att dra några slutsatser kan man kanske spekulera att sannolikheten därför är högre för att det finns goda förklaringar genom kultur snarare än klass, eftersom att vissa länder inte har konsekvenser för denna typ av beteenden utan det uppfattas som fullt normalt (utan att för den skull kasta en skugga över andra länder).

När hälften av landets skolelever undviker att gå på toaletten och många elever idag har kroniska förstoppningsproblem eftersom dom håller sig, är det kanske dags att vara mycket tydlig med vilka konsekvenser som uppstår för den som beter sig som ett svin? Väljer man att pinka ner hela toalettgolv så bör man bli relegerad, det är inte rimligt att en lortgris ger en hel skolklass kronisk förstoppning. Då är det bättre att grisen eller apan (alla äger rätten att definiera sig själva säger dem) faktiskt lär sig att städa, snickra eller ex. bära, och att övriga skolelevers tarmflora återställs när de kan gå på toaletten. Alla är inte födda att bli akademiker, men alla förtjänar att kunna gå i skolan utan att tvingas hem för att kunna gå på toaletten. Ställ gärningsmännen till svars!

Vi ser det varje dag, vi ser det på filmer och i media; berättelser om den stackars gärningsmannen som det är synd om. Killen som inte kan “rå för” att han skadar eller försämrar skolgången för andra. Tankesättet bygger på den mentalitet som sprungit ur socialismen, nämligen att det är så synd om vissa grupper…

Kommentera utan Facebook