Att socialist-regeringen vill ha total makt är inte förvånande, utan djupt oroande!

All inskränkt medborgerlig frihet som uppstår vid införande av diktatur, uppstår alltid av goda skäl som låter bra. Det spelar ingen roll om det är Hitler, Stalin eller Löfven; principen är densamma. För att få människor med sig på maktförskjutningen skyller man på säkerheten, problem som finns i samhället eller en “orättvisa” som man ska utjämna. Människor köper nämligen det, det är inte konstigare än att Miljöpartiet gjort märkliga uttalanden om att avskaffa demokratin till förmån för klimatet. Poängen här handlar inte om det goda man vill utföra, utan makten man vill tillskansa sig. En regering som lägger fram att man vill kringgå riksdagen, är inte demokratisk; det finns ingen form av demokrati i ett sådant uttalande! När man dessutom är en minoritetsregering, är det än mer anmärkningsvärt eftersom man representerar inte ens halva svenska folket.

Vad är det man inte får igenom idag?

Tittar man på Sverige är det tydligt att oppositionen vill hjälpa regeringen att fatta bra beslut i riksdagen, det har nog aldrig nått så mycket konsensus mellan blockgränserna. Att i det läget som regering gå ut och vilja kunna stifta egna lagar utan stöd i riksdagen, är därför ytterst alarmerande. Hade situationen varit den omvända att oppositionen blockerat regeringens corona-satsningar, hade man kunnat förstå varför man vill ha total makt. När det istället tycks handla om att oppositionen vill gå längre än regeringen, tåls det att fråga vad syftet med att göra kamrat Löfven till diktator egentligen handlar om?

Lex Demokratiska partiet i USA

Tittar man på vad som skett de senaste veckorna i USA har Demokratiska partiet försökt förhandla med kniven mot strupen på Republikanerna rörande budgeten, där man infört vänsterideologiska förslag bland de idéer man väver in mot coronaviruset. Sedan har man gjort som socialdemokraterna i Sverige där man anklagar alla som inte villkorslöst röstar igenom deras budget för dåliga människor, eftersom man då skulle vara mot pensionärer, klimatet eller den aktuella “offergrupp” man försöker vinna röster i. Därför är det mycket troligt att hade Socialdemokraterna getts ultimativ makt i Sverige, dvs. vi hade infört diktatur under 3 månader med Löfven som diktator; hade de som sluga politiker förändrat bitar de aldrig hade kunnat fått majoritet för. Så fungerar man, det är syftet; coronaviruset är endast ett säljande argument för stunden.

Att öka storebrors makt “tillfälligt under 3 månader”

Inget land som infört någon form av medborgerlig kontroll, makt eller annan inskränkning på prov skulle få för sig att backa dessa möjligheter; tittar man på EU-medlemskapet eller trängseltullar i Stockholm (som var på försök) är det svårt att idag ifrågasätta dem. En säkerhetstjänst som har frihet att granska ideologiskt avvikande skulle aldrig få för sig att avreglera sig själv, så fungerar det inte; utan därför krävs det en nyfiken journalist som Guillou för att exempelvis kartlägga socialdemokraternas åsiktsregistrering i form av IB-affären. Svenska socialdemokrater såg upp till Östtyskland, därför åkte man dit och bytte erfarenheter; ideologin är nämligen utformad som en farlig och lögnaktig tankefälla att fattiga skulle vara offer för rika människor; den idén förenar människor i offerroller över gränserna och därför motsätter sig socialister starka nationalstater. (Rika har f.ö. blivit rika pga. att någon sparat mer än vad man gjort av med, det har inget med den fattiga arbetaren att göra; istället skapar den rika välfärd eftersom den fattiga faktiskt har ett arbete att gå till).

Även om man lämnar tillbaka makten efter 3 månader kommer man ha förändrat saker som är svåra att ändra tillbaka, så fungerar det. När dessa dessutom ser alla som inte bekänner sig vid den socialistiska “läran” som anti-demokrater i olika grad, bör varenda demokrat ha häftiga synpunkter om dagens regering görs enväldig. Tittar man på Andra världskriget handlade samlingsregeringen om att bjuda in och nå kompromisser över blockgränserna, inte att göra Per-Albin Hansson (s) till svensk diktator. När socialdemokraterna istället idag lägger förslag om att göra sig enväldiga, är det tydligt att riksdagen som institution aldrig varit viktigare; ty frihet som försvinner kommer endast tillbaka genom revolution. Som opposition har man ett ansvar att snabbt kunna få igenom viktiga beslut för att rädda liv, men man har ett ännu större ansvar att försvara demokratin som tagit århundraden att införa.

Förövrigt anser jag att Socialdemokraterna bör stryka ordet “demokrat” i sitt partinamn eftersom man faktiskt lägger förslag om att upphäva demokratin som vi känner den.

All inskränkt medborgerlig frihet som uppstår vid införande av diktatur, uppstår alltid av goda skäl som låter bra. Det spelar ingen roll om det är Hitler, Stalin eller Löfven; principen är densamma. För att få människor med sig på maktförskjutningen skyller man på säkerheten, problem som finns i samhället eller en “orättvisa” som man ska…

Kommentera utan Facebook