Det fanns en tid när fartyg bar stolta namn som Hans Majestäts Skepp Manligheten, det har faktiskt hänt två gånger i historien; Linjeskeppet från 1785 samt det mycket stolta pansarskeppet från 1901. En sådan tanke är idag fullständigt omöjlig, istället hade vi kanske sett namn som (om nu HMS fått stå kvar) HMS Jämställdheten, HMS Genusvetenskapen eller varför inte HMS Priderörelsen? Orsaken stavas marxistisk identitetspolitik, dvs. där den “vita mannen” definieras som förtryckare; och alla minoriteter inkl. kvinnor som offer för denna grupp.  Fram tills idag har många fallit offer för dessa tankegångar, eftersom konceptet är mycket tydligt; den “vita mannen” är att beskylla för allt ont i samhället. Den här rasistiska politiken har helt stått obemött och istället mottagit applåder, men tiden är inne att männen tar tillbaka definitionen av vad manlighet är; samtidigt som vi exponerar dessa rasister och genus socialister för vad de är… nämligen icke demokrater. Tiden är kommen för intellektuellt motstånd, dessa fascistliknande tankar ska inte längre stå oemotsagda. 

Lex Victoria Kawesa
Den kanske största rasisten vi haft i det här landet är den numera avpolleterade partiledaren för FI, kvinnan som dels plagierade sin uppsats men som även diskuterade hudfärgens betydelse kopplat till politik i praktiskt taget alla uttalanden. Alla som pratar om “vithetsnorm” är radikala rasister, att dom sedermera bygger sin socialism utifrån dessa tankar gör inte saken bättre; dessa människor ska inte respekteras utan bör få utstå allt det förakt det intellektuella samhället har att erbjuda; eftersom man tar strid mot demokrati genom att sätta sig över det fria ordet. Om vi istället talat om en “svarthetsnorm” och kopplat det till brottslighet, är det tydligt att många människor ansett det är rasism; men hur blir det mindre rasism om man istället byter ut ordet svart mot vit? Sanningen är att det blir det inte, därför är Kawesa en av de största rasister som media uppmärksammat och legitimerat mest; vilket säger en del om media.  

I den ständigt utökade identitetspolitiken är alla offer för den “vita mannen”
Tittar man på klippet om Kawesa i klippet ovan från 3:45 rabblar hon upp grupper som utgör offer för den vita mannen; hon nämner svarta, bruna, nationella minoriteter, muslimer, funktionshindrade, transpersoner, icke binära, HBTQ, papperslösa och flyktingar. En mer relevant fråga är hur manlighet (ex. att män av plikt och hjältemod tar på sig brandutrustning och börjar vandra upp för brinnande tvillingtorn i NYC för att rädda liv med sitt eget som kostnad) utgör ett hot mot dessa grupper? En annan fråga handlar om de män som är entreprenörer utgör ett hot mot dessa figurer, dvs. får man det bättre om företaget försvinner där dessa har en anställning eller tas över av politiker som aldrig haft ett arbete? Om man som färgad, flykting, funktionshindrad eller gay är välutbildad och meriterad, hur många företag säger då nej pga. att de inte tillhör den “vithetsnorm” den rasistiske Kawesa vill göra gällande? Faktum är att det finns framgångsrika människor i alla dessa skrån, vi har till och med en tidigare papperslös i regeringen; hur är det möjligt i det hemska förtryckande land den rasistiske Kawesa beskriver i syn retoriska dynga? Kanske är det största hindret människor som Kawesa som präntar olika grupper i samhället som offer, istället för prägla självsäkerhet och drömmar om utbildning; kanske kan manligheten och kvinnligheten stärka många individer att våga tro mer på sig själva om dessa ideal hyllas och aktat vördas?

Hylla gentlemannamässigt och ansvarstagande beteende istället för romantisera kriminella
Dagens samhälle bygger på att den “vita mannen” inte är värd någonting, och utmålas ofta som tråkig. Kvinnors ideal flyttas därför till farligare män, som många gånger misshandlar eller i övrigt behandlar kvinnor illa; somliga lär sig inte av den första minan utan dras ständigt till män de vill förändra till något positivt. Till slut efter flera relationer där man bara råkat illa ut börjar man generalisera och tala om män som kollektiv, där den stackars gentlemannen som hållit upp dörrar hela sitt liv, rest sig när en kvinna lämnar bordet numera reduceras till förtryckare av personer som Kawesa eller Birgitta Ohlsson. Istället borde vi vända skutan och hylla samt lyfta fram gentlemannen som manligheten personifierad, dvs. någon som med heder och kärlek är familjens trygga punkt i tillvaron. Det är tydligt att det råder biologiska skillnader mellan kvinnor och män, därför kan det finnas poänger att separera könen och skapa forum för att bättre stärka båda grupperna. Vad får det för konsekvenser att pojkar inte får leka manliga lekar på skolgården, och samtidigt ständigt utmålas som problem i klassrummet; vart tar utloppen och energin vägen när dessa inte ventileras på rasten? Vad händer med drivkrafterna när även den svagaste eleven i klassen får en guldmedalj eftersom man inte räknar poängen, och vad hade hänt om den svagaste eleven plötsligt fått drivkrafter?

Det var manligheten som besegrade Adolf Hitler, det var inte passiva män som blivit nedfostrade i marxistisk genuspedagogik; tvärtom var det män som var fyllda av hjältemod och frihetsideal som försvarade den fria världens demokratiska system. Män (men också kvinnor) behöver fostras som morgondagens ledare genom att försvara och skydda högre ideal än sig själva, dvs. ta ansvar för både sig själv och för andra människor; motsatsen kommer bara leda till stora slitningar och ökade problem i det ledarlösa samhället som vi ser idag. Därför bör försvarsmaktens viktigaste uppgift idag vara att prägla stolthet, trygghet, hederlighet, manlighet, kvinnlighet, styrka, självsäkerhet, heder, respekt och omtanke i de värnpliktiga som har turen att få tjäna hans majestäts stolta trupper. På så vis kan vi motverka att marxistiska rasisters (Lex Kawesa) lögner blir sanningar och en offerkult uppstår, dagens största hot mot samhället är inte Ryssland; det är marxistiska tankegångar som förgiftat demokratin, idealen och det politiska samtalet.

En vis amerikansk filosof sägs (råder lite diskussion) vid namn Edmund Burke sa en gång:

The only necessary thing for evil to triumph, is for good men to do nothing.

Kanske ligger det mycket i detta uttryck? För… vilka är det som kommer fram om hederliga män intar en passiv roll i samhället?

Titta gärna mer på Prager “University” (skapat av Dennis Prager) som för in fler aspekter i könsdebatten:

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook