Är det klokt att lyssna på ett barn med Asperger i klimatfrågan?

Frågan kan säkert tyckas vara okänsligt ställd, men då man själv åker jorden runt med sitt budskap och påverkar miljoner tåls frågan att ställas. Hur ser egentligen en person med Asperger på världen, och kan det vara så att diagnosen i sig skapar problem kring trovärdigheten; sett ur ett kritiskt perspektiv? Utöver det tåls det att fråga hur bra det är att låta ett barn stå helt oemotsagd ur ett vetenskapligt perspektiv, när barnet dessutom bär på denna diagnos? Är det rätt att låta ett barn tro att vederbörande är Messias och ge vederbörande närmast religiös status? Hur ser ett barn som vinner pris efter pris på riskerna i de profetior hon utställer om jordens undergång?

Asperger och kritiskt tänkande

När diagnosen innebär att man ser allt svart eller vitt, tåls det att fråga huruvida klokt det är att föra fram ett barn med så pass polariserat tänkande i en av de mest komplexa frågor som finns? När barnet saknar högre kunskaper i kemi, naturkunskap, biologi och fysik samt kritiskt tänkande (vilket man får i vuxen ålder); hur ska vederbörande då kunna inta en annan ställning än att jorden kommer gå under om något år? Är en jordbävning ett tecken på armageddon eller är det två kontinentalplattor som krockar med varandra? Innebär en varm mars månad att skörden blir bra, eller innebär det att jorden kommer få samma klimat som Venus? Vederbörande barn och klimataktivist har lika mycket att sätta emot som en sjukvårdsminister som aldrig läst medicin, och vi får istället ett samhälle grundat på allt annat än kunskap. Att ituta människor att vara rädda, där den som sprider dessa påståenden saknar ingående kunskap i vad hon talar om; det är fel. Tyvärr förstår hon inte bättre, och uppenbart inte de som sprider hennes fantasier. Vi måste återföra vårt land till att återigen bli meritokratiskt, dvs. att de man för fram har kunskaper i de ämnen de gör gällande. Det är inte klimataktivister som ska sitta i morgonsofforna utan erkända akademiker i klimatstudier.

Hur kan man ens tro att detta barn har mer inflytande än påven? eller Trump?

Påven leder den kristna världen, det är en person miljarder människor ser som så nära gud man kan komma. Trump leder USA och är tack vare USA:s ställning i världen oerhört inflytelserik, huruvida han har mest inflytande i världen får vi låta vara osagt. Detta barn har ett inflytande på barrikaderna, bland människor som helt tappat förståndet och anslutit sig till domedagsprofetior. Medeltemperaturen har stigit med strax under 1 grad de senaste hundra åren, (och ligger helt inom felmarginalen); vilket fått dessa individer att tro på jordens undergång. Syftet med dessa klimatlarm handlar om att flytta mer makt till olika institutioner, skulle det handla om jordens undergång hade inte alla politiker flugit så fort de ska till Stockholm eller Bryssel samtidigt som kineserna inte satsat på kolkraft. Ökar koldioxiden ökar också antalet växter eftersom dessa lever på att göra koldioxid till syre; det kallades förr i tiden “fotosyntesen” – därför skulle man också prata med sina växter. Hade politikerna talat sanning hade Donald Trump hyllats för att han sett till att stål tillverkas i USA istället för att flygs eller skeppas dit från Kina (tack vare att de dumpat priset), vad kostar inte dessa transporter i fossila bränslen? Att tidningar väljer att hylla detta barn beror på att det är svårare att ifrågasätta henne, när ingen vill lyssna på de klimatforskarna som helt avfärdar dessa klimatlarm.

Hur kommer detta barn att må när jorden står kvar om några år?

En vacker dag kommer detta barn precis som hennes företrädare i domedagssekten Al Gore få klä skott för de profetior de siat om kring jordens undergång eller att nordpolen skulle vara isfri. Det kommer sannolikt bli en mycket smärtsam insikt, eftersom asperger-diagnosen gjort att hon sett världen svartvit; även om dessa människor tenderar att skjuta fram sina datum. Al Gore var till och med så fräck så han sa att isen var kvar för de insatser man gjort, men hur väl rimmar det när koldioxiden ökat från ingenting till strax över ingenting under samma period? Till skillnad från miljardären och miljökämpen Al Gore (som bor i sin herrgård och flyger till olika miljömöten) är detta barn inte medveten om att hon blir utnyttjad av andra att sätta en agenda; därför ska vi kritisera hennes uttalanden men hålla hennes person både respekterad och fredad. Vår miljöminister flyger över Östersjön i sin kamp för klimatet, när hon och hennes stab lika gärna kunde ta båten; den sortens “idealism” är fingervisande.

Vi lever i masspsykosernas tid, där man går till val på att förutse jordens undergång. I kommande EU-val har Alice Bah Kuhnke och Miljöpartiet högst förtroende, samtidigt som de ger världen kommande mandatperiod dvs. 5 år; sedan är det för sent. “Årets (mycket unga) kvinna” ger oss 11 år, sedan är katastrofen oundviklig. Det faktum att ingen ifrågasätter dessa utfästelser, gör att det också är svårt att veta varför Alice och Pers uträkning kring 5 år skulle vara mer rätt än den tonåring som fört fram 11 år? Den amerikanska 29-åriga Demokrat-socialistiska kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez som gått från bartender till både kongressen och kändisskap ger oss 12 år, vad som gör denna till yrket bartender mer kunnig i klimatforskning än någon som inte är myndig och strejkar från skolan är svårt att säga; uppenbart är det ingen som vet. Att således ta rygg på någon som dessutom har en diagnos där man saknar möjligheten att se gråskalor samtidigt som det kritiska tänkandet inte är utvecklat, det är oansvarigt och direkt fel; Sverige behöver fler akademiker istället för domedagsprofeter.

Frågan kan säkert tyckas vara okänsligt ställd, men då man själv åker jorden runt med sitt budskap och påverkar miljoner tåls frågan att ställas. Hur ser egentligen en person med Asperger på världen, och kan det vara så att diagnosen i sig skapar problem kring trovärdigheten; sett ur ett kritiskt perspektiv? Utöver det tåls det…

21 kommentarer

 1. Vi lever i en tid där vi ihållande manipuleras mer eller mindre skickligt från alla tänkbara håll och där det då och då uppstår vad som kan liknas vid masspsykoser. La Greta är ett mediefenomen som vad jag vet uppstått av rena tillfälligheter. Om hon tillskrivs onaturliga förmågor beror det enbart på de krafter som medvetet eller omedvetet skapat dagens globala samhälle (och har mycket att förlora både på kort och lång sikt) och indirekt det kompletterande mediesamhället, Det känns inte helt rättvist att dra på stora trumman grundat på Gretas ålder och diagnos. Sant är att man kan oroa sig över vad allt detta gör med henne som oerfaren person men hon har säkert någon förståndig person vid sin sida. Hon har inte, av något eller någon, formellt utsetts att ikläda sig en specifik roll och hon utger sig inte för att vara en form av Messias. Hon ingår, hittills nästan ofrivilligt men förtjust, i en process som skapas just nu och egentligen svarar hon bara på medias och kanske tidens rop på nytt, fräscht tänkande när det gäller något som oroar många. Jag vet inte om det ingår i diagnosen, eller ens om hon verkligen ser allt i svart och vitt, men i så fall kanske det är en styrka för något gott. Låt oss hoppas att alla profetior om jordens undergång slår fel men om om det nu ligger någon än så liten sanning i att jorden värms upp otillbörligt mycket orsakat av människan (det sägs att det är 97 % konsensus on detta bland forskare), och detta kommer att orsaka död och lidande, då är det väl bra att vi kan ta oss samman och försöka förhindra eller mildra det. Förnekelse av detta kan också förklaras psykologiskt (“allt ordnar sig för det måste det”). Liksom, för all del, omotiverad oro. Sen kanske det visar sig att Moder Jord har någon egen lösning på lite längre sikt men då gäller det inte främst människoartens utan planetens existens. Och för all del: jorden behöver väl inte existera?

 2. Är det klokt att låta bli? Vi har lyssnat till Einstein, som också hade Aspberger. Med tanke på den reaktion Greta har fått torde det bara vara inskränkta stofiler som räds att se verkligheten. Den att människor visar oro för vad ansvaiga politiker, chefredaktörer…. vägrar se. Greta öppnade en flaska som var under tryck. Det pyser över. Greta är den sten som fick vagnen att stjälpa. Skyll inte på ett barn, som i sin skepnad lyckades med vad chefredaktörer, politiker, specialister, förståsigpåare…..inte lyckats med.
  Ta tag i verkligheten. Ändra förutsättningar nu. Tacka Greta för att hon lyckades med att öppna kappsylen.
  Gör din plikt, chefredaktör!
  Gnäll inte över barnen som räds den skit din generation lämnar efter sig.

 3. Varför detta vurmande för att akademiker skall tillsättas som politiker just nu? Är inte detta något som egentligen flertalet av oss ansett länge? Varför detta fokus på Greta, hennes diagnos?
  Greta skiljer sig inte historiskt i den mening att det historisk krävts en ung generations revolt mot systemfel. Det är så förändring skett. Dessa har inte varit vetenskapsmän. De har varit just en ung generations bärkraft som lett till förändringar. 68- rörelsen var just en sådan. Det krävs ofta ett extrem för att bilda motkraft mot ett annat extrem.
  Greta har INTE någonstans gjort anspråk på vetenskapstitel. Hon och hennes generation vill få till stånd en förändring mot ett slött och tamt förhållningssätt inför de utmaningar vi står inför gällande klimat och miljö.
  Tycker att du som artikelförfattare tar i så du spricker i dina försök att finna argument mot en flicka som helt enkelt bara försöker väcka en förändring hos en likgiltig vuxenvärld. Som ett krampaktigt försök griper du sista halmstråt genom att se hennes diagnos som ett bekymmer. Det krävs ingen diagnos för att dela hennes oro.

 4. Är det klokt att tro det här handlar om en ung tjej med asperger? Det handlar om klimatförändring och det har otroligt många andra röster bakom sig. Om inte Thunberg duger, plocka då en annan. Finns gott om trovärdiga personer för just din smak att välja på. Varför fastna på den här detaljen? Eller varför välja en person? Följ upp på den kritiska situationen på t.ex. NASAs hemsidor.

 5. Förbannat arrogant att förminska Alexandria Ocasio-Cortez till en bartender som plötsligt hoppat upp i kongressen. Du vet säkert själv att det inte är så enkelt förklarat. Du kallar din sajt för ”fornuft.se”. Finns inget förnuft i den förljugna förminskningen. Finns en hel del detaljer som du låter bli att berätta, för att få ditt narrativ att fungera.

 6. Har väl egentligen bara en kommentar här och det är parallellen med Einstein som också hade aspergers. Det är säkert så att han hade det, men han var åtminstone professor och ägnade hela sitt liv att studera fysik. Greta skolkar från skolan. Blir väldigt snett om man tänker att alla aspergers ska man lyssna på bara för att Einstein var det.

 7. Det Greta gör är att skapa ringar på vattnet, fler unga ((även äldre) kommer att ställa sig upp och ifrågasätta olika skeenden och orättvisor. Hon är vår tids revolutionär vilket behövs. Vi har en ifrågasatt regering där den leds av en svetsare, bra eller dåligt? Kanske har han även en diagnos. När det gäller klimatet så verkar det finnas två eller flera vetenskapliga teorier och Greta har valt en, rätt eller fel? Tror inte alla som hejar och följer henne riktigt förstår vad hon förespråkar men vi kan vara överens om att vi skall vara rädd om vår miljö. Det är lättare att andas i Sverige än i Indiens industriområde och vid Tjernobyl växer ingenting. Klimat, miljö eller mänsklig hälsa allt hänger ihop. Vad händer om det blir en grad varmare ? kommer haven avge för mycket koldioxid ? Kommer fler dö av värme och dålig vattenkvalitet ? Svåra frågor och kanske inte Greta fångar dessa men hon har lyft på locket och frågorna aktualiseras men tyvärr så i jantelagens kölvattnet är det många som fastnar vid Greta.

 8. Jag har själv Asperger och jag anser nog att AS personer klarar av nyanserat tänkande. Det blir väldigt fel när man bara bombarderar en människa med fördomar också. Jag anser nog inte att friska människor ska idiotförklara folk med AS de har ofta en högre förmåga till universitetsstudier vilket inte de som klagar har lika ofta.

 9. Nu har jag alldeles egna funderingar kring Malena Ernmans dotter liksom jag har betänkligheter kring mänsklighetens förmåga i stort att fatta de mest rudimentära sambanden inom natur- och miljöfrågor, och med det sagt undrar jag vad Aspberger har med saken att göra? Skulle du ställa samma fråga om ett barn med Aspberger kommer springande och säger att ditt hus brinner?

 10. ”Du kan ha mycket lätt att lära dig fakta, som att lära dig många detaljer eller en hel text utantill. Kanske minns du bättre än andra hur en plats eller en bild såg ut.” Det är hur människor beskrivs med Aspberger. Många med diagnosen är matematiker, teknologer eller specialister på sina områden. Underskatta aldrig dessa människors kunskaper och åldersdiskriminera inte.
  Remember: Många kända personer sägs ha haft Asperger. Leonardo da Vinci, Marie Curie, Albert Einstein och Franz Kafka är bara några av dem som man tror kan ha haft Aspergers syndrom långt innan diagnosen fanns.

 11. De flesta av oss har troligen last HC Andersen “Kejsarens Nya Kläder” : 10 miljarder människor plockar upp o förbränner 1000 tals miljarder ton fossilt bränsle, varje år.Dessa miljarder ton ombildas o bildar klimatpåverkande Koldioxid. Klart belagt från djupborrade isprover ur Antarktis att CO2 dämpar värmeutstrålningen o sakta ökar medeltemperaturen Det nakna sanningen är att det kanske krävs ett barns naturliga förmåga att förstå sambandet.

  Därför måste fossilberoendet minskas markant, sol, vind o biobränsle i all ära, men det är (ursäkta en fis i universum). For att täcka det globala energibehovet långsiktigt krävs Kärnkraft, dess opponenter må säga att avfallet är farligt i 100 tusen år, väg denna marginella sannolikhet mot konsekvensen av 2 gr temperaturhöjning på 20 år.
  Oavsett att ungarna skolkar o demonstrerar så finns ingen tid att avvakta. Att köpa eltandborste,dito cykel eller bil förutsätter kostnadseffektiv pålitliglig elförsörjning under årets alla timmar.
  Bygg därför 4-5 nya Rektorer som behövs för att trygga elförsörjningen i vårt land.

 12. Din språkbehandling är undermålig och ditt tänkande är svagt. Varför skulle vi lyssna på någon som inte kan skriva ordentligt? Greta förmedlar vad den samlade forskningen beskriver – det är inte saker hon själv hittat på. Begriper du inte det? Du kan inte skriva ordentligt, och du kan inte ta till dig vetenskap. Så därför ger du dig på någon som behärskar bägge, genom att dra fram hennes ålder. Antar att dina barn (om du nu otroligt skulle ha några) är jättestolta över dig.

 13. Då många uppenbart upprörs över att jag nämner diagnosen i sammanhanget handlar det alltså om att man ser allt väldigt polariserat; vilket blir väldigt fel i en fråga som är så pass komplex som klimatet. När det enligt Sveriges mest erkända klimatforskare tar 400 år att värma jordens hav med 1 grad, om vi har den takt vi har; och detta barn står och pratar om 11 år innan den s.k. tippingpoint. Då blir det väldigt fel.

  Sen är det intressant att se dessa personangrepp från vänstern så fort ämnet blir känsligt, ta sakfrågan istället.

 14. ber om ursäkt, men en diagnos innebär inte att någon är dummare än artikelförfattaren. Se fakta om klimatet och prata om det, på ett förnuftigt och inte fördomsfullt sätt. Men hoppa inte på en idealist för att hon har en diagnos. Inte förnuftigt.

 15. Detta är inte ens värt att kommentera. Största rövsmörjan jag sett maken till. Att läsa detta kändes verkligen som att få två toalettborstar uppkörda i ögonen medan någon spelar Lasse Stefanz senaste platta inklusive bonusspåren… Förnuft.se… hahaha, jo tjena… Rekommenderar att ni läser på om Asperger och vad det innebär i praktiken. Jag kan ju säga så pass mycket att en person med asperger ofta har ett särskilt specialintresse, inte sällan kopplat till just fakta, och vetenskap. Och ingen kan slå en aspergare på fingrarna när det kommer till just specialintresset.

 16. Tro mig det går inte att slå någon med Aspbergers på fingrarna i deras specialintresse.

 17. Nej, man behoever inte lyssna paa henne. Man kan gaa direkt till experterna som hon har lyssnat paa. Eller laest vad de har skrivit. De har mer kunskap i klimatfraagor aen vad hon har.

Kommentera utan Facebook