Logiskt att tvillingtornen WTC kollapsade och inte Greenfell Tower

Nuförtiden är det väldigt vanligt att konspirationsteorier görs till sanning för många yngre, vilket varit tydligt i diskussionen i sociala medier rörande attentaten under 9/11. Något som ofta förs fram i diskussionen är varför andra stålskrapor inte kollapsat, ett öde som båda tvillingtornen i New York drabbades av. För att förstå varför tornen kollapsade måste man förstå att det är skillnad på skyskrapa och skyskrapa, och att tvillingtornens konstruktion i väsentlig del var nytänkande för sin tid; en unik design av arkitekten Minoru Yamasaki. Den här artikeln kommer att presentera en egen teori varför tornen föll, en logisk förklaring som också svarar på varför Greenfell Tower och andra torn stått kvar; en pusselbit som vi tycker har missats kring aspekten World Trade Center. Artikeln ska således inte betraktas som fakta, sanning eller spekulation, utan endast en logisk diskussion varför dessa torn föll; och varför andra stått kvar. En fråga som uppenbart intresserat många människor.  

World Trade Centers design – nytänkande för sin tid

När WTC byggdes på 70-talet var man väldigt intresserad av att bygga på höjden, och man var framförallt intresserad av stora kontorsytor. Tornen fick således en helt unik planlösning, med helt öppna våningsplan. På så vis kunde företagen själva designa hur deras våningsplan skulle se ut, varje våning blev således en unik uppsättning av gipsväggar. Här ligger alltså halva nyckeln till att förstå tornens svaghet, till skillnad från andra torn fanns det inte några bärande innerväggar; detta är alltså helt centralt. Den andra halvan bestod i att det bärande nätet i ytterväggen satt ihop, dvs. när den gav vika och böjdes utåt vilket ledde till en dominoeffekt av väggar som vecklade ut sig likt blomblad från en stjälk (utan någon motkraft).

Foto: Wikimedia commons

Konspiratörers mer seriösa fysiska tester

Väljer man att titta på entusiasters (läs konspiratörers) fysiska tester som lagts ut på Youtube, tycks man missa våra två viktiga ansatser. Väggarna satt alltså ihop mellan våningarna och blev instabila (de slutade alltså “krama om våningarna”, våningsplanens bärkraft upphörde) när de veks utåt. Vår andra ansats om avsaknad av bärande innerväggar mellan våningarna saknas också i modellerna, dessa tycks i modellerna bromsa förloppet. Vissa har även missat båda ansatserna dvs. slutsats modellerna speglar inte verkligheten på avgörande punkter. Även modellerna med diverse smällare är uppbyggda kring en stabil stålsryggrad, något som tog skada av kollisionen. Tittar man på denna video presenteras ett flertal modeller, och det är uppenbart att ingen av dem uppfyller både ansats 1 och ansats 2. Däremot är det troligt att flera av exemplen skulle kunna appliceras på varför inte Greenfell Tower föll, dessa innehöll likt flera modeller i filmen bärande innerväggar. En kanske mer intressant fråga är om World Trade Center tornen överlevt smällen om de hade haft bärande innerväggar, tittar man på modellerna bör inte den slutsatsen vara helt orimlig?

Argumentet kring stålets smältpunkt

För att förstå varför tornen gav vika efter olika tider måste man förstå att den mest troliga förklaringen är träffpunkten, dvs. den ackumulerande vikten av antalet våningar ovanför träffytan. Det södra tornet klarade att stå ca 56 minuter efter kraschen (24 våningar ackumulerad tyngd ovanför träffzonen), och det norra tornet klarade ca 102 minuter (10 våningar ackumulerad tyngd). Är det allt för långsökt att nå den logiska slutsatsen att ca dubbelt så mycket tyngd (24 vs. 10), gav dubbelt så lite tid? Resonemanget om att stål måste uppnå 2700 grader för att smälta, och flygbränsle endast brinner i 1500 grader är fullständigt fel; eftersom att bärkraften uppenbart tappas vid “lägre” temperaturer. Se gärna det korta klippet nedan för ett gott skratt.

Tittar man på filmer hur tornen rasade förstår man snabbt att när väggarna viks utåt finns det alltså inget (inga bärande innerväggar) som kan decelerera hastigheten, snarare ackumuleras massan av våningsplanen för varje våning när väggarna väl böjs utåt, vilket förklarar varför man man ser en accelerering och inte inbromsning (ett argument som konspiratörer med fysisk-intresse hängt upp sig på). Det är därför troligt att det inte handlar om fritt fall i vakuum, men sannolikt godtyckligt detsamma efter några sekunder eftersom inget motstånd längre existerar (den bärande ytterväggen är alltså borta när våningarna ovanför träffar det aktuella våningsplanet). Frågan återstår dock om det nya tornet har en säkrare konstruktion, i och med fler hörn och förstärkta brandtrappor. Uppenbart har man fortfarande öppna kontorsytor utan bärande innerväggar, även om ryggraden tycks vara av större proportion vad en lekman anbelangar.

Eftersom ämnet är kontroversiellt vill vi uppmuntra våra läsare att hålla diskussionen till arkitekturen rörande tvillingtornen i sociala medier i våra kommentatorsfält (era egna är det fritt fram i). Intressanta paralleller / teorier om Bin Laden, George W. Bush, Illuminati och andra världskonspirationer, CIA m.fl. flyttar fokus från artikelns kärna. På sikt kanske vi även kan skriva några rader om WTC 7, den skyskrapan förtjänar en egen artikel (således begränsar vi oss i det ämnet också). 

Nuförtiden är det väldigt vanligt att konspirationsteorier görs till sanning för många yngre, vilket varit tydligt i diskussionen i sociala medier rörande attentaten under 9/11. Något som ofta förs fram i diskussionen är varför andra stålskrapor inte kollapsat, ett öde som båda tvillingtornen i New York drabbades av. För att förstå varför tornen kollapsade måste…

Kommentera utan Facebook