Finns det fler utredare med privata ekonomiska intressen? Dags att kriminalisera jäv?

Det är mycket tydligt att vi har olika regler beroende på om man tillhör vårt politiska frälse eller inte, en person som Mona Sahlin slipper exempelvis fängelse och dömdes istället till vanära i praktiken; och det är inte helt otroligt att vi kommer se liknande resonemang med Maria Wetterstrand. Lyssnar man på Isabella Lövin tycker hon det är “olyckligt” att man sitter i en styrelse för ett företag som producerar biodrivmedel och samtidigt leder regeringens utredning om bioflygbränsle. Själva både polis- och KU-anmälde man Carl Bildt när han tillträdde som utrikesminister trots att han till skillnad från Wetterstrand sålt sina aktier i två företag som haft intressen med fossila bränslen. Uppenbart har vi dubbla måttstockar i Sverige, där vänsterns korruption är “olycklig” och där högern blir polisanmälda trots att de gjort rätt för sig.

Jäv i lagrum

Jäv i Sverige dvs. att man sitter på två stolar är inte olagligt i straffskalan, det är i juridisk mening snarare olämpligt. Det faktum att det värsta man kan råka ut för är vanära, och att rättegångar eller upphandlingar behöver tas om är en logisk förklaring att det här sker så ofta som det gör. Wetterstrand har därför inget att frukta, även om de flesta sansade människor skulle instämma i att beteendet är korrupt.

De “goda” politikerna

Idag är det stor skillnad hur saker uppfattas beroende på om man är vänster (socialist eller liberal) eller höger (konservativ). Det faktum att Wetterstrand anklagas för jäv faller därför bättre ut när hon arbetar med biobränslen på två stolar, än om hon arbetat för tobaksföretaget Philip Morris. Det faktum att hon ur politiskt korrekt perspektiv anses vara en av de “goda”, gör att ingen i vidare mening kritiserar hennes person. Jämför man med exempelvis direktör Leif Östling som ifrågasatte vad “fan” man får för alla miljoner man betalar i skatt, blev han ordentligt avhyvlad i pressen; trots att han tillhör dem som betalat mest skatt i vårt land. En person som Maria Wetterstrand som varit en mycket dyr kostnad för vårt samhälle, och som aldrig varit en nettoinkomstbringare får istället mycket mild kritik i en vidare jämförelse.

När systemen uppmuntrar till mygel blir människor “kreativa”

På samma sätt som en s.k. “liberal” riksdagsledamot låter maken köpa en bostadsrätt, där man sedan tar ut en så hög hyra som möjligt för att riksdagen ska betala maxersättning; är det uppenbart helt enligt regelboken. Frågan vi ska ställa oss kring liberalen Emma Carlsson Löfdahl eller Maria Wetterstrand är inte huruvida de brutit mot lagen, utan vad det säger om individer som står i främsta led själva att döma andra; medans man själv i allmänhetens ögon gör tvivelaktiga handlingar? Uppenbart räcker det dessutom att sälja aktierna eller sänka hyran till lägenheten (vilket måste vara en världsunik hyresvärd) för att tidningarna ska sluta skriva, det faktum att man har rätt värdegrund gör att man överlever politiskt.

Vi lever ofta i tron att vi inte är ett korrupt land, men när det inte ens är olagligt i straffrättslig mening att vara jävlig; tåls det att fråga om det ens klassas som korruption? I Wetterstrands fall kan man dessutom fråga hur neutral hon är som utredare då hon tillhör en av de som drivit kopplingen mellan CO2 och stigande temperatur hårdast i det här landet; trots att sambandet sågas av Sveriges ledande akademiker. Således är hon inte bara “olämplig” beträffande dubbla stolar, utan dessutom inte oberoende kring undersökningens utfall. Rimligen sätter vi inte bankmänniskor att titta på vinstmarginaler för privata företag i välfärden heller, utan utredningar bör ledas av människor som inte har egna politiska intressen i utredningarna. När vi inte tillåter insider-handel av aktier (att människor i bolag som ska presentera bra eller dåliga resultat utnyttjar sådan kunskap genom att köpa eller sälja) bör vi inte heller tillåta att människor kan få staten att fatta vissa beslut där man som aktieägare gynnas, statens utredare måste vara oberoende både sakligt och ekonomiskt. Sverige behöver införa skarp lagstiftning mot jäv, vi kan inte längre ducka kring att vi inte har ett problem. 

Maria Wetterstrand och den liberala riksdagsledamoten bör entledigas i den mån det är möjligt.

Det är mycket tydligt att vi har olika regler beroende på om man tillhör vårt politiska frälse eller inte, en person som Mona Sahlin slipper exempelvis fängelse och dömdes istället till vanära i praktiken; och det är inte helt otroligt att vi kommer se liknande resonemang med Maria Wetterstrand. Lyssnar man på Isabella Lövin tycker…

Kommentera utan Facebook