Alla bör titta på Jordan Peterson i Skavlan, en snabbkur mot nymarxismen som blivit norm i Sverige

Alla som någon gång studerat fack-litteratur på engelska lär sig snabbt att svenska och engelska termer skiljer sig mycket från varandra. Även om man tror sig vara duktig i engelska är det inte säkert att man vet att amerikanska ordet för intäkt är revenue och ränta heter interest. På samma sätt fungerar det med ideologiska resonemang som inte är helt lätta att reda ut i Sverige, även rikskända ledarskribenter blir uppenbart provocerade mot när man försöker reda ut sakliga felaktigheter; de går så långt som att kalla det “mansplaining” när de får sakliga motargument. Dessa resonemang blir inte lättare när man tar dem på engelska, därav denna artikel för att förstå hur snett Annie Lööf tänker och varför Professor Jordan B. Petersons resonemang är att föredra

Jämställdhet / Equaility of outcome

Det här är en mycket marxistisk ideologi som ligger till grunden för fördelningspolitik, tjänar en person mer än någon annan finns en orättvisa och någon är ett offer; dvs. det ekonomiska utfallet mellan människor ska vara lika. Det är också dessa anti-demokratiska resonemang som gör att vissa grupper ska ha “tolkningsföreträde“, för att de anser sig vara del av olika offergrupper; desto fler offergrupper desto större offer och tolkningsföreträde (Se Ben Shapiro reda ut intersektionalitet genom att trycka på länken). Genom denna mycket skadliga ideologi försöker man lura kvinnor att deras kön är orsaken till att de tjänar “mindre än män” (kön har inget med lönesättning att göra), syftet handlar om att få kvinnor att känna sig som offer eller förtryckta och därför rösta vänster. Menscertifiering, HBTQ-certifiering, läggningsfrågor, minoretskamp osv. är alla sprungna ur dessa resonemang.  Feminismen är en rörelse som helt är sprungen ur dessa tankar, då man vill feminisera män (dvs. utjämna skillnader) genom att få dem att leka med dockor etc. i en tidig ålder när de är försvarslösa; det här är oerhört cyniskt. Annie Lööf avslöjar i intervjun att hon är helt såld på dessa idéer, och precis som alla marxistiska idéer är det mycket tydligt att hon gått i fällan och tror att hon gör något bra; hon förstår helt enkelt inte bättre. Kom ihåg kära läsare att marxism kommer alltid invaggat med en känsla av “medmänsklighet” eller andra positiva ord, Annie Lööfs retorik är inget undantag. Jämställdhet praktiseras i länder som Venezuela, Kuba, Vietnam och Nordkorea men här är det klass istället för genus som används, principen är dock fullständigt densamma. Det var inte jämställdheten som skapade kvinnlig rösträtt, det var jämlikheten -en liberal tanke; påstår man motsatsen ljuger man. Med 110 miljoner döda borde mänskligheten skicka denna demoniska lära till den historiska skräphögen. 

Jämlikhet / Equaility of opportunity

I grunden en liberal tanke som handlar om en likhet kring förutsättningar. Blir du ställd inför domstol ska du som adelsman inte behandlas bättre än en vanlig medborgare, en kvinna ska ha lika mycket rösträtt som en man, alla ska ha rätt till samma grundläggande sjukvård osv. Jämlikheten handlar om att alla medborgare har samma villkor mot staten medans den (marxistiska) jämställdheten försöker jämna ut utfallet mellan medborgare genom demonisering. Att vara för jämlikhet dvs. equality of opportunity är en sund tanke, för det är det mest grundläggande i modern västerländsk lagstfiftning; en tanke som uppstod under franska revolutionen och sedan fick spridning i Jeffersons självständighetsförklaring “all men are created equal”. Jämlikhet handlar om uppmuntran om att alla människor kan bli vad de önskar, eftersom vi alla är skapade lika. Den har ingenting med feminism att göra, det går inte att förena den typen av resonemang när man samtidigt demoniserar och talar om orättvisor kopplat till offergrupper. Det är således mycket motsägelsefullt att kalla sig liberal feminist, antingen är man det ena eller det andra; eller så är man mycket okunnig i vad dessa ideologier handlar om. Lyssnar man på politiker och ledarskribenter är det många som inte klarar av att skilja på dessa tankar, vilket är skrämmande då de ändå är opinionsbildare.

Jämställda samhällen är de mest ojämlika

I intervjun med Peterson för han fram att modern forskning visat sig att desto mer man försöker trycka på jämställd-agenda desto mer olikheter uppstår mellan könen; vilket inte borde vara förvånande för alla som studerat kommunistiska samhällen. Den mest gemensamma faktorn för dessa länder var att partifunktionärer hade det mycket bättre än det förtryckta folket, dvs. man bodde i palats medan folket svalt eller levde ransonerat (socialister kokar alltid slut på kapital då välfärdsbyggare försöker lämna landet). Därför är det inte förvånande att samma utfall uppstår när man demoniserar kring genus.

I det sända programmet med Skavlan har 39 minuters intervju klippts ner till tio, därför bör man titta på hela intervjun i sin helhet. Jordan B. Peterson är professorn som blev världskänd när han vägrade använda pronomen som “hen” (Kanada har f.ö. många fler former) även om det blev straffbart, eftersom han ansåg det var fel att tvingas använda vänsterretorik i sitt språkbruk. Han har även diskuterat att män och kvinnor behöver bli starka i sig själva, och är den i världen som gått längst på att ett intellektuellt sätt bemöta människor som utmålar sig som offer genom självömkan. Professor Peterson försöker skapa en bättre värld genom att sprida sund manlighet genom att inpränta ödmjukhet, värdighet och styrka; vilket har gjort till att han har miljoner följare världen över. Gillar man Oberoende Förnuft gillar man Jordan B. Peterson, vi kan med handen på hjärtat erkänna att vi sedan länge hämtat inspiration i hans läror; redaktionen rekommenderar därför varmt att se honom debattera Annie Lööf.

Apropå Dahlmans medverkan i SVT Opinion Live där hon lyfte fram jämställdheten kopplat mot kvinnlig rösträtt.

Alla som någon gång studerat fack-litteratur på engelska lär sig snabbt att svenska och engelska termer skiljer sig mycket från varandra. Även om man tror sig vara duktig i engelska är det inte säkert att man vet att amerikanska ordet för intäkt är revenue och ränta heter interest. På samma sätt fungerar det med ideologiska…

6 kommentarer

  1. Bra Ian! att du framhåller Jordan Peterson. Skavlan sa något i stil med att Jordan anses som ”kontroversiell”. Jag ser det mer som att flertalet av allmänheten inte ser honom som kontroversiell. Men! däremot agendasättande journalister och vänstermarinerade politiker ser Jordan Peterson som kontroversiell. Det viktigaste nu är att beskriva för allmänheten hur skadlig nykommunism/postmarxism är för hela världen. Särskilt för oss i Sverige peka på att den röda diskrimineringspolitiken och offer-temat satt oss i en skapad farlig nutid. Våra resurser (skatter) har gått till att bl a skapa åsiktsförtryck i media och ett politiskt system som drenerar en trygg framtid. Jag tar inte upp olika områden eftersom flertalet av dessa redan är kända för de som ser långsiktigt och som ser sammanhang.

Kommentera utan Facebook