Foto Anders Ygeman: Joakim Berndes / Foto Ian Fernheden: Björn Söder

Som vanligt när det kommer till socialdemokratisk politik på riksplanet, kan man många gånger höra förslag som skulle kunna låta bra. Där det kvickt visar sig att förslaget begravts i en utredning, är motsägelsefullt mot vad man tidigare sagt; eller inte realistiskt eftersom det saknas förutsättningar. Inte sällan i kombination med varandra. Allt handlar om positionering istället för vad man faktiskt vill göra. När Socialdemokraterna vill kvotera människor till utsatta områden där bara en viss andel ska kunna bebos av invandrare, är det tydligt att ett sådant förslag behöver synas i sömmarna. Det Ygeman inte nämner är nämligen varför människor bor i ett utsatt område, och varför ’infödda’ svenskar väljer att bo någon annanstans. Det ena handlar nämligen om planekonomi, och det andra marknadsekonomi.

Socialdemokraterna förstår sig inte på marknadsekonomi

Något som länge varit tydligt är att Socialdemokraterna inte begriper marknadsekonomi, eftersom man ideologiskt fäster stor tilltro till staten som ska bestämma (och lösa alla påstådda orättvisor man hittat på). Därför är man också kritisk till att enskilda människor får valfrihet, eftersom individuell valfrihet inte fungerar om (s)taten är de som ska bestämma. Därför förstår man inte att vanligt folk inte vill bo i Husby, Rinkeby eller Rosengård om de inte tvingas av just staten. Något som inte skulle förändras om Ygeman kvoterade bort hälften av alla med utländsk härkomst, eftersom dessa områden redan har ett så pass dåligt rykte. En etnisk kvotering á la Ygeman kommer därför endast skapa lediga lägenheter, inte öka blandningen. Kan man så undviker man nämligen platser där det bränns bilar eller kastas handgranater, platser där vapen är lika vanliga som coop-kassar.

Det är planekonomi som placerar människor i utsatta områden

Därför kan man också konstatera att det är just socialistisk bidragspolitik som placerar människor i dessa områden, miljonprogrammen är billigast och därför ägs dem ofta av den s.k. allmännyttan. Det är inte så att man budar om priset, där människor tänker ”här vill jag bo, kosta vad det kostar vill”; utan det är staten som under tvång staplar folk på hög i dessa områden. Vilket garanterat skapar grogrunden för kriminalitet, eftersom man fått sina bostäder gratis och därmed saknar respekt för dess värde jämfört om man köpt dem själva. Vill man därför få bukt med dessa områden, är det förmodligen lättaste sättet att göra om miljonprogrammen till bostadsrätter; eftersom ägandet då ligger hos de boende. Väldigt få sabbar nämligen sin egendom, utan den tenderar man att vara rädd om. Men hur många har råd med det när över 70 % av landets migranter inte kan försörja sig själva?

Vad Ygeman inte nämner…

För det första är det väldigt oklart hur många människor som bor i dessa områden, där Socialdemokraterna inte vill genomföra en folkräkning för att se efter. För det andra tåls det att fråga vem och hur man ska avgöra vem som är invandrare eller inte invandrare, Ygeman lär ju knappast upprätta något etniskt register. För det tredje kan man fråga sig var 50 % av alla som idag bor i utsatta områden ska bosätta sig, när andra områden är dyrare och vem som ska betala flyttkalaset? Är då tanken att staten ska bjuda 50 % på ännu dyrare bostäder i nya områden, och vad händer då med dessa områden? Om utanförskapet tar klivet in i billigare villaområden, vad har man vunnit då?

Det är tydligt att det är val, och att Ygeman och S är ute efter att lura tillbaka vänsterväljare som gått till Sverigedemokraterna. Hade SD lagt samma förslag om etnisk kvotering till bostäder, är det troligt att Ygeman (som är en av dem som ägnat sig åt den lägsta retoriken) och hans kumpaner börjat prata om andra världskriget och folkfördrivning eller just Sydafrika och Apartheid. När Socialdemokraterna inte presenterar hur de har tänkt genomföra denna reform, bör man som väljare vara mycket kritisk eftersom det endast handlar om att vilseleda väljarkåren att tro att man nu ska förändra något. Det kommer nämligen inte ske så länge man inte gjort hemläxan var man ska placera tusentals människor, och vem som ska agera etnisk kontrollant till det apartheid-system Ygeman verka förespråka där man ska få lägenhet efter ursprung. Ett betydligt bättre förslag är att genomföra folkräkningen enligt SD:s förslag och utvisa de personer som inte har rätt att vistas i landet eller exempelvis inte arbetar och följer lagen. Reformer som säkerligen frigjort många hyreslägenheter och återfört tryggheten i de mest s.k. utsatta områdena.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook