Foto: Skärmdump av Socialdemokraterna i Stockholm inlägg / Editerat för Oberoende Förnuft

Hur pinsam kan man bli? Tidigare inrikesminister Ygeman som nyligen lämnade in sin avskedsansökan då han inte hade riksdagens stöd att fortsätta som minister går du till attack i sociala medier. Har han ens förstått varför han blev ifrågasatt? Den formella första anledningen till hans misstroende handlade om att han misslyckats som inrikesminister när han ansvarat för säkerhetsintressen (förutom militären), den andra bestod i att krishanteringen inte aktiverades (som tidigare legat under statsministern men flyttades till Ygeman), för det tredje har han suttit i det säkerhetspolitiska rådet (som inte heller informerades). Under tiden han har haft kunskap om haveriet har han inte heller informerat statsministern.

Curriculum Vitae

Vad har egentligen Ygeman lyckats uträtta under sin tid som inrikesminister? Är det något som förbättrats sedan hans tillträde rörande exempelvis brottsbekämpning? Vissa har beskrivit honom som en vice landsfader, men vad har vederbörande egentligen åstadkommit? Innan hans tillträde hade Ygeman (som tidigare nämnts) aldrig arbetat med ordningsfrågor, utan istället hade han suttit med trafik-, miljö- och bostadsfrågor. Hans underställda rikspolischef Eliasson hade tidigare arbetat som GD på migrations- och försäkringskassan, med det sagt kan man fråga sig vad dessa två har åstadkommit? I februari månad lovade han krafttag mot den organiserade brottsligheten, men dessa har uppenbart lyst med sin frånvaro? Armband, kaffe, Prime PR finns uppenbart på meritlistan, men mer då? Normalt sett går det 99 “talkers” på 1 “doer”, uppenbart håller siffrorna i sig även i dessa två fall.

Lex Bostadsaffären – Ett karaktärsmord

Vi var nog väldigt! många som bytte åsikt när Ygemans bostadsaffär briserade där tre hantverkare fått sina liv förstörda efter att haft en ung Ygeman som hyresgäst. Visserligen kunde inte dessa rå för en briserad bostadsbubbla, men att inte ta sitt ansvar om man låter ett kollektiv flytta in som förstör huset säger en hel del om en persons karaktär. När personen sedermera blir nestor för säkerhetsintressen, utan några som helst meriter på området; bör det kanske sättas i sitt sammanhang hur vederbörande agerar i trängda lägen.

“Nytt vallokomotiv”

Grattis till den borgerliga alliansen, Ygeman blir nu vallokomotiv. Hade Socialdemokraterna istället lyft fram någon med lite tyngd, istället för någon som i hög grad misslyckats i sin befattning vore det sannolikt negativt. Istället har man nu någon som framstår som en manlig version av en tidigare chokladhandlande kollega. Hur tänkte man här?

Ibland är det bättre att ligga lågt och göra comeback som underdog. När man istället gör ett uttalande som får det att framstå att ens motståndare inte mäktat sin debatteknik är det skrattretande. Således kan man tycka att hans kloka medarbetare och PR-stab borde avråda honom för att deklarera att borgarna måste “vänja sig” med honom i kommande debatter, sannolikt är det inte panik i oppositionens korridorer. En mer klok tweet hade istället ödmjukt vädrat insikten i sina misstag, med några kloka ord för framtiden? Väljarnas respekt återvinner man med bra förslag, handlingskraft men även ödmjukhet, inte patetiska utspel som inte speglar verkligheten.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook