Vilhelmina kommuns (C) 40 milj. underskott är det migrationsskeptiker talat om i flera år.

I dagarna står det klart att Vilhelmina kommun ska spara 40 miljoner, eftersom migrationsverket slutat betala för de migranter som bott där i 2 år; man är nu kommunens ansvar. 40 miljoner kan låta lite, men när man är drygt 6 000 invånare i kommunen säger det sig självt att summan är stor per capita. Hur kunde det bli så här? Annie Lööf och Stefan Löfven har ju garanterat att migrationen är en lönsam affär, och den här kommunen styrs ju av Centerpartiet och Socialdemokraterna i koalition? Borde inte Vilhelmina blomstra ekonomiskt?

Att betrakta en kostnad som en intäkt

Vid praktiskt taget alla konkurser finns det alltid ett element av att man felbedömt antingen sina kostnader som stigit eller intäkter som uteblivit. I dagens Sverige ser många politiker istället en kostnad som en satsning, den som har störst kostnader har därför bäst politik; vilket är fullständig gallimatias. En farlig politik som för eller senare leder till obestånd. Därför har många argumenterat som att man måste se värdet och alla migranters nytta, även om dessa är mycket små. Människor som resonerar så förnekar att vi har ett problem, eftersom man tror att en kostnad är detsamma som en intäkt. Alla migranter Vilhelmina tagit emot som inte fått jobb i privata företag i kommunen är kostnader, det spelar ingen roll vad man kallar de program man sätter in dem i. En s.k. “traineetjänst” i vården är en kostnad för kommunen, det spelar ingen roll om man döper om det till “beredskapsjobb”.

Centerns väljare bör stå sitt kast

I Vilhelmina står man nu inför katastrofen att de erhållna 40 miljoner kommunen fått under två år försvunnit, och nu ska kommunens invånare stå för migranternas uppehälle. Faktum är att för dessa 40 miljoner har man kunnat anställa människor, dvs. jobb har skapats på lånade pengar. När Centern varit så oerhört tydliga att det här är en vinstbringande verksamhet, och kommunen styrs av detta parti; är det rimligt att man i mycket hög grad får skära ner sin välfärd. Det måste straffa sig och göra ont att rösta fram människor som förespråkar öppna gränser och 30 miljoner migranter, det är därför mycket fel att sätta en gemensam skattesats för hela landet; andra kommuner som inte fört lika galen politik ska inte straffas. Människor måste lära sig att ta ansvar för hur man röstar, har man inte själva råd med öppna gränser; har kanske inte grannkommunen det heller?

Det är alltid någon annans fel

“Enkelt förklarat har vi haft intäkter från migrationsverket i 2 år och på några månader klippte de för vår del 39 miljoner på ett bräde” – Kommunalrådet Annika Andersson (C)
Alla har vetat att staten bara tar dessa kostnader i 2 år, därför är det inte Migrationsverkets fel att Vilhelmina backar. Hur kan man vara så oansvarig att man vet att “intäkten” upphör, och inte säga stopp utan fortsätta hela vägen in i kaklet; och sedan beklaga sig? Jämför man med Staffanstorp i Skåne där man tagit debatten, samtidigt som man blivit oerhört hårt kritiserad av pressen; har Vilhelmina inte bara hamnat på obestånd utan även spelat bort sitt förtroendekapital också.

Det är oerhört konstigt att regeringen säger det går så bra för Sverige, nyligen kunde vi höra vice statsministern Lövin tala om fantastiska siffror, kanske skulle hon åka till Norrland och presentera dem nästa gång? Att amortera på statsskulden och säga att det går bra när pengarna bygger på en högkonjunktur på hushållens lånade pengar, det är att lura väljarna. Nu har vi inte heller något investeringsutrymme, och vi är i högkonjunktur; vilket säger en del om lågkonjunkturen som kommer. Den här tidningen har länge kritiserat att kommunerna inte har råd med den politik de driver, och att det kommer en smäll efter 2 år. Dessa artiklar har kritiserats av vänstern som påstått att vi brunsmetar eller rent av är rasister för att vi inte sett alla människors värden osv. Siffror ljuger dock inte, en människa som staten försörjer är en kostnad; även om man går och krattar en park.

Det som nu sker är det vi förutsett och påtalat under en längre tid, en katastrof för de allra fattigaste kommunerna i vårt land. Vi har ett antal partier som aktivt vilselett svenska folket, genom att påstå att det här är lönsamt. Stefan Löfven har kallat det en “liten ansträngning, ja” och Annie Lööf har pratat om öppna gränser och nybyggaranda. Vilhelmina kommun har 6000 invånare, och nu ska man spara 40 miljoner; det är väldigt mycket pengar för en så pass liten kommun. Samtidigt höjer man från Stockholm skatten på drivmedel för dessa människor… trots att man gått till val på att inte göra det. Sen pratar man om “hållbarhet” och “klimatsmart”… Det är troligt att dessa inte förstår vilka krafter man leker med.

2011 såg lönerna i kommunen ut så här:
VILHELMINA
Kommunchef: Karl-Johan Ottosson 50 000
Kommunalråd: Åke Nilsson 45 000
Näringslivssekreterare: Göran Lidström 36 700
Skolchef: Lena Oscarsson 46 000
Socialchef: Anders Larsson 44 500
Bygg-/miljöchef: Jan-Ola Borg 30 723
Ekonomichef: Lars Ekbäck 38 400
(Källa Folkbladet.se)

I dagarna står det klart att Vilhelmina kommun ska spara 40 miljoner, eftersom migrationsverket slutat betala för de migranter som bott där i 2 år; man är nu kommunens ansvar. 40 miljoner kan låta lite, men när man är drygt 6 000 invånare i kommunen säger det sig självt att summan är stor per capita.…

Kommentera utan Facebook