Konfiskera alla bilar som tillhör målvakter

I dagarna rapporterade Sydsvenska dagbladet att en död man äger 2865 bilar, en fullständigt oacceptabel verklighet. Enligt tidningen Omni äger de 10 värsta målvakterna nästan 15 000 bilar, dessutom är samma människor skyldiga över 200 miljoner kronor ihop. Samma tidning rapporterar även om en 33-åring Malmöbo som står som ägare för 3800 fordon, samt besitter en skuld på 56 197 123 kronor i fordonsrelaterade skulder. När någon har så pass mycket tillgångar (3800 bilar), är det helt rimligt att man får hjälp med skuldsanering; dvs. man tar av tillgångarna för att täcka fordringsägaren (dvs. staten).

Befintliga förslagen på bordet
De nya förslag som idag finns innebär att parkeringsvakter ska kunna se hur mycket obetalda p-böter som finns på en misstänkt bil, och att bilar ska kunna tas i förvar; en god idé som knappast är någon helhetslösning. Sedan 2014 finns en tandlös lag som innebär att om en ägare har mer än 5000 kr i skuld kan bilen bogseras bort, problemet är dock att den typen av information inte finns tillgänglig på ett praktiskt sätt för den som kontrollerar parkeringsbiljetter.

Razzior är lösningen
Då vi i praktiken lever i ett rättslöst samhälle måste vi börja sätta hårt mot hårt, således bör alla bilar som står på målvakter konfiskeras. Enligt tidningen Fria tider som tittat närmare på vilka som äger bilarna har Malmös 10 värsta målvakter namn som inte är typiskt svenska, en naturlig slutsats är att många av dessa bilar kan finnas i områden med hög kriminalitet. Således bör man genomföra razzior tillsammans med polisen och beslagta samtliga bilar som står skrivna på målvakter. På de bilar man kan byta lås och där ett ekonomiskt värde existerar bör man göra det och sedan genomföra försäljning på exekutiv auktion, där intäkten kvittas mot målvaktens fordonsskulder. I de fall man saknar ekonomiskt värde i bilen bör bilen skrotas, varav en symbolisk summa exempelvis 1000-3 000 kr dras av som schablonvärde.

Målvakter i asylprocessen
I Sverige följer vi lagen, således bör man granska om någon målvakt saknar medborgarskap; finns det människor i asylprocessen som samtidigt sysslar med kriminell verksamhet bör man omgående få avslag. Rimligen bör man även genomföra samma kontroller av personer som nyligen (exempelvis tioårsperiod) fått sina medborgarskap, för att se om någon fått det på felaktig grund (grova lagöverträdelser är att betrakta som felaktig grund). Det kan aldrig vara en förmildrande omständighet att man flytt eller har bakgrund i ett annat land, tvärtom står dessa individer i tacksamhetsskuld till vårt land och våra medborgare; således är det istället en klart försvårande omständighet om man då sysselsätter sig med kriminalitet. Det faktum att dessa bilar dessutom kan användas vid rån, eller annan brottslighet (exempelvis handikappsparkering) gör att det finns än mer incitament att sätta hårt mot hårt.

Gör det omöjligt att äga många bilar
Dessutom bör man göra det omöjligt att registrera fler bilar på personer med höga skulder, en bil bör man dock kunna ha för att ta sig till och från arbetet; en bil i en prisklass kronofogden finner lämplig. Det är dock fullständigt huvudlöst hur man som död eller levande kan äga 1000-tals bilar, och att Trafikverket inte säger nej när vederbörande är skuldsatt långt över taknocken. Det är ett svek att statens myndigheter låter detta fortlöpa istället för att slå larm. 

När informationen finns tillgänglig vilka som äger dessa bilar måste skuldsystemet samköras mot trafikregistret för att få klart för sig vilka bilar man kan beslagta; sedan behöver man börja utmäta i hög takt. Förslagsvis tar polisen hjälp av militär personal om man inte med egna medel kan slå ring runt olika bostadsområden, sedan genomför man kontroller av samtliga fordon inom ringens radie. Beslagtagna bilar bogseras bort och säljs eller skrotas. Det ska vara mycket svårt att inte vara laglydig i Sverige, att placera sin bil hos en målvakt bör vara förenligt med en förlorad bil. Finner man spelreglerna problematiska får man rimligen ta konsekvenserna av sina egna felparkeringar. 

I dagarna rapporterade Sydsvenska dagbladet att en död man äger 2865 bilar, en fullständigt oacceptabel verklighet. Enligt tidningen Omni äger de 10 värsta målvakterna nästan 15 000 bilar, dessutom är samma människor skyldiga över 200 miljoner kronor ihop. Samma tidning rapporterar även om en 33-åring Malmöbo som står som ägare för 3800 fordon, samt besitter…

23 kommentarer

  1. Pingback: buy saxenda online
  2. Pingback: vapes
  3. Pingback: paito sgp
  4. Pingback: linked here
  5. Pingback: EV Charger
  6. Pingback: this page
  7. Pingback: lsm99live

Kommentera utan Facebook