Vi lever i världens mest förljugna tider där den obildade krönikör som gapar högst är den som har “rätt” åsikt. Dessa obildade krönikörer skriver inte sällan rena lögner för att försöka hitta stöd för sina historielösa påståenden, därför är det inte ovanligt att vi läser om att “vita” ska ha rätt att beväpna sig mot “svarta”; en nymarxistisk tanke där vita påstås förtrycka svarta (som ska känna sig som offer) och att man därför måste beväpna sig. Ofta hör man också lögner om att man ska kunna skjuta på sina grannar som går över ens marker, vilket också är ohederlig retorik; väldigt sällan frågar sig någon vad grundtanken varit med att beväpna befolkningen? Vilka är det egentligen man ska försvara sig emot, och vad hade kunnat ske om dessa lagar inte funnits?

Vad står egentligen i Second Amendment och vad betyder det?

“A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.” Förenta staternas grundare ansåg alltså att en beväpnad milis är viktigt för en fri stat, dvs. det ska inte finnas förbud mot att folket ska bära vapen. Läser man lagtexten står det inte ett ord om att försvara sin mark, eller vit överhöghet vilket idag är det svenska tidningar skriver om; utan syftet handlar om en maktbalans mellan befolkning och stat för att staten ska fortsatt vara fri.

Hur har Amerikanarna lyckats jämfört med andra?

Tittar vi på USA har vi aldrig haft några revolutioner mer än frigörelsekriget, man har dock haft ett inbördeskrig över slavfrågan; ett krig som varit tämligen städat jämfört med vad vi sett i modern tid där man begått massmord mot den civila befolkningen. Kan det vara så att kunskapen om att byborna varit beväpnade gjort att fler soldater stannat på slagfälten? Jämför man med Sydamerika eller Centralamerika är det också tydligt att den amerikanska konstinstitutionen varit fredad från revolutioner och att befolkningen klarat sig undan folkmord; det enda som hänt är att några få tillägg tillkommit under årens lopp. Visserligen har det svarta USA lidit, men är det helt hederligt att påstå att detta endast har med vapen att göra; eller handlar det primärt om att de varit slavar? Det är rimligen inte vapnen som gjort dessa till slavar, utan det har varit det tidiga USA:s system; vilket knappast kan kopplas till deras vapenlagar.

Lex Adolf Hitler och förintelsen

Ponera att den tyska Weimarrepubliken (Nazitysklands företrädare) eller Europas övriga folk haft Amerikas vapenlagar, är det en trolig tanke att vi hade haft någonstans runt 6 miljoner döda i förintelseläger? Hade Hitler vågat beröva den judiska befolkningen medborgerliga rättigheter, eller hade han och hans SS inlett det folkmord som sedan kom att kallas förintelsen; om dessa varit beväpnade? Eller är det en mer trolig tanke att dessa människor gjort motstånd eftersom staten inte haft vapenmonopol? Hade det gått att genomföra förintelsen om judarna varit beväpnade? Samma resonemang kan föras kring de tidigare befolkningarna i Oradour-sur-Glane eller Srebrenica, händelser som är unika för Europa och som inte finns i USA (om vi bortser från Indianerna vilket har andra historiska förklaringar).

“Guns dont kill people, people kill people”

Det faktum att det finns massmördare som tar tillfället i akt och öppnar eld mot barn (som i Sandy Hook) eller vuxna (som i Las Vegas) gör att vi ofta hör argumentet om att avskaffa rätten till vapen; medans motståndarna säger att det är människor som trycker av vapnen. När det är omöjligt att få bort USA:s alla vapen, och många vill behålla maktbalansen mellan stat och invånare (eftersom man har klarat sig från folkmord); är det då en hemsk tanke att lärare vapenutbildas om en massmördare kommer till stan? Det måste väl vara bättre än att läraren inte har medel att försvara sina elever? Vilka är vi att döma? Är det en filosofiskt bättre tanke att bara kriminella och den “goda” staten har vapen? Eller är det bättre att försöka skapa ett regelverk där människor med domar, psykiska problem och andra faktorer inte får köpa vapen och att straffen på dessa är höga om de ertappas bära dessa?

Kanske är det mest motsägelsefulla att vänstern har den historielösa fräckheten och intellektuella oförmågan att kalla Donald Trump för fascist; och man tvekar inte att jämföra honom med en massmördare som Hitler. Vi har även börjat se liknande retorik från Socialdemokraterna i Sverige där Ulf Kristersson likställs med Frans von Papen (konservativ som bildade koalition med Hitler); vilket är mycket ohederlig retorik. Den här unkna och verklighetsfrånvända retoriken är djupt motsägelsefull och rent av lögnaktig, för samtidigt som man vill avskaffa vapnen; likställer man president Trump med en av jordens största massmördare? Är det troligt att man velat ta bort det enda skydd man har som befolkning, nämligen vapen genom det andra tillägget i konstitutionen; om man på riktigt trott att Donald Trump är att likställa med Hitler?

Det hela faller på sin orimlighet! Man kan därför inte dra någon annan logisk slutsats än att vänstern och det demokratiska partiet ljuger och säger vad som helst för att få makt, vilket för resonemanget till sin spets. Är det då Demokraterna eller Republikanerna som egentligen är fel på det? Vad är egentligen priset att ge upp sina vapen när de “goda” demokraterna ljuger, demoniserar och polariserar debatten; är det en trolig tanke att sånt inte föder både hat och extremism? I den typen av avgrund, kan det då finnas en poäng att man som medborgare kan försvara sig mot en stat som ger sig på sina medborgare; något några uppenbart kloka 1700-tals människor förstod när de resonerade kring maktbalans men som dagens historielösa tyckare tycks ha glömt bort?

Fördjupning
Fördjupning #2

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook