Finns det någon skillnad mellan Fake news, desinformation och olika åsikter?

Än så länge har ingen presenterat några konkreta bevis för att Ryssland skulle kunnat påverkat valutgången i det amerikanska valet, ändå upphöjer SVT spekulationen till närmast sanning; samtidigt som kanalens VD Hanna Stjärne utses av EU som hög representant mot Fake News. Tänk om Trump faktiskt vann för att väljarna inte ville ha Hillary eftersom vederbörande uppfattades som korrupt? Hur hade vi reagerat om Stefan Löfven startat en privat stiftelse, åkt till Saudiarabien och andra länder och där fått pengar för att driva förslag lokalt i Sverige? Hur många hade tyckt att en sån kandidat kändes bra eller ens förtjänade sin frihet?


Lex USA och Ryssland
Trump är en udda fågel, men är det troligt att Hillary förlorade valet pga. Ryssland eller att många människor med rätta uppfattade henne som korrupt? När CNN går ut inför dold kamera och säger att Ryssland-Trump är bullshit, men att man kör det pga. “raitings” är det minst sagt problematiskt ur demokratisk synpunkt. Får man skriva vad som helst om vem som helst? Hur är det möjligt att den starkt kritiserade Steve Bannon inte ansågs vara trovärdig under sin tid i administrationen, men vars ord blir “absolut sanning” efter att ha blivit entledigad? Varför skrev inga större medier (förutom SVT) någon diskussion kring trovärdigheten av författaren Michael Wolff (“Fire and Fury”), en diskussion som är ytterst relevant i dessa sammanhang? Det faktum att Putin och Trump tycks tala samma språk borde väl av världen betraktas som något positivt? Uppenbart finns det mycket mäktiga intressen där man inte vill att Ryssland och USA ska komma bra överens, kanske handlar det om vapenexport`? Kanske om vem som har störst inflytande i världen? Vem som har initiativet? Rapporteringen kring rustningen är dessutom obalanserad eftersom ingen skriver hur mycket NATO rustar vid den ryska gränsen, utan referaten handlar om vad som händer på den ryska sidan.

Den svenska NATO-frågan
Från borgerligt håll driver man just nu på hårt för att gå med i NATO, därför måste det vara mycket tillfredsställande att man nu skickar ut dokumentationen “Om kriget kommer” till svenska hushåll; sannolikt tror kanske fler att NATO behövs för svensk räkning? Precis som med allt annat tåls det att ställa frågan, är det troligt att Ryssland vill eller kommer invadera oss? Finns det ens något som tyder på det? Uppenbart skriver många svenska media som om det är ett faktum, men har Putin någon gång gett uttryck för att vårt territorium skulle vara hotat; om vi bortser från övningar? Det faktum att Ryssland övar som om Sverige vore en fiende tycker många är problematiskt, men gör inte vi samma sak beträffade Ryssland (bortsett från att vi inte flyger längs deras gräns)?

Att vara eller icke vara kompetent, det är frågan?
Obama kallade Hillary ‘världens mest kompetenta person för uppdraget’, och liknande omskrivning användes om Mona Sahlin för några år sedan; uppenbart ansåg väljarna i båda fallen att man föredrog andra kvalitéer (när den senare nu är dömd i domstol kanske väljarna åtminstone hade rätt i fallet Sahlin). En outsider kan uppenbart vara mer kvalificerad för ett jobb. Uppenbart är även kompetens något som är mycket subjektivt, eftersom olika former av kompetens kan attrahera olika väljare; således handlar kanske inte frågan primärt om desinformation?

Oskyldig till motsatsen bevisas
Själv tillhörde undertecknad 18 år 2003 de som fann det mycket positivt Bush d.y. invaderade Irak pga. påstådda massförstörelsevapen, även den gången skrev man spekulationer som sanning och som ung gick jag i fällan för min egen naivitet. Uppenbart är många kvar i tanken att allt man läser i tidningarna är sanning, dvs. dessa bortser från den fundamentala principen kring rättssäkerhet bygger på att någon är oskyldig till motsatsen bevisas. Man skall alltså kunna sitta tyst i en domstol och bli friad förutsatt att inte åklagarsidan presenterar bevis som bortom rimligt tvivel (dvs. inte exakt 100%-sannolikhet men nära på) binder vederbörande misstänkt för brottet. När Ryssland således nekar till inblandning, och inga bevis presenteras (mer än spekulation) borde alla människor som värnar rättsäkerhet vara mycket kritiska. Världen behöver fler människor som Hans Blix. Det mest obehagliga är att man idag stigmatiserar personen av dem som ifrågasätter “hotet från öst” genom att likställa dessa som putinister, vilket är lika intelligent som att påstå att en försvarsadvokat skulle vara för mord när denne tar en mordanklagad i försvar. När politiker och media väljer att avfärda artiklar som man inte gillar eller stödjer som desinformation eller propaganda, är det inte bra eftersom den debattören i dessa fall står oemotsagd rent sakligt.

Om man nu exempelvis ogillar tidningar som Fria eller Nya tider, är det väl mer rimligt att ta replik på dem istället för att blockera dem på bokmässor osv.? Tumregeln att neka olika åsikter borde istället handla om att begränsa de som inte kan uppföra sig, dvs. vara som folk är mest. Själva har vi från denna tidning vunnit många läsare genom att ta repliker på vänster-tidningen ETC eftersom de vilseleder sina läsare, därför är det lätt att kritisera dem på saklig grund i deras kommentarsfält. Det är dessutom mer effektivt än om man hade avfärdat hela tidningen som propaganda, desinformation och fake news, eftersom ideologisk förändring alltid kommer underifrån; vilken intelligent person argumenterar mot bättre vetande? När vi nu ser att många i ledande position inte kan argumentera för sin sak, har vi istället fått en utveckling där det fria ordet istället är hotat; en utveckling som för gemene man borde vara oacceptabel.

Än så länge har ingen presenterat några konkreta bevis för att Ryssland skulle kunnat påverkat valutgången i det amerikanska valet, ändå upphöjer SVT spekulationen till närmast sanning; samtidigt som kanalens VD Hanna Stjärne utses av EU som hög representant mot Fake News. Tänk om Trump faktiskt vann för att väljarna inte ville ha Hillary eftersom…

Kommentera utan Facebook