Foto: Anders Hellberg Derivative work: Dikson // Editerad av Oberoende Förnuft

Frågan kan säkert tyckas vara okänsligt ställd, men då man själv åker jorden runt med sitt budskap och påverkar miljoner tåls frågan att ställas. Hur ser egentligen en person med Asperger på världen, och kan det vara så att diagnosen i sig skapar problem kring trovärdigheten; sett ur ett kritiskt perspektiv? Utöver det tåls det att fråga hur bra det är att låta ett barn stå helt oemotsagd ur ett vetenskapligt perspektiv, när barnet dessutom bär på denna diagnos? Är det rätt att låta ett barn tro att vederbörande är Messias och ge vederbörande närmast religiös status? Hur ser ett barn som vinner pris efter pris på riskerna i de profetior hon utställer om jordens undergång?

Asperger och kritiskt tänkande

När diagnosen innebär att man ser allt svart eller vitt, tåls det att fråga huruvida klokt det är att föra fram ett barn med så pass polariserat tänkande i en av de mest komplexa frågor som finns? När barnet saknar högre kunskaper i kemi, naturkunskap, biologi och fysik samt kritiskt tänkande (vilket man får i vuxen ålder); hur ska vederbörande då kunna inta en annan ställning än att jorden kommer gå under om något år? Är en jordbävning ett tecken på armageddon eller är det två kontinentalplattor som krockar med varandra? Innebär en varm mars månad att skörden blir bra, eller innebär det att jorden kommer få samma klimat som Venus? Vederbörande barn och klimataktivist har lika mycket att sätta emot som en sjukvårdsminister som aldrig läst medicin, och vi får istället ett samhälle grundat på allt annat än kunskap. Att ituta människor att vara rädda, där den som sprider dessa påståenden saknar ingående kunskap i vad hon talar om; det är fel. Tyvärr förstår hon inte bättre, och uppenbart inte de som sprider hennes fantasier. Vi måste återföra vårt land till att återigen bli meritokratiskt, dvs. att de man för fram har kunskaper i de ämnen de gör gällande. Det är inte klimataktivister som ska sitta i morgonsofforna utan erkända akademiker i klimatstudier.

Hur kan man ens tro att detta barn har mer inflytande än påven? eller Trump?

Påven leder den kristna världen, det är en person miljarder människor ser som så nära gud man kan komma. Trump leder USA och är tack vare USA:s ställning i världen oerhört inflytelserik, huruvida han har mest inflytande i världen får vi låta vara osagt. Detta barn har ett inflytande på barrikaderna, bland människor som helt tappat förståndet och anslutit sig till domedagsprofetior. Medeltemperaturen har stigit med strax under 1 grad de senaste hundra åren, (och ligger helt inom felmarginalen); vilket fått dessa individer att tro på jordens undergång. Syftet med dessa klimatlarm handlar om att flytta mer makt till olika institutioner, skulle det handla om jordens undergång hade inte alla politiker flugit så fort de ska till Stockholm eller Bryssel samtidigt som kineserna inte satsat på kolkraft. Ökar koldioxiden ökar också antalet växter eftersom dessa lever på att göra koldioxid till syre; det kallades förr i tiden “fotosyntesen” – därför skulle man också prata med sina växter. Hade politikerna talat sanning hade Donald Trump hyllats för att han sett till att stål tillverkas i USA istället för att flygs eller skeppas dit från Kina (tack vare att de dumpat priset), vad kostar inte dessa transporter i fossila bränslen? Att tidningar väljer att hylla detta barn beror på att det är svårare att ifrågasätta henne, när ingen vill lyssna på de klimatforskarna som helt avfärdar dessa klimatlarm.

Hur kommer detta barn att må när jorden står kvar om några år?

En vacker dag kommer detta barn precis som hennes företrädare i domedagssekten Al Gore få klä skott för de profetior de siat om kring jordens undergång eller att nordpolen skulle vara isfri. Det kommer sannolikt bli en mycket smärtsam insikt, eftersom asperger-diagnosen gjort att hon sett världen svartvit; även om dessa människor tenderar att skjuta fram sina datum. Al Gore var till och med så fräck så han sa att isen var kvar för de insatser man gjort, men hur väl rimmar det när koldioxiden ökat från ingenting till strax över ingenting under samma period? Till skillnad från miljardären och miljökämpen Al Gore (som bor i sin herrgård och flyger till olika miljömöten) är detta barn inte medveten om att hon blir utnyttjad av andra att sätta en agenda; därför ska vi kritisera hennes uttalanden men hålla hennes person både respekterad och fredad. Vår miljöminister flyger över Östersjön i sin kamp för klimatet, när hon och hennes stab lika gärna kunde ta båten; den sortens “idealism” är fingervisande.

Vi lever i masspsykosernas tid, där man går till val på att förutse jordens undergång. I kommande EU-val har Alice Bah Kuhnke och Miljöpartiet högst förtroende, samtidigt som de ger världen kommande mandatperiod dvs. 5 år; sedan är det för sent. “Årets (mycket unga) kvinna” ger oss 11 år, sedan är katastrofen oundviklig. Det faktum att ingen ifrågasätter dessa utfästelser, gör att det också är svårt att veta varför Alice och Pers uträkning kring 5 år skulle vara mer rätt än den tonåring som fört fram 11 år? Den amerikanska 29-åriga Demokrat-socialistiska kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez som gått från bartender till både kongressen och kändisskap ger oss 12 år, vad som gör denna till yrket bartender mer kunnig i klimatforskning än någon som inte är myndig och strejkar från skolan är svårt att säga; uppenbart är det ingen som vet. Att således ta rygg på någon som dessutom har en diagnos där man saknar möjligheten att se gråskalor samtidigt som det kritiska tänkandet inte är utvecklat, det är oansvarigt och direkt fel; Sverige behöver fler akademiker istället för domedagsprofeter.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook